Fyra snabba till Tobias Svanström

4 september, 2014

Fyra snabba till Tobias Svanström, docent i redovisning, Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Du har tilldelats 1 000 000 kronor från Jan Wallanders och Tom Hedelius ­stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse för forskning inom revision. Varför?

– Tillsammans med forskare både här i Umeå och på andra ställen har jag diskuterat möjligheten att utifrån olika frågeställningar och med hjälp av olika metoder studera revisorer, revisionsteam och revisionskvalitet. För att möjliggöra dessa studier och för att stärka forskningsmiljön inom revision och redovisning lämnade jag in en ansökan om finansiering.

Vad betyder det att få anslaget?

– Det ger ökade möjligheter att rekrytera personal, i första hand en doktorand, och att praktiskt kunna genomföra nya studier.

Varför är forskningen inom revisions- och redovisningsområdet viktig?

– En hel del resultat från forskningen har en direkt praktisk relevans. Det gäller till exempel forskning kring företagens efterfrågan på olika typer av tjänster, faktorer som påverkar revisorers beteende och rapportering samt analyser av användarnas syn på redovisningen och revisionens relevans. Resultaten kan också säga en del om hur revisorer och redovisningskonsulter kan marknadsföra sina tjänster, hur revisorer kan öka precisionen i sin rapportering och ge en bild av hur standarder tillämpas.

Hur kan forskningen bidra till ökad samhällsnytta?

– I första hand genom att förmedla viktiga slutsatser och diskutera dess praktiska implikationer. Vi forskare kan säkert bli bättre på att berätta om våra resultat och att delta i den allmänna debatten. Samhällsnyttan kan komma genom att beslutsfattare gör ändringar i lagstiftning eller standarder, men också genom att attityder och beteenden hos aktörer på marknaden påverkas.

 

Text: Charlotta Marténg

Annons
Far Online

Återvänder till revisorsyrket: ”En nystart”

9 juli, 2020 Ola Almquist lämnade jobbet som revisor för en tjänst som ekonomichef. Nu har han återvänt.

Så får din byrå godkänd utbildningsplan

8 juli, 2020 Revisorsinspektionen uppdaterar sin vägledning om godkännande av utbildningsplan - för att underlätta för byråerna.

Förtroendet A och O i relationen med kunden

6 juli, 2020 "Auktorisationen tillför ett stort värde för kunden".

”Det är tuffa tider – men de gynnar oss”

3 juli, 2020 Auktoriserade revisorn Carl-Magnus Falk bakom nytt webbaserat boksluts- och årsredovisningsprogram som ska revolutionera redovisningen.

7 nyheter på hållbarhetsområdet

1 juli, 2020 Taxonomier, handlingsplaner, förordningar och direktiv. Och vad är egentligen New Green Deal?

 Upp