Foto: Erik Hellquist

Framgångsformeln stavas delaktighet

Faktaruta

baks & co

Byrån i siffror

Grundades år: 2004 av Bo Axelsson och Kenneth Svensson.

Antal anställda: 60.

Antal kontor: 4 (Eksjö, Linköping, Tranås, Vimmerby).

Omsättning tre senaste åren:

  • 2016 – 06, 35 645 tkr
  • 2017 – 06, 39 071 tkr
  • 2018 – 06, 46 447 tkr
6 maj, 2019

Kan ett inkluderande ledarskap vara nyckeln till en framgångsrik förändringsresa? Balans har besökt baks & co – byrån som tog hem titeln Årets framtidsbyrå 2018. Parallellt med ett intensivt förändringsarbete ökade både tillväxt och lönsamhet.

Det är en solig vårdag när Balans besöker baks & co i Eksjö. Kontoret är beläget i en vacker tegelbyggnad i det gamla kasernområdet I 12 som nu hyser allt från spa–verksamhet och restaurang­er till företag inom konsult­branschen.

Maria Bredhammar, som är kontorschef, tar emot i lokalerna. Väggarna är målade i gult, grönt, blått och ter­racotta – och naturligtvis finns det en tanke. Det ska kännas välkom­nande och livfullt, alltså långt ifrån strikt och grått. Att kunderna möts av just grönt när de är på väg ut är inte heller någon slump.

– Tanken är att den gröna färgen ska förstärka känslan av att proble­met är löst, säger Maria Bredham­mar.

Byråns kontor i Tranås, Vimmer­by och Linköping är inredda enligt samma koncept.

Den här dagen är ledningsgruppen, som består av kontorscheferna från de fyra kontoren som också är delägare, samlad i Eksjö.

– Vi är fyra tjejer, det är nog lite ovanligt, säger Maria Milton, kontorschef i Vimmerby.

baks o co. Maria Bredhammar, Maria Milton, Catherine Osbeck och Emma Westholm är kontorschefer på baks & co:s fyra kontor – i Eksjö, Vimmerby, Tranås och Linköping. Foto: Erik Hellquist

Stämningen i gruppen är hög, det bubblar av energi och enga­gemang. Och att känna glädje på jobbet är viktigt, betonar de alla fyra.

– Med arbetsglädjen kommer också prestation och engage­mang, säger Maria Bredham­mar.

Titlar och hierarkier är det ingen på baks & co som fäs­ter särskilt stor vikt vid. Över­tygelsen om att framgångs­formeln stavas delaktighet genomsyrar ledarskapet inom byrån.

– Vi involverar hela perso­nalen i utvecklingen av verk­samheten. Bland annat har vi projektgrupper som arbetar med olika frågor, till exempel en superuser–grupp när det gäller digitalisering, säger Maria Bredhammar.

Vikten av ett inkluderande ledarskap blev särskilt tydligt under den föränd­ringsresa som startade hösten 2015.

– Vi hade jobbat digitalt ett tag, men det spretade åt olika håll. Då samlade vi ihop oss och tog fram en strategi för hur vi skulle gå vidare, säger Catherine Os­beck, kontorschef i Tranås.

– Och vi lyckades få med oss hela per­sonalen på digitaliseringståget, tillägger Emma Westholm, kontorschef i Linkö­ping.

Catherine Osbeck pratar jobb med Linda Svensson och Oskar Levin. Foto: Erik Hellquist.

Sedan dess har baks 24.7 lanserats, en molntjänst där kunden loggar in och kan sköta sin ekonomi och ha koll på sina siffror i realtid alla dygnets timmar, alla da­gar i veckan. Tjänsten bygger på Vismas programvara och det är ett helt kundanpassat koncept.

– Man behöver ju inte bygga något helt nytt, det här fungerar jättebra för oss, säger Emma Westholm.

De flesta kunderna uppskattar möjligheterna som digitaliseringen innebär, men alla har inte kommit så långt själva i digitaliseringsproces­sen.

– Då anpassar vi vårt erbju­dande och ser vad kunden behö­ver. Det tror vi är en styrka, säger Catherine Osbeck.

Samtidigt som förändringsre­san pågått har baks & co fortsatt att växa, både organiskt och ge­nom förvärv. Även lönsamheten har ökat. Bakom framgången lig­ger ett stort engagemang för att hjälpa kunderna att uppfylla sina drömmar, men också tävlingsin­riktade medarbetare som gärna tar sig an nya uppdrag.

Och målet är att fortsätta växa. Men viljan att behålla den lilla byråns själ är fortfa­rande en avgörande drivkraft.

– Vi jobbar och verkar som ”den lilla byrån”, både för kunder och personal. Det är viktigt, sä­ger Maria Milton.

Reportaget i sin helhet är publicerat i Balans nr 3, 2019 (prenumerationsinlogg behövs).

Läs mer: Mod gjorde baks & co till Årets framtidsbyrå 2018

Taggar: vår byrå

Text: Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se
Annons
Far Online

Senareläggning av informationsplikt för skatterådgivare allt närmare

3 juni, 2020 Riksdagen öppnar upp för att skjuta på införandet av rapporteringsplikten avseende vissa gränsöverskridande arrangemang (DAC6).

RI: Revisorerna väntas få större ansvar för hållbarhet  

2 juni, 2020 Revisorer har låg kunskap inom hållbarhet anser specialister. RI är försiktig med att dra slutsatser.

”Ha inte för bråttom!”

29 maj, 2020 Testa dig fram! Det karriärtipsar Jessica Herrlin - byråledare Baker Tilly Halmstad.

5 frågor och svar om Reko kopplat till lön

28 maj, 2020 Är det bara auktoriserade lönekonsulter som ska följa Reko? Och hur är det med tystnadsplikten?

”Det går faktiskt att påverka systemet”

27 maj, 2020 Helene Agélii, NRF: Internationell standardsättning är en tungrodd process. Men den går att påverka.

ISA är en global produkt medan IFRS är en europeisk

27 maj, 2020 Det finns både likheter och skillnader i hur redovisningsstandarder respektive revisionsstandarder kommer till.

 Upp