Grant Thornton frias av Svea hovrätt

28 september, 2018

Grant Thornton frias av Svea hovrätt. Därmed slipper byrån betala ett skadestånd på närmare två miljarder kronor till Troms Kraft.

Processen mellan Troms Kraft, ägare till Kraft & Kultur, och Grant Thornton har pågått under flera år.

Troms Kraft upptäckte 2011 ett hål i det svenska bolagets räkenskaper och fick skjuta till närmare två miljarder kronor till sitt dotterbolag för att rädda det från konkurs. Det är de pengarna som processen handlat om. 2013 stämde Troms Kraft Grant Thornton och den tidigare revisorn och krävde skadestånd för att på så sätt få tillbaka pengarna.

– Vi har under hela processen varit övertygade om att motparten inte skulle nå framgång med sin talan, säger Anna Johnson, vd på Grant Thornton.

Hon får medhåll av Karin Apelman, FAR:s generalsekreterare:

– Den friande domen är en lättnad. Nu ska vi analysera den i lugn och ro, säger Karin Apelman.

Kärnfrågan i skadeståndsmålet gäller om Grant Thorntons tidigare revisor i Kraft & Kultur varit oaktsam vid granskningen av räkenskaperna. Grant Thornton och revisorn friades av Stockholms tingsrätt 2016 efter en 55 dagar lång huvudförhandling. Tingsrätten konstaterade då att revisorns revisioner i allt väsentligt varit förenlig med kravet på god revisionssed i de delar som varit relevanta för kravet på skadestånd.

Grant Thornton har under processen framhållit att de uppgifter som Troms Kraft lämnat tyder på att bolaget utsatts för en omfattande och medveten manipulation av redovisningen, något som kan vara svårt för revisorn att upptäcka. Även Stockholms tingsrätt resonerade på samma sätt.

Nu har Svea hovrätt sagt sitt i frågan. I ett pressmeddelande skriver domstolen:

”Till skillnad från tingsrätten har hovrätten bedömt att revisionen av kraftbolagets dotterbolag Kraft & Kultur inte stått i överensstämmelse med god revisionssed under något av räkenskapsåren 2003-2010 och att en aktsam revision skulle ha lett till upptäckt av manipulationer som bolagets verkställande direktör låg bakom. Men hovrätten har ändå avslagit kraftbolagets talan, på grund av att kraftbolaget inte har styrkt sitt påstående om att bolaget har lidit skada.”

– Att hovrätten gjort en annan bedömning än tingsrätten av huruvida revisionen i allt kan anses hålla god revisionssed är naturligtvis en besvikelse då vi delar tingsrättens bedömning. Men i allt väsentligt innebär dagens besked naturligtvis en lättnad för Grant Thornton och vi ser fram emot att nu kunna blicka framåt och utveckla vårt företag, kommenterar Anna Johnson.

Parallellt med skadeståndsprocessen har en brottmålsprocess pågått mot Kraft & Kulturs tidigare vd. Södertörns tingsrätt dömde vd:n till 3,5 års fängelse för grovt svindleri och grovt bokföringsbrott. Domen fastställdes av Svea hovrätt i november 2017. Den överklagades till Högsta domstolen som nekade prövningstillstånd.

Revisorns agerande har också granskats av Revisorsnämndens (i dag Revisorsinspektionen) tillsynsnämnd som varnade revisorn då hen tillstyrkt räkenskaperna i bolaget trots stora brister i revisionsarbetet.

Läs mer: Svea hovrätts pressmeddelande  

Taggar: Grant Thornton

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
 • Frågan om revisionsplikt på nytt i hetluften

  15 oktober, 2021 Det saknas vetenskapligt stöd för att slopad revisionsplikt lett till ökat skattefusk och ekonomisk brottslighet.

  Nordens låga trösklar för revisionsplikt – så skiljer vi oss från övriga EU

  15 oktober, 2021 Revisionsplikten är på tapeten igen i Sverige. Men hur ser det ut i omvärlden?

  ”Tilliten är mer värd än den norska oljefonden”

  15 oktober, 2021 Bevarandet av revisionsplikten är en prioriterad fråga för den norska branschorganisationen.

  Tydligt ökat förtroende för skatterådgivare

  14 oktober, 2021 Företagsledare och politiker har ett tydligt stärkt förtroende för skatterådgivare. Även allmänhetens förtroende pekar uppåt. 

  Inga post- eller heldigitala stämmor efter årsskiftet

  12 oktober, 2021 Den tillfälliga lagen för att underlätta bolagsstämmor kommer inte att förlängas efter årsskiftet.

  Balans får ny webb 21 oktober

  11 oktober, 2021 Charlotta Marténg: Nya Balans webb ger läsaren inspiration, kunskap och bättre möjligheter till långläsning.

   Upp