Foto: Fr.v.: Fredrik Ljung. Foto: PwC. Carl Svernlöv. Foto: Kristofer Hedlund.

Hallå där… Carl Svernlöv och Fredrik Ljung

20 mars, 2020

Carl Svernlöv, advokat och adj. professor, och Fredrik Ljung, jur kand och Legal Advisor PwC, om ett bolags möjlighet att ta tillbaka en utdelning det redan fattats beslut om.

Vi är på väg in i stämmosäsongen. Är det effekterna av coronaviruset som har väckt just denna fråga?

– Ja, vi ser att många styrelser omprövar sina utdelningsförslag i ljuset av den stora osäkerhet som råder just nu och ser över sina likviditetsbehov.

Kan ni säga något kort om vad som kan hända om styrelsen föreslagit en utdelning som var rimligt vid tidpunkten, men så försämras läget kraftigt mellan beslut och tänkt utbetalning?

–  Med tanke på den ekonomiska utvecklingen som föreligger just nu ställs särskilt stora krav på att styrelserna gör en gedigen analys av utdelningsförslagen, och där beaktar risken att läget ytterligare försämras. Som vi skriver i artikeln är det en svår situation. Utan samtliga aktieägares samtycke kan inte utdelningsbeslutet ”tas tillbaka”. Om styrelsen fått bemyndigande att bestämma dagen för utbetalning så kan styrelsen skjuta på det. Utan sådant bemyndigande är det bara stämman som kan besluta om att skjuta upp utdelningen. Om stämman ännu inte beslutat om utdelningen, bör dock styrelsen ha rätt och möjlighet att föreslå ett lägre belopp än vad man först tänkt sig. Med hänsyn till styrelsens vetorätt över utdelningar torde stämman då inte ha rätt att besluta om ett högre belopp.

Är det vanligt att det här problemet uppstår? Kan du ge några exempel över tid där den här frågan varit aktuell?

–  Nej vi skulle nog säga att det är mycket ovanligt. Någon gång tidigare har vi varit med om att ändra ett utdelningsbeslut i ett fåmansbolag på grund av kraftigt försämrad likviditet. Det skedde dock med samtliga aktieägares samtycke. Man kan förvisso tänka sig situationer där man till exempel på grund av större bränder eller naturkatastrofer skulle kunna hamna i ett motsvarande läge även om samhället i övrigt inte påverkas på det sätt vi ser nu.

Läs Carl Svernlövs och Fredrik Ljungs fördjupningsartikel här: Kan bolaget ta tillbaka beslutad utdelning?

Tidningen Balans följer utvecklingen av coronaviruset och hur den påverkar dig i din yrkesroll, och på www.far.se samlas alla artiklar från Balans, tidningen Resultat och andra relevanta källor.

Mer om corona och branschen:

Läs mer: Byråanståndet ändras på grund av corona

Läs mer: Nya arbetssätt under coronaepidemin

Läs mer: Coronaepidemin – inte bara elände

Läs mer: Coronaviruset slår hårt mot näringslivet

Läs mer: Corona: Hög beredskap på storbyråerna

Läs mer: Så påverkas verksamheten konkret

Taggar: Corona

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
Far Online

Välj livsstil – sedan jobb

31 mars, 2020 Roger Zinders har inte låtit jobbet styra hur han lever eller var han bor.

REDO för delat ledarskap

30 mars, 2020 Arbetar nästan helt digitalt och har vuxit från tre till fjorton personer på tre år.

Tillfällig lag ska underlätta bolagsstämmor

26 mars, 2020 Regeringen agerar nu för att bolags- och föreningsstämmor ska kunna genomföras.

Revisorsprovet i maj skjuts fram

25 mars, 2020 Vårens revisorsexamen senareläggs till 18-19 augusti 2020. Det meddelade RI i dag.

Informationsplikt för skatterådgivare kan senareläggas

24 mars, 2020 Införandet av rapporteringsplikt för skatterådgivare kan skjutas fram på grund av coronaepidemin.

Hallå där… Carl Svernlöv och Fredrik Ljung

20 mars, 2020 Duon om ett bolags möjlighet att ta tillbaka en utdelning det redan fattats beslut om.

 Upp