Getty Images

Generösa byråanstånd vid elektroniska deklarationer

28 februari, 2020

Lämnar man in deklarationen digitalt är byråanståndet längre än vid pappersinlämning. Det meddelar Skatteverket.

Den som i sitt yrke hjälper andra att upprätta inkomstdeklarationer kan hos Skatteverket ansöka om byråanstånd, det vill säga att få lämna deklarationen för kunden enligt en tidsplan.

Har byråanståndet beviljats finns två datum att hålla reda på för 2020. För deklarationer där en eller flera bilagor lämnas på papper är det viktigt att dessa är Skatteverket tillhanda senast 18 maj. Om deklarationen sker digitalt är det 15 juni som gäller.

En nyhet för i år är att den längre anståndstiden bara är möjlig om hela deklarationen, med andra ord huvudblanketter, bilagor och andra upplysningar, lämnas in elektroniskt. I de fall bilagor endast kan lämnas i pappersform, exempelvis deklarationsbilaga K10, räknas deklarationen ändå som digital.

Vad gäller momsdeklarationer för helårsmoms innebär byråanståndet att ett automatiskt anstånd kickar igång för momsdeklarationer, förutsatt att företaget inte har några gränsöverskridande transaktioner inom EU. Sista datum att lämna in momsdeklarationer är 26 juni. Att komma ihåg är att kostnadsränta beräknas från 12 maj. Om företaget bedriver EU-handel måste momsdeklarationen för helårsmoms lämnas 26:e i andra månaden efter beskattningsårets utgång.

Juridiska personer kan inte få byråanstånd. Däremot kan juridiska personer få enskilt anstånd om det finns synnerliga skäl.

Taggar: byråanstånd Skatteverket

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • Steg för steg – rekrytera rätt till egna byrån

  14 juni, 2021 Jonny Boström har presenterat sin satsning. Nyckeln till framgångsrik byrå? Hitta rätt medarbetare och kunder.

  Sena skattedeklarationer beläggs med förseningsavgift

  11 juni, 2021 Lämnas skattedeklarationen in efter 15 juni kommer Skatteverket att ta ut förseningsavgift.

  ”Revisorer och rådgivare bör hålla koll på globala bolagsskatten”

  11 juni, 2021 G7-länderna har kommit överens om strukturen för en global bolagsskatt.

  Ny ordförande med skatt på agendan

  10 juni, 2021 Här är de hetaste skattefrågorna. Balans intervjuar Peter Lindstrand, ny ordförande i FAR:s Strategigrupp Skatt.

  Vill du bli kvalitetskontrollant?

  9 juni, 2021 Nu söker FAR:s kvalitetsnämnd för revisionsverksamhet kvalitetskontrollanter - framför allt i Stockholmsområdet.

  Avhandling: ”Inflytande kan ske på många olika sätt”

  8 juni, 2021 Elina Malmström: Idén att forska på revision ur mindre byråers perspektiv mötte ointresse och motstånd.

   Upp