Forskare granskar förtroendet för branschen

Faktaruta

Forskningsgruppen PAPS består av:
Inga-Lill Johansson, docent
Ann-Christine Mjölnevik, ekonomie doktor
Fredrik Lundell, licentiat
Cecilia Gillgren, adjunkt
Maria Östlund Skagerud, adjunkt

20 april, 2016

Hur står det till med förtroendet för redovisning, revision och tillsynen? Det vill den nybildade forskningsgruppen PAPS vid Högskolan i Skövde ha svar på.

Forskningsgruppen Professionella redovisningspraktiker och hållbarhet, PAPS, bildades vid Högskolan i Skövde 1 januari i år. Forskarna som ingår i gruppen inriktar sig mot att studera praktiker för redovisning, revision och tillsyn.

– Vi ser ett behov av forskning på de här områdena. De som är verksamma inom redovisning, revision och tillsyn har en viktig roll för att skapa inte enbart ekonomisk hållbarhet utan också miljömässig och social hållbarhet, säger Inga-Lill Johansson, forskningsgruppledare på Institutionen för handel och företagande.

Hon konstaterar att för dem som arbetar med redovisning, revision och tillsyn har arbetet förändrats mycket under de senaste årtiondena. Framför allt till följd av öka internationell reglering, men även för att nya arbetsuppgifter tillkommit.

– Då det är viktigt att intressenter kan lita på organisationers verksamhet och praktiker för redovisning och revision, finns det behov av fortlöpande undersökningar av de professionellas respons på de nya utmaningarna, säger Inga-Lill Johansson.

PAPS hoppas på sikt kunna bli nationellt ledande på forskning om redovisning och förtroende och nu har det stora arbetet med att hitta finansiering för forskningsprojekten påbörjats.

– Vi söker medel på alla håll där vi kan men konkurrensen är hård. Vi jobbar så mycket vi kan inom ramen för våra tjänster med att bygga upp den här forskningsgruppen och att utveckla undervisningen på området. Jag har varit i akademin i drygt 30 år och undervisningen i redovisningsämnet har aldrig varit särskilt forskningsanknuten eller forskningsunderstödd. Det har blivit bättre, men det finns fortfarande mycket att göra, säger Inga-Lill Johansson.

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
 • Frågan om revisionsplikt på nytt i hetluften

  15 oktober, 2021 Det saknas vetenskapligt stöd för att slopad revisionsplikt lett till ökat skattefusk och ekonomisk brottslighet.

  Nordens låga trösklar för revisionsplikt – så skiljer vi oss från övriga EU

  15 oktober, 2021 Revisionsplikten är på tapeten igen i Sverige. Men hur ser det ut i omvärlden?

  ”Tilliten är mer värd än den norska oljefonden”

  15 oktober, 2021 Bevarandet av revisionsplikten är en prioriterad fråga för den norska branschorganisationen.

  Tydligt ökat förtroende för skatterådgivare

  14 oktober, 2021 Företagsledare och politiker har ett tydligt stärkt förtroende för skatterådgivare. Även allmänhetens förtroende pekar uppåt. 

  Inga post- eller heldigitala stämmor efter årsskiftet

  12 oktober, 2021 Den tillfälliga lagen för att underlätta bolagsstämmor kommer inte att förlängas efter årsskiftet.

  Balans får ny webb 21 oktober

  11 oktober, 2021 Charlotta Marténg: Nya Balans webb ger läsaren inspiration, kunskap och bättre möjligheter till långläsning.

   Upp