iStock

Föräldrapenning för företagare – så räknas din SGI

1 juli, 2017

Reglerna för föräldrapenning är snåriga för dig som är företagare. Det gäller att planera inför föräldraledigheten och göra allt korrekt. Annars kan du gå miste om den ersättning du har rätt till.

Precis som dina anställda har du som företagare rätt till ersättning i form av föräldrapenning när du är föräldraledig, och tillfällig föräldrapenning när du stannar hemma från jobbet för vård av barn (VAB). Hur stor ersättningen blir beror på din sjukpenninggrundande inkomst, SGI, som Försäkringskassan räknar fram utifrån din årliga arbetsinkomst.

När du har enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag är arbetsinkomsten densamma som din inkomst av näringsverksamhet, som fastställs av Skatteverket med hjälp av deklarationen. Den består av företagets resultat – överskott eller underskott – före skatt, men efter avdrag för exempelvis kostnader, avgifter och avsättningar till periodiseringsfonder.

 • Din SGI beräknas på den arbetsinkomst du förväntas få i företaget. Det är alltså denna summa du ska fylla i när du ansöker om ersättning och kan behöva argumentera för.
 • Om dina inkomster har ökat eller minskat stadigt varje år kan Försäkringskassan ta hänsyn till det när de uppskattar din framtida inkomst. Om dina inkomster har varierat de senaste åren kan en genomsnittsberäkning göras.
 • Har du tagit ut eller satt in pengar i periodiserings- eller expansionsfonder? Har du tagit ut eller satt in pengar på ett skogs-, skogsskade- eller upphovsmannakonto? Eller har du ett outnyttjat underskott?

Det är viktigt att hålla koll på din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Foto: iStock

 > 448 000 kr 

Oavsett hur mycket du tjänar finns ett tak på 7,5 prisbasbelopp för den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI. Det finns också en nedre gräns på 24 procent av prisbasbeloppet. Detta gäller för sjukpenning och tillfällig föräldrapenning vid VAB. Vid beräkning av föräldrapenninggrundande inkomst, FGI, räknar Försäkringskassan i stället med inkomster ända upp till tio prisbasbelopp.

 • Prisbasbelopp 2017: 44 800 kronor
 • Högsta FGI 2017: 448 000 kronor
 • Högsta SGI 2017: 336 000 kronor
 • Lägsta SGI 2017: 10 752 kronor

80 %

Föräldrapenningen, sjukpenningen och tillfälliga föräldrapenningen ger dig lite mindre än 80 procent av din SGI. Så här räknar du ut hur mycket du får:

 1. Ta din SGI och multiplicera den med faktorn 0,97.
 2. Multiplicera igen med 0,8.
 3. Dela summan med 36, så får du fram din ersättning per dag.

Nystartad?

Om du startat ditt företag under de senaste 24 månaderna har du kanske inte hunnit få så stora inkomster. Därför har du som nystartad rätt till minst samma SGI och minst lika mycket i ersättning som en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha haft. De 24 månaderna räknas från det att du gjort en skatte- och avgiftsanmälan till Skatteverket.

Tips!

På Försäkringskassans hemsida finns en SGI-guide där du besvarar fyra frågor om din sysselsättning och situation. Utifrån dina svar får du anpassad information om hur din SGI och ersättning beräknas och vad du kan göra för att påverka den.

Andra regler för AB

 • Räknas som anställd. Om du har ett aktiebolag och arbetar där räknas du inte som företagare, utan som anställd. Därför ska du anmäla och ansöka om ersättning på samma sätt som en anställd gör.
 • Lönen avgör. Din SGI beräknas utifrån den lön du tar ut från ditt aktiebolag – om du tar ut väldigt lite lön eller ingen alls riskerar du därmed att inte ha rätt till en SGI och ersättning om du blir sjuk. Om du är föräldraledig får du dock minst 250 kronor per dag i föräldrapenning.
 • Nystartad. Om du har ett nystartat aktiebolag och inte hunnit ta ut lön gör Försäkringskassan en bedömning av dina aktuella och förväntade inkomster, för att se om du ändå kan ha rätt till en SGI och ersättning.

Kombinatör?

Om du både har en fast anställning och ett aktiebolag beräknas din SGI på dina inkomster från båda dessa.

Texten har tidigare publicerats i Resultat, nr 3, 2017.

Du hjälper väl dina kunder att ligga steget före? Resultat vänder sig direkt till företagaren och förklarar komplicerade frågor på ett enkelt sätt. Dina kunder får de senaste nyheterna inom skatt, redovisning och andra företagsaktuella ämnen. Det ger dig möjlighet att ge fler och bättre affärsmässiga råd. Som medlem i FAR ger du bort Resultat till ett rabatterat pris. Om du inte är medlem i FAR kan du välja att prenumerera. Läs mer här.

Taggar: Eget företag företagare

Text: Josefin Svenberg

resultat@far.se
 • Frågan om revisionsplikt på nytt i hetluften

  15 oktober, 2021 Det saknas vetenskapligt stöd för att slopad revisionsplikt lett till ökat skattefusk och ekonomisk brottslighet.

  Nordens låga trösklar för revisionsplikt – så skiljer vi oss från övriga EU

  15 oktober, 2021 Revisionsplikten är på tapeten igen i Sverige. Men hur ser det ut i omvärlden?

  ”Tilliten är mer värd än den norska oljefonden”

  15 oktober, 2021 Bevarandet av revisionsplikten är en prioriterad fråga för den norska branschorganisationen.

  Tydligt ökat förtroende för skatterådgivare

  14 oktober, 2021 Företagsledare och politiker har ett tydligt stärkt förtroende för skatterådgivare. Även allmänhetens förtroende pekar uppåt. 

  Inga post- eller heldigitala stämmor efter årsskiftet

  12 oktober, 2021 Den tillfälliga lagen för att underlätta bolagsstämmor kommer inte att förlängas efter årsskiftet.

  Balans får ny webb 21 oktober

  11 oktober, 2021 Charlotta Marténg: Nya Balans webb ger läsaren inspiration, kunskap och bättre möjligheter till långläsning.

   Upp