Fortsatt skyhögt förtroende för revisionsbranschen

Faktaruta

Svenskt Kvalitetsindex har mätt kundnöjdheten inom revisionsbranschen sedan 2007. Respondenterna svarar på frågor kring upplevelsen av sin revisionsbyrå och aktörerna erbjuder tjänster inom revision, skatterådgivning och redovisningstjänster. Intervjuerna har genomförts mars-april 2019. 1 671 intervjuer har genomförts.

13 maj, 2019

Förtroendet och kundnöjdheten i revisionsbranschen är fortsatt mycket stark jämfört med andra branscher. Och förväntningarna ökar. Det visar årets undersökning från Svensk Kvalitetsmätning (SKI). För tionde gången har BDO nöjdast kunder i branschen.

Revisionsbranschen har alltid åtnjutit högt förtroende. När SKI presenterar årets undersökning har kundnöjdheten ökat med +0,6 enheter jämfört med 2018 och har i år ett index på mycket höga 72,8. Nivån har varit jämn sedan 2010, med bara ett par smärre förändringar, något som förklaras med att förväntningarna på branschen ständigt legat högt.

– På så höga nivåer är det svårt att öka resultaten i stor utsträckning och utmaningen blir att lyckas bibehålla en redan stark kundnöjdhet genom att systematiskt arbeta med sin kundvård, vilket revisionsbranschen gör, säger Johan Parmler, vd på Svenskt Kvalitetsindex, i en kommentar.

Närmare 5 av 10 kunder anger att deras revisionsbolag är mycket djupt engagerade i deras verksamhet. Lika många uppger att deras revisionsbolag ger mycket tydliga råd och användbara lösningar.

Bäst i klassen är BDO, en topplacering de kan skryta om för tionde gången. I årets mätning får BDO indexet 77,3, det högsta värdet av alla revisionsbyråer och en förbättring från förra årets resultat på 76,3.

Malin Nilsson. Foto: Jenny Drakenlind

– Vi arbetar strukturerat med vår rekrytering för att anställa engagerade medarbetare som kan utvecklas och ha roligt på jobbet. En tionde förstaplats i SKI:s kundundersökning visar att vi lyckas, säger Malin Nilsson i ett utskick.

Men revisionsbranschen kan inte luta sig tillbaka. Dess roll i samhället kan komma att bli än mer bärande, enligt SKI som precis som BDO nämner medarbetarnas roll. För att revisionsbranschen även fortsättningsvis ska lyckas behålla den skyhöga nivån behöver medarbetarna uppfattas som pålitliga och med kundens bästa i fokus.

– Detta ställer höga krav på branschens image och dimensioner som trovärdighet, omtänksamhet och samhällsengagemang samt produktkvaliteten som naturligt är starkt kopplad till medarbetarna, säger Johan Parmler.

I undersökningen framgår att utvecklingspotential finns i att att branschen måste bli bättre på att följa upp och säkerställa att de råd och rekommendationer man ger verkligen leder till handling och konkreta effektiviseringsmöjligheter för kunderna.

Läs mer: Svenskt kvalitetsindex – Revisionsbranschen 2019 

Topplista

BDO: 77,3

Övriga 74,9

Mazars: 74,7

Grant Thornton, 74,3

KPMG: 74,3

PwC: 73,4

EY: 72,3

Deloitte: 66,1

Branschsnitt: 72,8

Taggar: Svenskt Kvalitetsindex

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons
Annons

Passion gav lönsamhet

4 juli, 2019 Så blev Lamooi Accounting en av de mest lönsamma byråerna på ett par år.

Månadens medlem: Elias Alakir

1 juli, 2019 Elias Alakir är bland de yngsta auktorise­rade revisorerna i Sverige.

EU-kommissionen får kritik för bristande hållbarhetsredovisning

26 juni, 2019 Europeiska revisionsrätten riktar kritik mot EU-kommissionen för otillräcklig redovisning av hållbarhet.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet: Varken ja eller ej – vad händer då?

19 juni, 2019 Om revisorn varken kan tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet bör revisorn i normalfallet avstyrka.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet – en fråga att behandla omsorgsfullt

19 juni, 2019 För­valtningsrevision där revisorn lämnar rekom­mendation om ansvarsfrihet är rätt unikt för Sverige.

 Upp