Grant Thornton frias från miljardkrav

Faktaruta
8 juli, 2016

Stockholms tingsrätt friar Grant Thornton och en revisor från skadeståndskrav på närmare två miljarder kronor.

– Vi är  jätteglada att domstolen delat vår uppfattning, säger Lisbeth Larsson, kommunikationschef Grant Thornton.

– Vi har under lång tid varit övertygade om att motparten inte skulle kunna nå framgång med sin talan men det är naturligtvis en stor lättnad för oss och för vår revisor att domstolen går på vår linje, säger Lisbeth Larsson.

I januari 2013 lämnade Troms Kraft AS, Kraft och Kulturs moderbolag, in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt, där de stämde Grant Thornton och Kraft och Kulturs tidigare revisor på 1,8 miljarder kronor.

Bakgrunden är att det i november 2011 upptäcktes att Kraft och Kulturs bokföring och årsredovisningar under flera års tid varit felaktiga och att revisorn under revisionerna av räkenskaperna för åren 2003-2010 inte slagit larm. Troms Kraft fick skjuta till närmare två miljarder kronor till Kraft och Kultur, pengar som bolaget vill ha tillbaka.

Grant Thorntons uppfattning har varit att kravet saknar grund, och bland annat har man hänvisat till en rapport som EY gjort, och som visat att revisorn upprepade gånger rapporterat om brister i den interna kontrollen till styrelsen, men att styrelsen valt att inte hörsamma detta.

Huvudförhandlingen pågick i 55 dagar i Stockholms tingsrätt och avslutades 11 mars i år. Troms Kraft företräddes av Danowsky & Partners.

Advokat Peter Danowsky har tidigare sagt till Balans att brister i den interna kontrollen borde föranlett att revisorn granskade räkenskaperna extra noga, och att revisorn inte kan befrias från att göra sitt arbete ordentligt.

Nu friar tingsrätten Grant Thornton och revisorn. Tingsrätten konstaterar att revisorns revisioner i allt väsentligt varit förenlig med kravet på god revisionssed i de delar som varit relevanta för kravet på skadestånd. Grant Thornton har tidigare framhållit att de uppgifter som Troms Kraft lämnat tyder på att bolaget utsatts för en omfattande och medveten manipulation av redovisningen, och att det då ofta kan vara svårt för revisorn att upptäcka. Även tingsrätten resonerar på samma sätt.

”… tingsrätten har ansett att det inte har visats annat än att revisorerna på goda grunder varit övertygade om att de Excel-filer som man fått av bolagets ledning kom direkt från bolagets faktureringssystem (CAB) och därför på ett riktigt sätt speglade den information som man efterfrågat.” skriver tingsrätten.

– Domstolens beslut visar att man inte kan kräva av revisorn att upptäcka medveten och utstuderad manipulation av bokföringen. Det ligger utanför den normala revisionens räckvidd, säger Dan Brännström, FAR:s generalsekreterare.

 

Taggar: Grant Thornton Kraft och Kultur skadestånd Stockholms tingsrätt

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far,se
Far Online

Ny HD-dom om mutbrott – var går gränsen?

1 april, 2020 HD har avgjort ett uppmärksammat mål om mutor. IMM samt auktoriserade revisorn Helena Adrian kommenterar.

Välj livsstil – sedan jobb

31 mars, 2020 Roger Zinders har inte låtit jobbet styra hur han lever eller var han bor.

REDO för delat ledarskap

30 mars, 2020 Arbetar nästan helt digitalt och har vuxit från tre till fjorton personer på tre år.

Tillfällig lag ska underlätta bolagsstämmor

26 mars, 2020 Regeringen agerar nu för att bolags- och föreningsstämmor ska kunna genomföras.

Revisorsprovet i maj skjuts fram

25 mars, 2020 Vårens revisorsexamen senareläggs till 18-19 augusti 2020. Det meddelade RI i dag.

Informationsplikt för skatterådgivare kan senareläggas

24 mars, 2020 Införandet av rapporteringsplikt för skatterådgivare kan skjutas fram på grund av coronaepidemin.

 Upp