Skatterådgivning i fokus hos finansministern

2 maj, 2016

Skatterådgivning var i fokus när FAR träffade finansminister Magdalena Andersson på måndagen.

– Mötet var väldigt bra och konstruktivt, säger Dan Brännström, FAR:s generalsekreterare.

Avslöjandena om Panama-papers har inte bara påverkat svenska storbanker utan även revisionsbyråerna något som fick finansminister Magdalena Andersson att reagera. Hon bjöd därför in branschens företrädare, FAR:s ordförande Jonas Svensson och FAR:s generalsekreterare Dan Brännström, till ett möte på finansdepartementet på måndagsförmiddagen.

– Vi välkomnade möjligheten att få en direkt dialog med finansministern. För oss är det viktigt att berätta hur branschen arbetar proaktivt med att utveckla skatterådgivningen. Nu fick vi ett bra tillfälle att informera om auktorisationen av skatterådgivare, våra etikregler och kvalitetskontrollen, säger Dan Brännström.

En av punkterna i FAR:s yrkesetiska regler är att en rådgivare inte ska främja orätt och i fallet med skatterådgivning handlar det om att skatt ska betalas utifrån tillämpliga regelverk. Dan Brännström konstaterar själv att han under sina 35 år inom stor byrå och på FAR inte träffat på Panama-upplägg eller något liknande.

– Auktorisationen är en viktig kvalitetsstämpel för skatterådgivarna, och intresset för den ökar när sådant som Panama-papers inträffar, säger Jonas Svensson.

I förra veckan presenterade finansministern Magdalena Andersson tio punkter med förslag på hur hon vill förhindra skatteflykt. Bland annat handlar det om att införa informationsplikt för skatterådgivare. Ett system liknande det som redan nu finns i USA och Storbritannien då rådgivarna i förväg måste berätta om uppläggen som de säljer för Skatteverket.

– Om man ska införa en informationsplikt måste den vara väl genomtänkt. Rätt utformad skulle det kunna bli bra, men det vore mer logiskt att det var den skattskyldige som informerade Skatteverket. Ett alternativ är att snabba upp och utveckla processen för förhandsbesked från Skatteverket, säger Dan Brännström.

Magdalena Andersson har också meddelat att regeringen vill verka för att fler länder ansluter sig till det avtal som finns om automatiskt informationsutbyte. I dag har 133 länder undertecknat avtalet. En annan åtgärd som presenterats för att minska skatteflykten är att föra upp skattefrågorna på styrelsenivå i företagen.

– Frågan lyfts redan i dag på styrelsenivå. För många företag är skattepolicyn en del i hållbarhetsarbetet. Några av förslagen från Magdalena Andersson blir därför en kodifiering av praxis, säger Dan Brännström.

Dan Brännström har tidigare varit tydlig med vad han tycker i frågan om skatterådgivning. I sin blogg skrev han tidigare i veckan att om kunden väljer att göra ett riskfyllt upplägg som inte tål dagens ljus ska rådgivaren lämna sitt uppdrag.

– Auktorisationen och kvalitetskontrollen av skatterådgivare bidrar till att skapa förtroende och vi fortsätter gärna dialogen om skatter och etik. Under årets Almedalsvecka har vi ett särskilt seminarium om detta, säger Dan Brännström.

 

Taggar: auktoriserad skatterådgivare finansministern kvalitetskontroll Panama-papers

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
 • Frågan om revisionsplikt på nytt i hetluften

  15 oktober, 2021 Det saknas vetenskapligt stöd för att slopad revisionsplikt lett till ökat skattefusk och ekonomisk brottslighet.

  Nordens låga trösklar för revisionsplikt – så skiljer vi oss från övriga EU

  15 oktober, 2021 Revisionsplikten är på tapeten igen i Sverige. Men hur ser det ut i omvärlden?

  ”Tilliten är mer värd än den norska oljefonden”

  15 oktober, 2021 Bevarandet av revisionsplikten är en prioriterad fråga för den norska branschorganisationen.

  Tydligt ökat förtroende för skatterådgivare

  14 oktober, 2021 Företagsledare och politiker har ett tydligt stärkt förtroende för skatterådgivare. Även allmänhetens förtroende pekar uppåt. 

  Inga post- eller heldigitala stämmor efter årsskiftet

  12 oktober, 2021 Den tillfälliga lagen för att underlätta bolagsstämmor kommer inte att förlängas efter årsskiftet.

  Balans får ny webb 21 oktober

  11 oktober, 2021 Charlotta Marténg: Nya Balans webb ger läsaren inspiration, kunskap och bättre möjligheter till långläsning.

   Upp