Foto: Getty Images

Finansiering av cirkulära affärsmodeller het fråga

19 november, 2018

Hur får man finansiell snurr på cirkulär ekonomi? Det är en fråga som blir allt mer aktuell. Under måndagen pågår White Monday – som syftar till att lyfta fram cirkulära konsumtionsmodeller.

Hört talas om cirkulär ekonomi? Om inte, lägg termen på minnet. En cirkulär affärsmodell bygger på produkter som bidrar till hållbar och långsiktig resursanvändning genom ett högt värdebevarande. Affärsidén kan exempelvis vara att hyra ut en produkt. Eller ta tillbaka, renovera den och sälja igen. Alltså, tvärtemot en linjär affärsmodell.

– En linjär affärsmodell går ut på produktion och försäljning och sedan har stafetten gått vidare till handeln. Man tar inget ansvar. Det är det traditionella sättet. Och det har funkat så länge vi har haft oändliga resurser, säger Susanne Olofsson till Balans.

Susanne Olofsson och Ann-Charlotte Mellquist är involverade i ett forskningsprojekt om eventuella aspekter och svårigheter med finansiering i en övergång till mera cirkulära affärsmodeller. Projektet drivs av Research Institutes of Sweden (RISE) och finansieras av Vinnova.

Susanne Olofsson och Ann-Charlotte Mellquist. Foto: Anna Rex, privat

Ett exempel på företag som från början har arbetat på det här sättet är Toyota Material Handling, berättar forskarna. Tillverkaren hyr ut truckar och har då ett ägarskap och ett ansvar för produkten – och säljer alltså funktionen, i stället för produkten. Tack vare det skapas hållbara produkter.

I sin forskning har duon identifierat flera hinder kring de cirkulära affärsmodellerna; designsvårigheter, mätproblem, datadelning – och finansiering.

– Om företagen vill gå över till att sälja funktion i stället för produkt behöver de finansiering på ett annat sätt än det traditionella, eftersom företaget binder produkten till sig. Vi försöker titta på det från båda håll. Både från det tillverkande företagens eventuella problem och det finansiella företagets frågeställningar, fortsätter Ann-Charlotte Mellquist.

Är det här rent av en redovisningsfråga?, undrar Susanne Olofsson. Om företaget väljer att byta affärsmodell och börja hyra ut sin produkt kommer en viss omställningstid. För mindre företag kan det vara en omställningsperiod som kan vara besvärlig. Hur ser bankerna på det? Ja, frågorna är många i samtalet med forskarna. Även från deras håll.

– Frågorna handlar om företagen som ska låna pengar och hur de ska kunna lämna säkerhet utifrån det som finns i balansräkningen. Det handlar vidare om en värderingsfråga. Och om lagret. Eftersom man jobbar med en uthyrningsaffär, hur ska man se på lagret där varan ligger en längre tid eftersom den hyrs ut? Vi är nyfikna på värdet. Och hur man ser på redovisningen, säger Susanne Olofsson vidare.

Läs mer: Hållbarhet – så hjälper du kunderna se risker och möjligheter 

Om företagaren vill gå över till en cirkulär affärsmodell får denne räkna med att kassaflödet blir sämre på kort sikt och att behovet av bundet kapital ökar. Problemet är störst för mindre och medelstora företag som inte har möjlighet till egen långsiktig finansiering.

För finanssektorn finns potential för långsiktigt goda affärer som man idag missar på grund av dagens riskmodeller. Problematiken kring finansieringen grundar sig i just säkerhetstänket, menar forskarna.

– Bankerna är väldigt traditionella i sitt säkerhetstänk. De vill ha fastigheter och kundfordringar. Men man behöver ha en mer öppen syn på vad man kan behöva ta som säkerhet när verksamheterna ser ut på det här sättet och behöver lån till den här typen av expansion, påpekar Ann-Charlotte Mellquist och tillägger:

– Dessutom tror vi att de finansiärer som kan sin bransch och sin kund har stor förmåga och möjlighet att kunna låna ut och ta den risken för att man förstår den.

Black Friday? Eller White Monday? De som förespråkar cirkulär ekonomi vet vad de föredrar. Foto: Getty Images

Forskarna är inte ensamma om att belysa den cirkulära ekonomin. Som en motpol till readagen Black Friday har initiativet White Monday tagits.

Dagen infaller alltid måndagen innan Black Friday. I år blir det alltså 19 november. Dagen drivs av över 120 företag, organisationer och influencers som arbetar efter en cirkulär affärsmodell, eller som syftar till att lyfta fram affärsmodellen som ett alternativ till nykonsumtion.

– White Monday är ett bra initiativ som tydligt visar på att utvecklingen mot mer hållbart och cirkulärt kommer från många håll samtidigt. Från små företag, privatpersoner, idealister och engagerade, men också från stora företag, finansmarknad, stat, kommun och regioner, säger Ann-Charlotte Mellquist.

– Jag tycker att det är ett bevis för att den här ”trenden” är superstark och förhoppningsvis kommer att bli mycket mer än en trend, avslutar hon.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons
Annons

Experten: 8 frågor och svar om semester och semesterlön

17 juni, 2019 Balans vänder sig till advokat Anneli Lönnborg för att få svar på frågor om semester.

Fika med Martin Hammarström: ”Fokuserar på affärerna, vinnare och förlorare”

11 juni, 2019 Revisionsvärlden har på tre år lyckats bli en etablerad nyhetskälla i revisions- och redovisningsbranschen.

”Komplex skatt lockade”

10 juni, 2019 Flexibelt jobb präglat av ständiga förändringar. Så beskri­ver Jörgen Graner på KPMG sitt arbete.

Högt i tak och låg prestige

7 juni, 2019 Balans hälsar på PrimeQ i Stockholm som erbjuder personalen största möjliga flexibilitet.

Timkravet för revisorer avskaffas

29 maj, 2019 I stället för att räkna timmar ska RI titta närmare på utbildning och erfarenhet.

Patrik Anderbro ny vd för KPMG

28 maj, 2019 Auktoriserade revisorn Patrik Anderbro blir ny vd för KPMG i Sverige.

 Upp