Foto: iStock

Förtroendet för branschen fortsatt högt

Faktaruta

Kantar/Sifo har på uppdrag av FAR genomfört undersökningen i april och maj 2017. Politiker: 100 intervjuer via telefon. Företagsledare: 300 intervjuer via telefon. Allmänheten: 1 000 intervjuer via en onlinepanel.

Läs mer: Förtroendeundersökning 2017 (i sin helhet)

29 juni, 2017

Fem år efter senaste undersökningen följer FAR upp hur förtroendet ser ut för revisions- och redovisningsbranschen.

Av Förtroendeundersökning 2017 framgår att politiker (90 procent) och företagsledare (88 procent) är de som uttrycker ganska stort eller mycket stort förtroende för revisions- och redovisningsbranschen.

Dan Brännström. Foto: Kristofer Hedlund

– Jag är jätteglad att förtroendet för branschen är fortsatt högt. Trots alla förändringar och utmaningar är revisorn kvar i absoluta toppen på förtroendeligan. Det är bara läkare, poliser och domare som matchar revisorn, säger FAR:s generalsekreterare Dan Brännström.

Läs mer: Forskare granskar förtroendet för branschen

Hos allmänheten är det däremot endast 45 procent som visar ganska eller mycket stort förtroende.

– Det är naturligtvis angeläget att få ett högre förtroende även från allmänheten, det handlar om branschens relevans och attraktionskraft. Tillsammans med alla våra medlemmar måste vi nu hitta nya sätt att beskriva den stora nytta som revisorn, redovisningskonsulten, lönekonsulten och skatterådgivaren gör, säger Dan Brännström vidare.

Läs mer: Förtroende istället för oberoende

Syftet med undersökningen har varit att få kännedom om förtroendet för branschen men också ta reda på hur känd FAR är som branschorganisation bland tre olika målgrupper; politiker, företagsledare och allmänheten.

Undersökningen visar att kännedomen om FAR är låg bland allmänheten. 79 procent känner inte till FAR och 9 procent känner bara till namnet. 5 procent uppger att de känner till FAR ganska eller mycket bra.

Vad kan man göra åt det, Dan Brännström?

– FAR:s ambition är att vara en stark röst i samhällsdebatten. Då är det naturligtvis bra att vara känd. Hur det ska gå till får vi fundera på. Vårt engagemang i Almedalen med start redan från söndag hoppas jag kan bidra positivt.

Läs mer: Förtroendeundersökning 2017

Läs mer: Förtroendeundersökning 2012

Taggar: FAR redovisning revision revisor

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
ANNONS
Far Online

Han leder Sveriges största startup

3 april, 2020 Med ett egenutskrivet recept tar sig Ola Gunnarsson an rollen som VD för Aspia.

Tänka kundvärde ett måste i konsultens roll  

2 april, 2020 "Redovisnings- och lönekonsulter behöver gå mer mot den coachande rådgivarens roll och fokusera på kundvärdet."

Ny HD-dom om mutbrott – var går gränsen?

1 april, 2020 HD har avgjort ett uppmärksammat mål om mutor. IMM samt auktoriserade revisorn Helena Adrian kommenterar.

Välj livsstil – sedan jobb

31 mars, 2020 Roger Zinders har inte låtit jobbet styra hur han lever eller var han bor.

REDO för delat ledarskap

30 mars, 2020 Arbetar nästan helt digitalt och har vuxit från tre till fjorton personer på tre år.

Tillfällig lag ska underlätta bolagsstämmor

26 mars, 2020 Regeringen agerar nu för att bolags- och föreningsstämmor ska kunna genomföras.

 Upp