Sofia Hadjipetri Glantz

Finansmarknadsminister Per Bolund: ”Hållbarhet är finansiell information”

25 november, 2016

Sluta tala i termer av finansiell och icke-finansiell information. Det säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP) till branschen vid en intervju i samband med årets Finforum.

Per Bolund är en uppskattad talare som river ned ett och annat skratt under sitt anförande på årets Finforum. ”Trevligt att vara på Finforum, jag har ju varit på många fulforum tidigare”, säger han för att snabbt övergå till dagens tema – hållbar finansmarknad.

– Det är ett område jag brinner för, det är en avgörande fråga och därför är jag otroligt glad att ni har valt det som tema för årets Finforum. Jag uppskattar verkligen att det finns en aktivitet ute på finansmarknaden i år. Hållbarhet är det nya svarta.

Efteråt får Balans tio minuter med finansmarknadsminister Per Bolund (MP) för att fråga om vad regeringen gör för den omställning som så många företag redan påbörjat.

Finansmarknadsminister Per Bolund. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Finansmarknadsminister Per Bolund. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Vid årsskiftet träder det nya lagkravet på hållbarhetsrapportering för större företag i kraft. När kommer ett krav på revision av hållbarhetsrapporten?

– Ja, det är en fråga där vi kommer att följa utvecklingen och se om det behövs. Jag tror ju att marknaden kommer att se behovet av att det också finns en bra revidering och granskning av kvalitén i de här rapporterna. Jag stör mig lite grann på uppdelningen mellan finansiell information och icke-finansiell information, för hållbarhet är i allra högsta grad finansiell information och kommer påverka den finansiella värderingen av bolaget.

Du menar att det kommer att vara självreglerande?

– Ja, förhoppningen är att det kommer att finnas en efterfrågan på revision av hållbarhetsrapporter. Men om det inte blir så och om vi ser stora problem med kvalitén, ja då är det möjligt att det är något som vi får titta på.

När tror du att företagen kommer att börja prissätta sina icke-finansiella tillgångar?

– Det ser vi redan i dag exempel på. Till exempel är det många globala företag som har ett internt koldioxidpris med en intern handel och jag tror att fler inom kort kommer att använda sig av den typen av metoder för att förbereda sig på framtida förändringar. Ligger man i framkant har man större möjlighet att ha en kontrollerad övergång till mindre koldioxidintensiv verksamhet än om man väntar väldigt länge och sen blir tvingad till det i sista stund.

Hur ska regeringen utvärdera det nya lagkravet på hållbarhetsrapportering?

– Så klart kommer vi att granska att företagen lever upp till de krav som ställs. Det är ju en lagstiftning som ligger under Morgan Johansson (S) och som justitiedepartementet varit ansvarigt för så jag har inte detaljkoll på exakt vilket organ det är som ska göra den granskningen, men självklart så kommer vi se till att företagen lever upp till lagstiftningen.

Du är ansvarig för finansmarknaden, vilka konkreta åtgärder och förslag har du kommit med där?

– Vi har jobbat med många olika spår. Dels har vi uppdragit åt Finansinspektionen att lyfta de här frågorna högre på agendan och de har redan kommit med en rad rapporter: en om kreditmarknaden och hur bankerna redovisar sitt hållbarhetsarbete där, en om finansiell stabilitet kopplad till klimatfrågan och nu har de kommit med en ny rapport som handlar om hur Finansinspektionen själv ska arbeta med att inkludera hållbarhet i sitt arbete. Det senare kommer ju att påverka också till de finansiella aktörerna.

Finansmarknadsminister Per Bolund på Finforum 2016 på Nasdaq Stockholm. Foto: Sofia Hadjipetri Glantz

Finansmarknadsminister Per Bolund på Finforum 2016 på Nasdaq Stockholm. Foto: Sofia Hadjipetri Glantz

Du har också medverkat till strängare reglering av fondbolagen:

– Ja, jag har haft ambitionen att försöka arbeta i samverkan med branschen så vi har haft rundabordssamtal med fondbolagen och det har lett fram till en standard för hur de ska redovisa koldioxidfotavtryck för sina fonder.

– Just nu håller vi på och utvärderar remissutfallet på fondutredningen. Den tittar på frågan ur ett kundtrygghetsperspektiv och föreslår att företagen ska leverera hållbarhetsinformation om sina fonder.

När kan den nya kundtrygghetslagen vara genomförd?

– Än så länge är det ganska tidigt. Utredningen har levererats och remissvaren har kommit in. Nu måste vi först sammanställa dem och sen handlar det om att ta fram en lagrådsremiss så jag vågar inte ange en exakt tidpunkt, men det är ju i närtid.

Kan du lova resultat inom mandatperioden?

– Absolut, det kan jag lova.

Läs mer: Hållbarhet – viktigt för både kund och affärer

Du är också stolt över Sveriges arbete med de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Berätta!

– Det finns internationella, helt oberoende, organ som granskar ländernas arbete utifrån många olika kategorier och graderar hur bra man är på att uppfylla målen. Och oavsett hur man skär det och vilka mått man använder så ligger Sverige först när det gäller att implementera Agenda 2030, både både när det gäller hur vi arbetar och vilka resultat vi uppnår.

Vad har regeringen gjort?

– Vi har avsatt pengar i budgeten för att implementera 2030-målen och skickat krav till alla myndigheter som har en påverkan på de här frågorna, vilket är i princip alla, att de ska redovisa hur de kommer att jobba för att uppfylla 2030-målen. Så vi har jobbat enormt strukturerat och det kommer vi att fortsätta att göra.

Läs mer: FAQ – Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL del 1

Läs mer: FAQ – Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL del 2

Taggar: finforum hållbarhet

Text: Rakel Lennartsson

rakel.lennartsson@far.se
 • ”Välkommet besked om arvs- och gåvoskatt”

  24 september, 2021 Klarläggande besked för branschens rådgivare, menar Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR.

  WeAudit vinner Årets framtidsbyrå 2021

  23 september, 2021 Denna gång räckte nomineringen till seger. WeAudit blir Årets framtidsbyrå 2021.

  Henrik Persson vinner CH Witts pris

  23 september, 2021 Henrik Persson, Deloitte, får ta emot CH Witts pris 2021 för bästa artikel i Balans.

  Penningtvätt – flera lagskärpningar på gång

  22 september, 2021 Revisorer behöver bli mycket bättre på att rapportera misstänkt penningtvätt.

  Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

   Upp