Foto: Getty Images

Generösa byråanstånd vid elektroniska deklarationer

28 februari, 2020

Lämnar man in deklarationen digitalt är byråanståndet längre än vid pappersinlämning. Det meddelar Skatteverket.

Den som i sitt yrke hjälper andra att upprätta inkomstdeklarationer kan hos Skatteverket ansöka om byråanstånd, det vill säga att få lämna deklarationen för kunden enligt en tidsplan.

Har byråanståndet beviljats finns två datum att hålla reda på för 2020. För deklarationer där en eller flera bilagor lämnas på papper är det viktigt att dessa är Skatteverket tillhanda senast 18 maj. Om deklarationen sker digitalt är det 15 juni som gäller.

En nyhet för i år är att den längre anståndstiden bara är möjlig om hela deklarationen, med andra ord huvudblanketter, bilagor och andra upplysningar, lämnas in elektroniskt. I de fall bilagor endast kan lämnas i pappersform, exempelvis deklarationsbilaga K10, räknas deklarationen ändå som digital.

Vad gäller momsdeklarationer för helårsmoms innebär byråanståndet att ett automatiskt anstånd kickar igång för momsdeklarationer, förutsatt att företaget inte har några gränsöverskridande transaktioner inom EU. Sista datum att lämna in momsdeklarationer är 26 juni. Att komma ihåg är att kostnadsränta beräknas från 12 maj. Om företaget bedriver EU-handel måste momsdeklarationen för helårsmoms lämnas 26:e i andra månaden efter beskattningsårets utgång.

Juridiska personer kan inte få byråanstånd. Däremot kan juridiska personer få enskilt anstånd om det finns synnerliga skäl.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
Far Online

Välj livsstil – sedan jobb

31 mars, 2020 Roger Zinders har inte låtit jobbet styra hur han lever eller var han bor.

REDO för delat ledarskap

30 mars, 2020 Arbetar nästan helt digitalt och har vuxit från tre till fjorton personer på tre år.

Tillfällig lag ska underlätta bolagsstämmor

26 mars, 2020 Regeringen agerar nu för att bolags- och föreningsstämmor ska kunna genomföras.

Revisorsprovet i maj skjuts fram

25 mars, 2020 Vårens revisorsexamen senareläggs till 18-19 augusti 2020. Det meddelade RI i dag.

Informationsplikt för skatterådgivare kan senareläggas

24 mars, 2020 Införandet av rapporteringsplikt för skatterådgivare kan skjutas fram på grund av coronaepidemin.

Hallå där… Carl Svernlöv och Fredrik Ljung

20 mars, 2020 Duon om ett bolags möjlighet att ta tillbaka en utdelning det redan fattats beslut om.

 Upp