Foto: 2017 CEO Survey släpptes på World Economic Forum i schweiziska Davos. Foto: iStock

Förtroende allt viktigare fråga för företagsledare

Faktaruta

2017 CEO Survey är PwC:s globala enkätundersökning bland företagsledare i 79 länder. Årets upplaga var den 20:e i ordningen och släpptes traditionsenligt i samband med World Economic Forum (WEF) i Davos.

World Economic Forum pågick 17-20 januari I Davos, för 47:e året i rad. WEF samlar mer än 3000 deltagare från närmare 100 länder. Bland talarna märks världens främsta ledare.

25 januari, 2017

På femton år har förtroende gått från icke-fråga till en av företagens viktigaste. Det framkommer i PwC:s stora globala undersökning bland företagsledare. För revisions- och rådgivningsbranschen betyder det växande affärer – bekräftar PwC:s vd i Sverige Peter Nyllinge.

2017 års CEO Survey utgiven av PwC är den tjugonde i ordningen. Men det var först 2002 som PwC började ställa frågor kopplade till förtroende.

– För femton år sedan, när vi började ställa förtroendefrågor i vår undersökning stod förtroenderisk inte särskilt högt på agendan. Efter ett antal globalt uppmärksammade incidenter är det inte förvånande att företagsledare identifierar cyberhot, dataintegritet och IT-avbrott som de tre största tekniska hoten mot ett företags förtroende, säger Peter Nyllinge, vd för PwC i Sverige.

Peter Nyllinge. Foto: PwC?????????

Peter Nyllinge. Foto: PwC

Han pekar på att det är mycket den digitala utvecklingen som skapar utmaningar i att upprätthålla företagets förtroende. I årets rapport uppger 58 procent av företagsledarna att de oroar sig för att förlorat förtroende ska påverka företagets utveckling, en ökning från 37 procent 2013.

Kopplat till förtroendefrågan tar 2017 års CEO Survey också upp att det blivit allt viktigare för företagen att bedriva sin verksamhet med hänsyn till fler intressentgrupper. Traditionellt sett har det varit aktieägare, i dag är det konsumenter, medarbetare, massmedier, den bredare allmänheten och olika intressegrupper som ställer krav på företagen.

Rapporten visar också att det är viktigare än någonsin med ett starkt och tydligt existensberättigande, 56 procent av de tillfrågade svarar ja på denna fråga. För revisions- och rådgivningsbranschen är förtroende och existensberättigande särskilt intimt sammankopplade.

– Vi har både samhällets och näringslivets förtroende att hantera företagens mest känsliga frågor. Vi hjälper våra kunder i en ökande omfattning att anpassa sig till hur den digitala utvecklingen påverkar deras strategi, struktur, system, processer och kontroller och dessutom växer nya behov av bestyrkandetjänster fram, säger Peter Nyllinge.

Men det är inte bara förtroendefrågan som skapar tillväxt i revisions- och rådgivningsbranschen.

I er globala undersökning sticker svenska företagsledare ut som betydligt mer optimistiska än genomsnittet. Hur märks det i er verksamhet?

– Vi hade 2015/16 en tillväxt på 6 procent. Första halvåret 2016/17 har tillväxten ökat till 8 procent. Alla våra tjänsteområden växer med särskilt hög efterfrågan på redovisningstjänster och tjänster avseende omstrukturering, företagstransaktioner, börsintroduktioner samt IT-säkerhet och annan riskhantering samt intern kontroll. Det senaste halvåret ökade vi antalet anställda netto med drygt 150 personer.

CEO Survey publiceras i anslutning till World Economic Forum i Davos. Har PwC också affärsnytta av CEO Survey?

– Vi har stor nytta av den för vår egen förståelse av konjunkturutveckling och trender i näringsliv och samhälle så att vi kan styra vår egen verksamhet, men framför allt för att vi ska kunna ta rätt diskussioner med våra kunder om deras möjligheter och utmaningar, säger Peter Nyllinge.

Relaterat: Global undersökning: Skatt nu i företagens finrum

Taggar: PwC rådgivning revision

Text: Rakel Lennartsson

rakel.lennartsson@far.se
Far Online

Ny HD-dom om mutbrott – var går gränsen?

1 april, 2020 HD har avgjort ett uppmärksammat mål om mutor. IMM samt auktoriserade revisorn Helena Adrian kommenterar.

Välj livsstil – sedan jobb

31 mars, 2020 Roger Zinders har inte låtit jobbet styra hur han lever eller var han bor.

REDO för delat ledarskap

30 mars, 2020 Arbetar nästan helt digitalt och har vuxit från tre till fjorton personer på tre år.

Tillfällig lag ska underlätta bolagsstämmor

26 mars, 2020 Regeringen agerar nu för att bolags- och föreningsstämmor ska kunna genomföras.

Revisorsprovet i maj skjuts fram

25 mars, 2020 Vårens revisorsexamen senareläggs till 18-19 augusti 2020. Det meddelade RI i dag.

Informationsplikt för skatterådgivare kan senareläggas

24 mars, 2020 Införandet av rapporteringsplikt för skatterådgivare kan skjutas fram på grund av coronaepidemin.

 Upp