Foto: Christian Gustavsson

Fika med Sven-Inge Danielsson: Ser över kontoplanen

Faktaruta

Sven-Inge Danielsson

Vad: Auktoriserad redovisningskonsult samt lärare på flera av FAR:s utbildningar. Har föreläst om redovisning sedan 1986.

Aktuell: Ordförande i BAS-intressenternas Förening (BAS).

Bor: Gävle.

20 november, 2019

Sven-Inge Danielsson, ordförande för BAS, BAS-intressenternas förening, ska under hösten vara klar med en översyn av kontoplanen.

Balans träffade Sven-Inge Danielsson över en fika i Stockholm.

Två viktiga frågor är hur BAS ska förhålla sig till den pågående digitaliseringen samt den pågående översynen av kontoplanen. Hur tänker du kring det?

– Det viktiga är att nå så många användare som möjligt. Digitaliseringen handlar främst om i vilken digital miljö BAS ska finnas, det vill säga maskinläsbar miljö. I fråga om kontoplanen finns den i dag endast i ej maskinläsbara format. Kontoplanen ska både passa större och mindre företag. Målsättningen är att översynen ska vara klar under hösten, så att vi kan gå in i 2020 och ha ordning och reda.

Du har varit i redovisningsbranschen i snart fyrtio år. Vad har haft störst inverkan på branschen under de här åren?

– Tveklöst att Bokföringsnämnden började ge ut regler, K-reglerna, per företagskategori i stället för per ämnesområde som tidigare. I mitt tycke har det minskat flexibiliteten eftersom vi nu har ett visst paket vi måste tillämpa. Mitt favoritcitat vad gäller förenkling har jag lånat från Einstein: ”Förenkla så mycket det går, men inte mer”. Det går in i redovisningsområdet. Förenklar du för mycket, så tappar du funktionen och det ursprungliga syftet.

Vilka redovisningsfrågor är hetast just nu?

– Jag jobbar mest med ägarledda företag och där pratar vi mycket om frågor som rör intäktsredovisning, hur man ska använda förenklingsreglerna i K2, periodisering (en ständigt aktuell fråga), samt det nya regelverket om fusioner som ska komma i slutet på året eller i början av 2020.

Taggar: auktoriserad redovisningskonsult digitalisering

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
Far Online

Välj livsstil – sedan jobb

31 mars, 2020 Roger Zinders har inte låtit jobbet styra hur han lever eller var han bor.

REDO för delat ledarskap

30 mars, 2020 Arbetar nästan helt digitalt och har vuxit från tre till fjorton personer på tre år.

Tillfällig lag ska underlätta bolagsstämmor

26 mars, 2020 Regeringen agerar nu för att bolags- och föreningsstämmor ska kunna genomföras.

Revisorsprovet i maj skjuts fram

25 mars, 2020 Vårens revisorsexamen senareläggs till 18-19 augusti 2020. Det meddelade RI i dag.

Informationsplikt för skatterådgivare kan senareläggas

24 mars, 2020 Införandet av rapporteringsplikt för skatterådgivare kan skjutas fram på grund av coronaepidemin.

Hallå där… Carl Svernlöv och Fredrik Ljung

20 mars, 2020 Duon om ett bolags möjlighet att ta tillbaka en utdelning det redan fattats beslut om.

 Upp