Foto: Christian Gustavsson

Fika med Sven-Inge Danielsson: Ser över kontoplanen

Faktaruta

Sven-Inge Danielsson

Vad: Auktoriserad redovisningskonsult samt lärare på flera av FAR:s utbildningar. Har föreläst om redovisning sedan 1986.

Aktuell: Ordförande i BAS-intressenternas Förening (BAS).

Bor: Gävle.

20 november, 2019

Sven-Inge Danielsson, ordförande för BAS, BAS-intressenternas förening, ska under hösten vara klar med en översyn av kontoplanen.

Balans träffade Sven-Inge Danielsson över en fika i Stockholm.

Två viktiga frågor är hur BAS ska förhålla sig till den pågående digitaliseringen samt den pågående översynen av kontoplanen. Hur tänker du kring det?

– Det viktiga är att nå så många användare som möjligt. Digitaliseringen handlar främst om i vilken digital miljö BAS ska finnas, det vill säga maskinläsbar miljö. I fråga om kontoplanen finns den i dag endast i ej maskinläsbara format. Kontoplanen ska både passa större och mindre företag. Målsättningen är att översynen ska vara klar under hösten, så att vi kan gå in i 2020 och ha ordning och reda.

Du har varit i redovisningsbranschen i snart fyrtio år. Vad har haft störst inverkan på branschen under de här åren?

– Tveklöst att Bokföringsnämnden började ge ut regler, K-reglerna, per företagskategori i stället för per ämnesområde som tidigare. I mitt tycke har det minskat flexibiliteten eftersom vi nu har ett visst paket vi måste tillämpa. Mitt favoritcitat vad gäller förenkling har jag lånat från Einstein: ”Förenkla så mycket det går, men inte mer”. Det går in i redovisningsområdet. Förenklar du för mycket, så tappar du funktionen och det ursprungliga syftet.

Vilka redovisningsfrågor är hetast just nu?

– Jag jobbar mest med ägarledda företag och där pratar vi mycket om frågor som rör intäktsredovisning, hur man ska använda förenklingsreglerna i K2, periodisering (en ständigt aktuell fråga), samt det nya regelverket om fusioner som ska komma i slutet på året eller i början av 2020.

Taggar: auktoriserad redovisningskonsult digitalisering

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
Annons
Far Online

”Det är tuffa tider – men de gynnar oss”

3 juli, 2020 Auktoriserade revisorn Carl-Magnus Falk om nya webbaserat boksluts- och årsredovisningsprogram Agoy som ska revolutionera redovisningen.

7 nyheter på hållbarhetsområdet

1 juli, 2020 Taxonomier, handlingsplaner, förordningar och direktiv. Och vad är egentligen New Green Deal?

Har lagkraven höjt kvaliteten? – så svarar hållbarhetsexperterna

30 juni, 2020 Sveriges större bolag har krav på sig att hållbarhetsrapportera. Frågan är om det höjt redovisningskvaliteten.

Hållbarhetsspecialisterna hyllar EU:s taxonomi

29 juni, 2020 EU:s kommande taxonomiförordning kan vara första steget mot ett IFRS för icke-finansiell information.

”Ju mer man ger desto mer får man tillbaka”

26 juni, 2020 En byrå som hjälper andra blir del av attraktionskraften i kampen om bra medarbetare.

Revisorer går mot ny yrkesroll

25 juni, 2020 Färsk studie: Anamma nya tekniska lösningar ett måste om revisorn vill hålla sig a jour.

 Upp