Fr.v.: Fredrik Ljung. Foto: PwC. Carl Svernlöv. Foto: Kristofer Hedlund.

Hallå där… Carl Svernlöv och Fredrik Ljung

20 mars, 2020

Carl Svernlöv, advokat och adj. professor, och Fredrik Ljung, jur kand och Legal Advisor PwC, om ett bolags möjlighet att ta tillbaka en utdelning det redan fattats beslut om.

Vi är på väg in i stämmosäsongen. Är det effekterna av coronaviruset som har väckt just denna fråga?

– Ja, vi ser att många styrelser omprövar sina utdelningsförslag i ljuset av den stora osäkerhet som råder just nu och ser över sina likviditetsbehov.

Kan ni säga något kort om vad som kan hända om styrelsen föreslagit en utdelning som var rimligt vid tidpunkten, men så försämras läget kraftigt mellan beslut och tänkt utbetalning?

–  Med tanke på den ekonomiska utvecklingen som föreligger just nu ställs särskilt stora krav på att styrelserna gör en gedigen analys av utdelningsförslagen, och där beaktar risken att läget ytterligare försämras. Som vi skriver i artikeln är det en svår situation. Utan samtliga aktieägares samtycke kan inte utdelningsbeslutet ”tas tillbaka”. Om styrelsen fått bemyndigande att bestämma dagen för utbetalning så kan styrelsen skjuta på det. Utan sådant bemyndigande är det bara stämman som kan besluta om att skjuta upp utdelningen. Om stämman ännu inte beslutat om utdelningen, bör dock styrelsen ha rätt och möjlighet att föreslå ett lägre belopp än vad man först tänkt sig. Med hänsyn till styrelsens vetorätt över utdelningar torde stämman då inte ha rätt att besluta om ett högre belopp.

Är det vanligt att det här problemet uppstår? Kan du ge några exempel över tid där den här frågan varit aktuell?

–  Nej vi skulle nog säga att det är mycket ovanligt. Någon gång tidigare har vi varit med om att ändra ett utdelningsbeslut i ett fåmansbolag på grund av kraftigt försämrad likviditet. Det skedde dock med samtliga aktieägares samtycke. Man kan förvisso tänka sig situationer där man till exempel på grund av större bränder eller naturkatastrofer skulle kunna hamna i ett motsvarande läge även om samhället i övrigt inte påverkas på det sätt vi ser nu.

Läs Carl Svernlövs och Fredrik Ljungs fördjupningsartikel här: Kan bolaget ta tillbaka beslutad utdelning?

Tidningen Balans följer utvecklingen av coronaviruset och hur den påverkar dig i din yrkesroll, och på www.far.se samlas alla artiklar från Balans, tidningen Resultat och andra relevanta källor.

Mer om corona och branschen:

Läs mer: Byråanståndet ändras på grund av corona

Läs mer: Nya arbetssätt under coronaepidemin

Läs mer: Coronaepidemin – inte bara elände

Läs mer: Coronaviruset slår hårt mot näringslivet

Läs mer: Corona: Hög beredskap på storbyråerna

Läs mer: Så påverkas verksamheten konkret

Taggar: Corona hallå där...

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
 • ”Tiden är mogen för en ny standard”

  17 maj, 2021 Harald Jagner om vad olika intressenter har att vinna på en standard för kommunal revision.

  Experten: 13 frågor och svar om revisorns granskning av stödåtgärder

  12 maj, 2021 Revisorns granskning av stödåtgärder inom ramen för ordinarie revision väcker frågor. Kristofer Block reder ut.

  Revisionsbranschen tappar i kundnöjdhet

  11 maj, 2021 Negativ trend vad gäller kundnöjdheten i revisions- och rådgivningsbranschen. Det visar nya siffror från SKI.

  ”Årsredovisningarna speglar att det är en annan finansiell värld vi lever i”

  5 maj, 2021 Lars Östman och Walter Schuster: Årsredovisningarna har både blivit tjockare och ändrat karaktär.

  Redovisningskonsult – så upptäcker du penningtvätt hos kunden

  4 maj, 2021 Så här kan du som redovisningskonsult tänka mer riskbenäget kring penningtvätt.

  Nya hållbarhetslagen är redan gammal – nu höjer EU ribban

  3 maj, 2021 Från och med 2023 måste alla större företag hållbarhetsrapportera enligt en gemensam standard.

   Upp