Foto: Getty Images

För tidigt daterade skriftliga uttalanden kan ge anmärkning

25 januari, 2019

Företagsledningens skriftliga uttalande till revisorn kan ställa till problem. Kom ihåg att det inte får vara daterat för långt innan dateringen av revisionsberättelsen. I så fall kan det leda till en anmärkning i kvalitetskontrollen.

Enligt ISA 580 är det revisorns ansvar att inhämta ett skriftligt uttalande från företagsledningen, i samband med att revisionen avslutas. Uttalandet ska lämnas så nära datumet för revisionsberättelsen som det är praktiskt möjligt. Uttalandet ska alltså dateras i nära anknytning till att revisionsberättelsen avges, men inte därefter.

Vad som är i nära anknytning kan diskuteras, men vid kvalitetskontroller av revisionsverksamheten har det flera gånger uppmärksammats att det skriftliga uttalandet varit daterat för långt innan revisionsberättelsen avgetts. I vissa fall upp till en månad innan.

Sara Orback, föreningsjurist FAR. Foto: Lieselotte van der Meijs

–  Det är svårt att säga vad som är i nära anslutning till, men det är inte acceptabelt att som byrå ha rutiner där kunden lämnar uttalandet 30 dagar innan. I enskilda fall har RI accepterat en tid på upp till tre veckor men man måste förstå att så endast kan ske under särskilda omständigheter. Jag skulle säga att det är en fråga om någon dag eller upp till en vecka. En månad innan är helt klart för lång tid, säger Sara Orback, föreningsjurist FAR.

Uttalandet från företagsledningen är en del av de revisionsbevis som ligger till grund för revisionsberättelsen och uttalandet ska intyga att revisorerna fått all information de behöver.

–  Om uttalandet då lämnas så lång tid innan revisionsberättelsen avges kan det hinna hända saker däremellan som påverkar revisionsberättelsen. Därför är det viktigt att vara noga med att det skriftliga uttalandet inte lämnas för tidigt, säger Sara Orback.

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
Annons
Far Online

Fika med Jan Söderqvist: Byråer behöver rusta för ökad efterfrågan på rådgivning

4 juni, 2020 Coronakrisen har lett till ett massivt sug efter rådgivning. Balans digitalfikar med branschexperten Jan Söderqvist.

Senareläggning av informationsplikt för skatterådgivare allt närmare

3 juni, 2020 Riksdagen öppnar upp för att skjuta på införandet av rapporteringsplikten avseende vissa gränsöverskridande arrangemang (DAC6).

RI: Revisorerna väntas få större ansvar för hållbarhet  

2 juni, 2020 Revisorer har låg kunskap inom hållbarhet anser specialister. RI är försiktig med att dra slutsatser.

”Ha inte för bråttom!”

29 maj, 2020 Testa dig fram! Det karriärtipsar Jessica Herrlin - byråledare Baker Tilly Halmstad.

5 frågor och svar om Reko kopplat till lön

28 maj, 2020 Är det bara auktoriserade lönekonsulter som ska följa Reko? Och hur är det med tystnadsplikten?

”Det går faktiskt att påverka systemet”

27 maj, 2020 Helene Agélii, NRF: Internationell standardsättning är en tungrodd process. Men den går att påverka.

 Upp