Gabriel Liljevall

Första kvinnan på toppen

Faktaruta

Malin Nilsson

Ålder: 43.

Bor: Nacka.

Familj: Man och två döttrar.

Aktuell som: Vd på BDO.

8 december, 2017

För 19 år sedan började Malin Nilsson som revisorsassistent på BDO. Möjligheten att utvecklas, människorna och den öppna och inkluderande företagskulturen fick henne att stanna. Nu är hon byråns första kvinnliga vd.

Det var företagskulturen som en gång fick Malin Nilsson att välja BDO framför andra revisions­byråer – en kultur som främjar initiativ, öppen­het och laganda och sätter människorna i centrum. Som ny vd pekar hon ut just kulturen som en avgörande framgångsfaktor. Varför? Jo, för att det är den som lägger grunden till ett klimat där medarbetarna både vill och kan leverera bästa möjliga service till kunderna. Som ett kvitto på att hon har rätt visar Svenskt Kvalitetsindex mätning för femte året i rad att BDO har branschens nöjdaste kunder.

– Vi är jättestolta! Det handlar mycket om relevans och vårt förhållningssätt till kunderna. Jag kommer fortsätta jobba för att medarbetarna har rätt verktyg och förutsättningar för att uppfylla det övergripande målet i vår vision – att ge enastående service till våra kunder, säger Malin Nilsson.

På tal om kultur, vad tycker du själv kännetecknar en bra ledare?

– Tydlighet, empati och mod – att stå upp för det man tror på och att våga fatta de svåra besluten.

Vilka är ni då, finns det någon ”BDO-kultur”?

– Vi arbetar för en öppen och inkluderande företags­kultur där medarbetarna kan växa och ta egna initiativ. För att lyckas med det jobbar vi aktivt med våra värderingar som tydliggör vad vi står för och skapar förut-sättningar för att kunna leverera den kundupplevelse som i slutändan avgör hur framgångsrika vi blir som företag.

Läs mer: Malin Nilsson ny vd för BDO efter Carl-Johan Kjellman

Malin Nilsson. Foto: Gabriel Liljevall

Förra året sjösatte ni er vision fram till 2020. Du tar över som vd mitt under visionsperioden, hur funkar det?

– Jag var involverad i att ta fram visionen och jag tror och känner väldigt starkt för den, så den ligger fast. Men det finns vissa områden jag tycker är särskilt vik­tiga; kundupplevelsen, tjänsteutvecklingen, digitali­seringen och att öka kännedomen om vårt varumärke.

Varför behöver ni stärka varumärket?

– Vi har ett starkt varumärke. Vi är femte största revisions- och rådgivningsbyrån i världen och vi har branschens nöjdaste kunder i Sverige. Men vi vill öka vår varumärkeskännedom, att ännu fler ska känna till oss så att vi kan attrahera nya medarbetare och kun­der. Det ska bli ännu tydligare vilka vi är och vad vi står för.

Under din företrädare Carl-Johan Kjellmans ledarskap har BDO haft en stark tillväxt och utveckling. Hur tar du det arbetet vidare?

– Vårt mål är att växa tio procent per år. Vi växer, såväl organiskt som genom förvärv och nya kontor, nu senast i Linköping och Malmö, två orter som är strategiskt viktiga för oss. Tillväxt är viktigt för att vi ska och i våra medarbetare. Ett företag som rör sig framåt är roligare att jobba på!

I breda rekryteringskampanjer söker ni efter nya medarbetare i hela landet. Men efter några år på revisionsbyrå är man ju tämligen attraktiv på arbetsmarknaden. Vad är dina bästa tips för att behålla duktiga medarbetare?

– Det är viktigt att släppa fram medarbetare som vill utvecklas och växa. Vi måste låta dem som vill ta initiativ driva projekt och visa att det finns många olika karriärvägar hos oss. Men det är också viktigt att från början rekrytera medarbetare som passar in i vår kul­tur. Vi tittar mycket på personlighet – personer som brinner för relationer både inom byrån och mot kund.

Läs mer: Malin Nilsson i FAR-podden

Malin Nilsson blickar mot framtiden. Foto: Gabriel Liljevall

En annan utmaning är den pågående digitaliseringen. Hur ser du på omställningen?

– Vi ser positivt på utvecklingen och jobbar mycket med vår digitala transformation. Omställningen handlar till största del om själva transformationen och förändringsledningen medan tekniken bara utgör runt 20 procent. Med ett perspektiv på utveckling rus­tar vi nu hela organisationen. Den entreprenörsanda och kultur vi har inom BDO tror jag är avgörande för att genomföra den förflyttningen. Slutmålet är givet – vi ska vara snabbast på att omsätta digitaliseringens positiva effekter så att de får ett värde för våra kunder.

Hur gör du för att få alla med på tåget?

– De flesta gillar ändå förändringar – om man får vara med och påverka. Därför är det så viktigt att inklu­dera medarbetarna och förklara varför man genomför förändringarna. Motiverade medarbetare trivs bättre och är engagerade och de allra flesta vill också arbeta i ett företag som utvecklas.

Hur ser du på de kommande åren, kommer tjänsteutbudet förändras?

– Jag kan med säkerhet säga att BDO:s erbju­dande kommer att förändras och riktningen be­stäms av våra kunder. Inom BDO har vi en kund­centrerad utgångspunkt i allt vi gör och det är nyckeln till vår tjänsteutveckling. När vi arbetar nära kunderna och är lyhörda i vårt utvecklings-arbete, skapar vi tillsammans nya utgångspunkter för att beskriva behov som finns och hur vi som råd­givare kan möta dem.

Ni tittar redan på nya marknader – berätta!

– Vi tittar hela tiden på hur vi kan komplettera vårt befintliga tjänsteutbud. Vi förvärvade som exempel nyligen en byrå som heter Tullsupport, som ett komplement till våra befintliga tjänster och har nu ett komplett erbjudande inom tull­tjänster. Vi försöker hela tiden vara lyhörda för vad våra kunder efterfrågar, i dag och i framtiden.

Läs mer: BDO förvärvar Tullsupport

Att skapa ett ännu starkare varumärke står högt på Malin Nilssons agenda. Foto: Gabriel Liljevall

BDO har hamnat ganska långt ner i Balans årliga jämställdhetsundersökning de senaste åren. Men i er vision lyfter ni fram jämställdhet som ett viktigt fokusområde. Kommer det arbetet märkas i vår undersökning de kommande åren?

– Ja, det är vår absoluta ambition. Men det är ett långsiktigt arbete som man måste jobba med­vetet med för att uppnå förändring. Här har hela branschen ett jobb att göra. Det anställs ungefär lika många kvinnor som män, men sedan händer något när man kommer till partnernivå.

Vad tror du det beror på?

– Genom att reflektera över olika orsaker till att det blir så kan vi jobba målmedvetet med frågan. Till exempel så har branschen traditionellt premierat affärsdrivande roller, som ofta historiskt har tilldelats män medan kvinnor oftare har hamnat i organisa-toriska roller. Utvärderingssystem kan också ha en påverkan. Det finns undersökningar som visar att män generellt utvärderas i högre grad utifrån potential och kvinnor utifrån vad de presterat. Så det handlar bland annat om att se över tillsättande av roller, utveckling av affärsmannaskap och hur våra utvärderingssystem fungerar. En framgångsfaktor för branschen i fram-tiden är att bli bättre på att behålla kompetenta kvin­nor.

Du är löpare och har bland annat sprungit flera maraton. Vilken betydelse har löpningen för dig?

– Löpningen är för mig ett tillfälle för återhämtning och reflektion och många affärsideér föds faktiskt under mina långpass. Det går att dra många paralleller till hur det fungerar i arbetslivet. Jag sätter upp delmål och måste vara lyhörd för när det är dags för återhämt­ning och att fylla på med energi. Och helt avgörande för att lyckas är motivationen och glädjen!

Vilket är ditt bästa löparminne?

– Mitt första fjällmaraton i somras var en fantastisk upplevelse. Jag tycker om utmaningar och det här var både en mental och fysisk prövning för mig som jag är stolt över att ha klarat av. Jag har redan anmält mig till nästa år!

Texten är en något förkortad version av intervjuporträttet Första kvinnan på toppen, Balans nr 10, 2017.

Taggar: BDO

Text: Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se
 • Bolagsverket: ”Högt tryck på digitala lösningar”

  9 april, 2021 Nu har Bolagsverket lämnat in sin slutrapport om digital ingivning av årsredovisningar.

  Om Agoy-affären: ”Roligt, efterlängtat och väntat”

  8 april, 2021 "Startup-bolaget Agoy är en typisk uppköpskandidat för Fortnox." Balans har samlat flera röster om affären.

  Affär: Fortnox blir ny storägare i Agoy

  8 april, 2021 Fortnox köper 30 procent av molnbaserade periodavstämningstjänsten Agoy för 18,5 miljoner kronor. ”En struntsumma."

  Experten: 11 frågor och svar om kapitalförsäkring enligt K2 och K3

  6 april, 2021 Therese Hagström, redovisnings­specialist på Deloitte, reder ut vad som gäller.

  ”Kontrollanten och jag hade en bra dialog”

  31 mars, 2021 Jeanette Westerlund, Auktoriserad Lönekonsult FAR, blev kvalitetskontrollerad för första gången i höstas.

  Tänk på det här inför kvalitetskontroll lön

  30 mars, 2021 Är du Auktoriserad Lönekonsult FAR och ska bli kvalitetskontrollerad? Så kan du förbereda dig.

   Upp