Getty Images

Garanten för skatterådgivarnas kvalitetsarbete

Faktaruta

Kvalitetsnämnden Skatt (KNS)

 • Torbjörn Hagenius, Deloitte, ordförande
 • Rikard Ström, vice ordf, EY
 • Erika Karlsson, Baker Tilly
 • Pär Magnus Wiséen, PwC
 • Mårten Sundholm, KPMG
 • Uwe Scheele, GT
 • Mandana Boss, BDO
 • Carl Brege, bolagsjurist FAR, ansvarig för kvalitetssekretariatet (ej ledamot i nämnden)
20 januari, 2021

Kvalitetsnämnden Skatt (KNS) verkar för att höja marknadsvärdet av skatterådgivarnas auktorisation samt borgar för att yrkesgruppen står för riskhantering och kvalitet. Det säger nämndens ordförande Torbjörn Hagenius.

Viktigt för FAR:s Kvalitetsnämnden Skatt (KNS) är att de auktoriserade skatterådgivarna når en hög kvalitetsnivå och följer de olika regelverk och normer som finns. Men lika betydelsefullt är att sätta yrket på kartan och att höja ”marknadsvärdet” av auktorisationen.

– Att ha titeln Auktoriserad Skatterådgivare FAR ska inte bara vara en benämning på ett papper. Yrket ska vara viktigt på marknaden. Det ska finna en kvalitet, en styrka och ett värde för de företag och enskilda personer som anlitar auktoriserade skatterådgivare, säger Torbjörn Hagenius, ordförande Kvalitetsnämnden Skatt.

Torbjörn Hagenius. Foto: Deloitte

Därför gör KNS uppföljningar och neutrala kvalitetskontroller av enskilda skatterådgivare hos såväl mindre som större skatterådgivningsföretag.

Ser till att skatterådgivare håller måttet
I och med kvalitetskontrollerna säkerställs att de av FAR auktoriserade skatterådgivarna – och systemen hos de större byråerna – håller måttet. Samt att yrkesgruppen får fortlöpande utbildning, håller en hög kvalitet och följer reglerna, exempelvis enligt penningtvättslagen och olika rapporteringsskyldigheter som finns på marknaden.

– Det är inte bara byråerna som har medlemmar i FAR som är intresserade av att systemet upprätthålls, utan även FAR har ett intresse av att säkerställa kvaliteten i branschen, fortsätter Torbjörn Hagenius.

Efter den första kvalitetskontrollen genomför FAR sedan nya kontroller på byråerna var sjätte år. Däremellan är respektive kvalitetskontrollerad byrå med auktoriserade skatterådgivare skyldig att göra interna kvalitetskontroller.

Så, vad finns det för värde för byrån att bli kontrollerad?
– Syftet är att auktorisationen och kvalitetskontrollerna ska fungera som en garant i fråga om den kvalitet man får och ska kunna förväntas få när man vänder sig till en byrå med auktoriserade skatterådgivare, svarar Torbjörn Hagenius och tillägger:

– Det tar tid att arbeta in auktorisationen på marknaden. Vi är långt ifrån den motsvarighet som exempelvis advokaterna eller revisorerna har, men det är något som vi i Kvalitetsnämnden Skatt vill bidra till att förändra över tid.

Läs mer: ”Kvalitetskontrollerna hjälper både byrån och den enskilde”

Läs mer: 5 tips – tänk på det här inför kvalitetskontroll skatt

Taggar: auktoriserad skatterådgivare FAR kvalitetskontroll Kvalitetsnämnden Skatt

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

  Fika med Cristina Trenta: ”Behövs en mer hållbar skattelagstiftning”

  17 september, 2021 Det finns flera starka kopplingar mellan hållbarhet och skatter menar Cristina Trenta, forskare, Örebro universitet.

  ”När börsvärdet påverkas blir det tryck i frågan”

  14 september, 2021 Ett nytt lagförslag från EU tvingar fram ökad transparens på skatteområdet.

  ”Hållbarhet lika stort som digitaliseringen”

  14 september, 2021 Redovisningskonsulternas roll förändras i takt med att hållbarhetsrapportering blir allt viktigare.

   Upp