”Vi är jämställda på fem år”

2 mars, 2016

Grant Thornton tillhör ledarna i branschens jämställdhetsarbete, men vd Peter Bodin är inte nöjd – företagets tillväxt genom förvärv har inte gynnat jämställdheten i partnerskapet. Nu lovar han att verka för att inom fem år nå 40 procent kvinnliga delägare.  

Grant Thornton är uppstickarbyrån som vuxit kraftigt genom förvärv och belönats för sitt ledarskap under vd Peter Bodins 15 år vid rodret. Han är övertygad om att det är värderingar och inte statistik som driver utvecklingen på jämställdhetsområdet.

– Vi har inte arbetat utifrån tydliga mål, utan jämställdhet är en självklar och viktig värdering som delas av många i företaget. Jag upplever att den har funnits där ända sedan jag började på Grant Thornton i slutet av 1980-talet. Då fanns det inte många kvinnliga chefer, men för oss i den yngre generationen var det självklart att män och kvinnor skulle ha samma möjligheter och det tycker jag att Grant Thornton har levt upp till.

GT tabellAndel kvinnor i olika ledningsbefattningar på Grant Thornton

Ja, ni har ju fantastiska siffror i alla ledningskategorier, men fortfarande är inte ens var fjärde delägare kvinna. Vad beror det på?

– En av förklaringarna är att en del av tillväxten bestått av förvärv. De förvärvade byråerna ägs ofta av män. Men vi har heller inte lyckats få fram tillräckligt många kvinnliga partners i de egna leden av olika skäl, säger Peter Bodin.

Samtidigt sticker han inte under stol med att uppstickarbyråen under åren lyckats locka till sig en hel del duktiga kvinnor från bland andra de större revisionsbyråerna. Kvinnor som i vissa fall upplevde att de hade slagit i glastaket och inte fick utveckla sin fulla potential. Dessa har ofta kunnat bli partners hos Grant Thornton.

– I dag har alla våra kontor en målsättning att få fram kvinnliga delägare och vi har flera potentiella kvinnor på väg upp i systemet, säger Peter Bodin och tillägger:

– Men hade jag vetat att det skulle ta så här lång tid hade jag jobbat ännu hårdare med frågorna. Jag tror nämligen att det företag som inte är jämställd inom fem år kommer att få svårt att rekrytera.

Är Grant Thornton jämställt om fem år?

– Ja, jag är beredd att anta den utmaningen. Och om jag gör det så är det för att jag vet att vi har potentialen.

gt diagram 2Andel kvinnliga delägare åren 2010 – 2016

Men ni har inga mål vare sig för det årliga invalet eller när delägargruppen ska vara jämställd?

– Nej jag tittar inte matematiskt på det här, det hade inte hjälp med matematik för det handlar om att få fram rätt personer utifrån kompetens och värderingar. Värderingsfrågan är grundläggande och för att lyckas krävs en ledning där alla är överens om att jämställdhet är viktigt, säger Peter Bodin.

I stället för att sätta upp kvantitativa mål, ser han som sin uppgift att bygga företaget på ledare som delar företagets grundläggande värderingar. Här är han självkritisk och menar att han med ett större eget mod kunde ha fattat andra beslut.

– I dag har vi en ledningsgrupp som arbetar annorlunda med de här frågorna och som har satt igång initiativ som till exempel mentorskapsprogram, talangprogram etcetera, som gör att både kvinnor och män coachas fram i företaget.

Varför är jämställdhet viktigt?

– Det är en överlevnadsfråga för oss som företag, dels när det handlar om att ta tillvara de bästa talangerna, men framför allt att kunna attrahera unga medarbetare över huvud taget. Jag lyssnar på mina söner och de skulle aldrig arbeta på ett företag som inte är jämställt. För unga människor är det en självklarhet och ett absolut krav, säger Peter Bodin.

 

Här hittar du Balans jämställdhetsundersökning och alla tillhörande artiklar

Text: Rakel Lennartsson

rakel.lennartsson@far.se
 • Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

  Fika med Cristina Trenta: ”Behövs en mer hållbar skattelagstiftning”

  17 september, 2021 Det finns flera starka kopplingar mellan hållbarhet och skatter menar Cristina Trenta, forskare, Örebro universitet.

  ”När börsvärdet påverkas blir det tryck i frågan”

  14 september, 2021 Ett nytt lagförslag från EU tvingar fram ökad transparens på skatteområdet.

  ”Hållbarhet lika stort som digitaliseringen”

  14 september, 2021 Redovisningskonsulternas roll förändras i takt med att hållbarhetsrapportering blir allt viktigare.

   Upp