Foto: Privat

Hallå där… Bo Ädel – ny expert på RI

30 april, 2020

Auktoriserade revisorn Bo Ädel med lång erfarenhet från KPMG är ny expert på Revisorsinspektionen (RI). Där ska han i första hand delta i kvalitetskontroller och bidra med sin expertis vid den riskbaserade tillsynen.

1 maj 2020 blir auktoriserade revisorn Bo Ädel ny expert på Revisorsinspektionen (RI). Han har varit knuten till KPMG de senaste 30 åren, där han främst har arbetat med offentlig sektor, försäkring och ägarledda bolag. Han har suttit i rådet för Kommunal redovisnings expertgrupp, deltagit i utredningen om ny kommunal redovisningslag och varit ordförande i FAR:s grupp för offentlig sektor. Framförallt tycker han att revision är riktigt roligt.

Vad innebär din nya tjänst som expert på Revisorsinspektionen?
− RI har avtal med några seniora experter som medverkar i tillsynen av revisorer där man granskar att kvalificerade revisorer och revisionsföretag följer lag och god revisionssed, bland annat i revisionen av företag av allmänt intresse; banker, försäkringsföretag och börsbolag. Där är RI själva ute och granskar revisorernas insatser i dessa bolag. I den delen är det tänkt att jag ska delta vid kvalitetskontroller och bidra med min expertkunskap. Det är superkul att bli en del av detta!

Du har varit på KPMG i 30 år. Vad tar du med dig därifrån?
− Jag har jobbat mycket med samhällsviktiga verksamheter inom regioner och kommuner och jag har med mig en förståelse för hur dessa drivs. Revision är roligt! Man kan tro att revisorer är torra siffermänniskor – och vi behärskar siffror – men vi finns framförallt mitt i samhället och gör stor nytta.

− Jag har även jobbat med revision i finanssektorn. För tolv år sedan hade vi en global finanskris där stora banker gick i konkurs. Länders ekonomier krisade. Vi har med oss lärdomarna från den krisen. Långsiktigheten i ekonomin är superviktig. Nu har vi en coronakris med påverkan på ekonomin i länder, banker, börsbolag och hos människor. Det är viktigt att titta på hur riskanalyserna ser ut idag.

− Det pågår en snabb utveckling av revisionen. Det handlar mycket om att förstå företagsverksamheter, system och transaktionsflöden. Digitaliseringen förändrar sättet att arbeta och även riskmiljön. Många marknader är globala. Förutsättningar ändras snabbt och sårbarheten kan vara stor. Risken för penningtvätt är en viktig fråga att beakta i revisionen.

På ditt CV finns också ordförandeskapet i FAR:s specialistgrupp för offentlig sektor. Kan du nämna något speciellt du har medverkat till inom ramen för ditt FAR-engagemang?
− Jag var bland annat med FAR i Almedalen 2016, där vi presenterade resultaten av en kommungranskning som FAR hade gjort och som tog sikte på hur väl riksdagspartierna uppfyllde de globala hållbarhetsmålen i kommuner där de hade starka fästen. Det var ett bra initiativ och spännande att få vara med om.

Du är 63 år gammal. Hur kommer det sig att du byter karriär nu?
− Det fanns en plan för min nedtrappning, att pensionera mig som auktoriserad revisor, innan RI blev aktuellt. Så sökte RI seniora medarbetare med erfarenhet inom bland annat offentlig förvaltning och där är vi nu. Omfattningen av mitt engagemang blir utifrån RI:s behov.

− Jag ser det inte som ett karriärbyte utan en förlängning av arbetet som revisor. Revision gör samhällsnytta och även revisorers arbete behöver följas upp.

Vilka branschfrågor engagerar dig mest just nu?
− Coronakrisen är tuff. Ett fantastiskt arbete pågår nu men vi har många sjuka och avlidna, särskilt äldre. Pandemin får även stora ekonomiska konsekvenser. Konkurser och arbetslöshet ökar. Ett enskilt företag kan naturligtvis inte planera för en möjlig pandemi, men vi ser vikten av riskanalyser i verksamheter och beredskap för förändringar och kriser. Det behövs en långsiktighet i den finansiella planeringen, särskilt i den offentliga sektorn och i företag av allmänt intresse. Även revisorn måste beakta möjliga och allvarliga risker i de verksamheter som revideras.

Taggar: FAR hallå där... revision Revisorsinspektionen

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
Annons
Far Online

Experten: 10 frågor och svar om kapitaltäckning

21 september, 2020 När kan en kapitaltäckningsgaranti användas och vad gäller egentligen? Experten reder ut.

3 saker att tänka på inför anställningsintervjun

18 september, 2020 Balans har frågat fem stora byråer om vad framgångsrika kandidater bör tänka på inför anställningsintervjun.

Hon är ny ordförande i FAR

18 september, 2020 Åsa Lundvall, EY, är ny ordförande i FAR. Det här är hennes tre fokusområden.

WinWin vinnare Årets framtidsbyrå 2020

17 september, 2020 Innovativt ledarskap och en tydlig affärsmodell. Det gav WinWin Ekonomi segern i Årets framtidsbyrå 2020.

Niclas Hellman tilldelas CH Witts pris 2020

17 september, 2020 CH Witts pris 2020 går till Niclas Hellman. "Fullkomligt lysande" är juryns omdöme om artikeln.

”Yrkesstolthet är viktigt”

16 september, 2020 Sofia Berglin driver enmansbyrå: Lägga tiden på rätt saker efter egen planering de största fördelarna.

 Upp