Foto: Getty Images

Företag bättre på att upplysa om mångfald – men än finns kvar att göra

Faktaruta

Ninnie Karlsson, MSc student at Stockholm School of Economict program Accounting and Financial Management.

Karin Enquist, Accountant, Atlas Copco. MSc graduate at Stockholm School of Economict program Accounting and Financial Management

Författare till materuppsatsen Disclosures of diversity: a study of whether Swedish firms talk their walk som lades fram vid Handelshögskolan i Stockholm i december 2018.

13 mars, 2019

Lagkravet på upplysningar om mångfald i bolagens rapportering har haft effekt. Både bolag som omfattas av kravet och bolag som inte omfattas har blivit bättre på att ge information om mångfald. Det visar en masteruppsats från Handelshögskolan i Stockholm.

2017 införlivades EU:s krav i årsredovisningslagen om att alla börsnoterade företag över en viss storlek ska upplysa om sin mångfaldspolicy. I masteruppsatsen Disclosures of diversity: a study of whether Swedish firms talk their walk undersöks effekterna av lagkravet. I studien ingår drygt 250 bolag noterade på Nasdaq Stockholm och NGM Equity, varav runt 80 procent omfattas av lagkravet.

– I genomsnitt visar bolagen en förbättring 2017 jämfört med 2016, men de som var tvungna att följa det nya lagkravet visar en större förbättring. Störst effekt märks hos de största bolagen, säger Karin Enquist som har skrivit masteruppsatsen tillsammans med Ninnie Karlsson.

Ninnie Karlsson och Karin Enquist. Foto: Privat

Lagkravet har alltså haft effekt, även när det gäller bolag som inte omfattas av lagkravet.

– Det tyder på att vid sidan om lagkravet så påverkar marknadskrafterna företagens rapportering, säger Karin Enquist.

Det företagen upplyser mest om är kön och mångfaldspolicyn i sig som nytt lagkrav. Studien visar även att oavsett förändringen mellan 2016 och 2017 så är företagen generellt inte särskilt generösa i sina upplysningar om mångfald.

– De vill helst göra på samma sätt som föregående år. Kanske är det så att man inte vågar sticka ut i ett så seriöst dokument som en årsredovisning. I Koden för svensk bolagsstyrning finns en standardtext som många bolag använt sig av vilket kan vara en anledning till att företagen upplyser på ett så likvärdigt sätt, säger Ninnie Karlsson.

Studien visar också att det inte finns något statistiskt samband mellan mångfald i bolagets styrelse och upplysningar om mångfald i årsredovisningen.

– Vi ville ta reda på om mångfald inom styrelsen innebär att man är bättre på att upplysa om mångfald. Men så är det inte, vilket är helt i linje med tidigare undersökningar, säger Karin Enquist.

Studien bjuder på fler intressanta resultat. Bland annat ger bolagen mest kvalitativa upplysningar, trots att EU och svenska lagstiftare rekommenderat kvantitativa upplysningar.

– Även om företagen blivit bättre på att upplysa om mångfald, så är de fortfarande dåliga på att uttrycka sig kvantitativt om mångfald, säger Karin Enquist.

Materuppsatsen Disclosures of diversity: a study of whether Swedish firms talk their walk lades fram vid Handelshögskolan i Stockholm i december 2018.

Taggar: mångfald

Text: Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons

Hovrättens friande dom mot Grant Thornton står fast

17 maj, 2019 Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i målet mellan Troms Kraft och Grant Thornton.

Saldo Redovisnings vd utnämnd till supertalang

16 maj, 2019 Matias Aphram, vd Saldo Redovisning, har utsetts till en av Sveriges 101 Supertalanger 2019.

Fortsatt skyhögt förtroende för revisionsbranschen

13 maj, 2019 Förtroendet och kundnöjdheten i revisionsbranschen är fortsatt mycket stark jämfört med andra branscher.

Månadens medlem: Sven-Arne Nilsson

10 maj, 2019 Sven-Arne Nilsson är redovisningsspecialist på Deloitte och har studerat hur företagen identifierar immateriella tillgångar.

Experten: Nya regler för vouchers – det här gäller

8 maj, 2019 Britt-Inger Andersson svarar på de vanligaste frågorna kring nya regler för vouchers.

 Upp