Foto: Fr.v.: Fredrik Ljung. Foto: PwC. Carl Svernlöv. Foto: Kristofer Hedlund.

Hallå där… Carl Svernlöv och Fredrik Ljung

20 mars, 2020

Carl Svernlöv, advokat och adj. professor, och Fredrik Ljung, jur kand och Legal Advisor PwC, om ett bolags möjlighet att ta tillbaka en utdelning det redan fattats beslut om.

Vi är på väg in i stämmosäsongen. Är det effekterna av coronaviruset som har väckt just denna fråga?

– Ja, vi ser att många styrelser omprövar sina utdelningsförslag i ljuset av den stora osäkerhet som råder just nu och ser över sina likviditetsbehov.

Kan ni säga något kort om vad som kan hända om styrelsen föreslagit en utdelning som var rimligt vid tidpunkten, men så försämras läget kraftigt mellan beslut och tänkt utbetalning?

–  Med tanke på den ekonomiska utvecklingen som föreligger just nu ställs särskilt stora krav på att styrelserna gör en gedigen analys av utdelningsförslagen, och där beaktar risken att läget ytterligare försämras. Som vi skriver i artikeln är det en svår situation. Utan samtliga aktieägares samtycke kan inte utdelningsbeslutet ”tas tillbaka”. Om styrelsen fått bemyndigande att bestämma dagen för utbetalning så kan styrelsen skjuta på det. Utan sådant bemyndigande är det bara stämman som kan besluta om att skjuta upp utdelningen. Om stämman ännu inte beslutat om utdelningen, bör dock styrelsen ha rätt och möjlighet att föreslå ett lägre belopp än vad man först tänkt sig. Med hänsyn till styrelsens vetorätt över utdelningar torde stämman då inte ha rätt att besluta om ett högre belopp.

Är det vanligt att det här problemet uppstår? Kan du ge några exempel över tid där den här frågan varit aktuell?

–  Nej vi skulle nog säga att det är mycket ovanligt. Någon gång tidigare har vi varit med om att ändra ett utdelningsbeslut i ett fåmansbolag på grund av kraftigt försämrad likviditet. Det skedde dock med samtliga aktieägares samtycke. Man kan förvisso tänka sig situationer där man till exempel på grund av större bränder eller naturkatastrofer skulle kunna hamna i ett motsvarande läge även om samhället i övrigt inte påverkas på det sätt vi ser nu.

Läs Carl Svernlövs och Fredrik Ljungs fördjupningsartikel här: Kan bolaget ta tillbaka beslutad utdelning?

Tidningen Balans följer utvecklingen av coronaviruset och hur den påverkar dig i din yrkesroll, och på www.far.se samlas alla artiklar från Balans, tidningen Resultat och andra relevanta källor.

Mer om corona och branschen:

Läs mer: Byråanståndet ändras på grund av corona

Läs mer: Nya arbetssätt under coronaepidemin

Läs mer: Coronaepidemin – inte bara elände

Läs mer: Coronaviruset slår hårt mot näringslivet

Läs mer: Corona: Hög beredskap på storbyråerna

Läs mer: Så påverkas verksamheten konkret

Taggar: Corona hallå där...

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
Annons
Far Online

Senareläggning av informationsplikt för skatterådgivare allt närmare

3 juni, 2020 Riksdagen öppnar upp för att skjuta på införandet av rapporteringsplikten avseende vissa gränsöverskridande arrangemang (DAC6).

RI: Revisorerna väntas få större ansvar för hållbarhet  

2 juni, 2020 Revisorer har låg kunskap inom hållbarhet anser specialister. RI är försiktig med att dra slutsatser.

”Ha inte för bråttom!”

29 maj, 2020 Testa dig fram! Det karriärtipsar Jessica Herrlin - byråledare Baker Tilly Halmstad.

5 frågor och svar om Reko kopplat till lön

28 maj, 2020 Är det bara auktoriserade lönekonsulter som ska följa Reko? Och hur är det med tystnadsplikten?

”Det går faktiskt att påverka systemet”

27 maj, 2020 Helene Agélii, NRF: Internationell standardsättning är en tungrodd process. Men den går att påverka.

ISA är en global produkt medan IFRS är en europeisk

27 maj, 2020 Det finns både likheter och skillnader i hur redovisningsstandarder respektive revisionsstandarder kommer till.

 Upp