Skatterådgivning i fokus hos finansministern

2 maj, 2016

Skatterådgivning var i fokus när FAR träffade finansminister Magdalena Andersson på måndagen.

– Mötet var väldigt bra och konstruktivt, säger Dan Brännström, FAR:s generalsekreterare.

Avslöjandena om Panama-papers har inte bara påverkat svenska storbanker utan även revisionsbyråerna något som fick finansminister Magdalena Andersson att reagera. Hon bjöd därför in branschens företrädare, FAR:s ordförande Jonas Svensson och FAR:s generalsekreterare Dan Brännström, till ett möte på finansdepartementet på måndagsförmiddagen.

– Vi välkomnade möjligheten att få en direkt dialog med finansministern. För oss är det viktigt att berätta hur branschen arbetar proaktivt med att utveckla skatterådgivningen. Nu fick vi ett bra tillfälle att informera om auktorisationen av skatterådgivare, våra etikregler och kvalitetskontrollen, säger Dan Brännström.

En av punkterna i FAR:s yrkesetiska regler är att en rådgivare inte ska främja orätt och i fallet med skatterådgivning handlar det om att skatt ska betalas utifrån tillämpliga regelverk. Dan Brännström konstaterar själv att han under sina 35 år inom stor byrå och på FAR inte träffat på Panama-upplägg eller något liknande.

– Auktorisationen är en viktig kvalitetsstämpel för skatterådgivarna, och intresset för den ökar när sådant som Panama-papers inträffar, säger Jonas Svensson.

I förra veckan presenterade finansministern Magdalena Andersson tio punkter med förslag på hur hon vill förhindra skatteflykt. Bland annat handlar det om att införa informationsplikt för skatterådgivare. Ett system liknande det som redan nu finns i USA och Storbritannien då rådgivarna i förväg måste berätta om uppläggen som de säljer för Skatteverket.

– Om man ska införa en informationsplikt måste den vara väl genomtänkt. Rätt utformad skulle det kunna bli bra, men det vore mer logiskt att det var den skattskyldige som informerade Skatteverket. Ett alternativ är att snabba upp och utveckla processen för förhandsbesked från Skatteverket, säger Dan Brännström.

Magdalena Andersson har också meddelat att regeringen vill verka för att fler länder ansluter sig till det avtal som finns om automatiskt informationsutbyte. I dag har 133 länder undertecknat avtalet. En annan åtgärd som presenterats för att minska skatteflykten är att föra upp skattefrågorna på styrelsenivå i företagen.

– Frågan lyfts redan i dag på styrelsenivå. För många företag är skattepolicyn en del i hållbarhetsarbetet. Några av förslagen från Magdalena Andersson blir därför en kodifiering av praxis, säger Dan Brännström.

Dan Brännström har tidigare varit tydlig med vad han tycker i frågan om skatterådgivning. I sin blogg skrev han tidigare i veckan att om kunden väljer att göra ett riskfyllt upplägg som inte tål dagens ljus ska rådgivaren lämna sitt uppdrag.

– Auktorisationen och kvalitetskontrollen av skatterådgivare bidrar till att skapa förtroende och vi fortsätter gärna dialogen om skatter och etik. Under årets Almedalsvecka har vi ett särskilt seminarium om detta, säger Dan Brännström.

 

Taggar: auktoriserad skatterådgivare finansministern kvalitetskontroll Panama-papers

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
Annons
Far Online

Fika med Jan Söderqvist: Byråer behöver rusta för ökad efterfrågan på rådgivning

4 juni, 2020 Coronakrisen har lett till ett massivt sug efter rådgivning. Balans digitalfikar med branschexperten Jan Söderqvist.

Senareläggning av informationsplikt för skatterådgivare allt närmare

3 juni, 2020 Riksdagen öppnar upp för att skjuta på införandet av rapporteringsplikten avseende vissa gränsöverskridande arrangemang (DAC6).

RI: Revisorerna väntas få större ansvar för hållbarhet  

2 juni, 2020 Revisorer har låg kunskap inom hållbarhet anser specialister. RI är försiktig med att dra slutsatser.

”Ha inte för bråttom!”

29 maj, 2020 Testa dig fram! Det karriärtipsar Jessica Herrlin - byråledare Baker Tilly Halmstad.

5 frågor och svar om Reko kopplat till lön

28 maj, 2020 Är det bara auktoriserade lönekonsulter som ska följa Reko? Och hur är det med tystnadsplikten?

”Det går faktiskt att påverka systemet”

27 maj, 2020 Helene Agélii, NRF: Internationell standardsättning är en tungrodd process. Men den går att påverka.

 Upp