iStock

Förtroendet för branschen fortsatt högt

Faktaruta

Kantar/Sifo har på uppdrag av FAR genomfört undersökningen i april och maj 2017. Politiker: 100 intervjuer via telefon. Företagsledare: 300 intervjuer via telefon. Allmänheten: 1 000 intervjuer via en onlinepanel.

Läs mer: Förtroendeundersökning 2017 (i sin helhet)

29 juni, 2017

Fem år efter senaste undersökningen följer FAR upp hur förtroendet ser ut för revisions- och redovisningsbranschen.

Av Förtroendeundersökning 2017 framgår att politiker (90 procent) och företagsledare (88 procent) är de som uttrycker ganska stort eller mycket stort förtroende för revisions- och redovisningsbranschen.

Dan Brännström. Foto: Kristofer Hedlund

– Jag är jätteglad att förtroendet för branschen är fortsatt högt. Trots alla förändringar och utmaningar är revisorn kvar i absoluta toppen på förtroendeligan. Det är bara läkare, poliser och domare som matchar revisorn, säger FAR:s generalsekreterare Dan Brännström.

Läs mer: Forskare granskar förtroendet för branschen

Hos allmänheten är det däremot endast 45 procent som visar ganska eller mycket stort förtroende.

– Det är naturligtvis angeläget att få ett högre förtroende även från allmänheten, det handlar om branschens relevans och attraktionskraft. Tillsammans med alla våra medlemmar måste vi nu hitta nya sätt att beskriva den stora nytta som revisorn, redovisningskonsulten, lönekonsulten och skatterådgivaren gör, säger Dan Brännström vidare.

Läs mer: Förtroende istället för oberoende

Syftet med undersökningen har varit att få kännedom om förtroendet för branschen men också ta reda på hur känd FAR är som branschorganisation bland tre olika målgrupper; politiker, företagsledare och allmänheten.

Undersökningen visar att kännedomen om FAR är låg bland allmänheten. 79 procent känner inte till FAR och 9 procent känner bara till namnet. 5 procent uppger att de känner till FAR ganska eller mycket bra.

Vad kan man göra åt det, Dan Brännström?

– FAR:s ambition är att vara en stark röst i samhällsdebatten. Då är det naturligtvis bra att vara känd. Hur det ska gå till får vi fundera på. Vårt engagemang i Almedalen med start redan från söndag hoppas jag kan bidra positivt.

Läs mer: Förtroendeundersökning 2017

Läs mer: Förtroendeundersökning 2012

Taggar: FAR redovisning revision revisor

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • Steg för steg – rekrytera rätt till egna byrån

  14 juni, 2021 Jonny Boström har presenterat sin satsning. Nyckeln till framgångsrik byrå? Hitta rätt medarbetare och kunder.

  Sena skattedeklarationer beläggs med förseningsavgift

  11 juni, 2021 Lämnas skattedeklarationen in efter 15 juni kommer Skatteverket att ta ut förseningsavgift.

  ”Revisorer och rådgivare bör hålla koll på globala bolagsskatten”

  11 juni, 2021 G7-länderna har kommit överens om strukturen för en global bolagsskatt.

  Ny ordförande med skatt på agendan

  10 juni, 2021 Här är de hetaste skattefrågorna. Balans intervjuar Peter Lindstrand, ny ordförande i FAR:s Strategigrupp Skatt.

  Vill du bli kvalitetskontrollant?

  9 juni, 2021 Nu söker FAR:s kvalitetsnämnd för revisionsverksamhet kvalitetskontrollanter - framför allt i Stockholmsområdet.

  Avhandling: ”Inflytande kan ske på många olika sätt”

  8 juni, 2021 Elina Malmström: Idén att forska på revision ur mindre byråers perspektiv mötte ointresse och motstånd.

   Upp