Christian Gustavsson

Fika med Susanne Tillqvist: ”Många företag uppfattar sig vara jämställda när det i själva verket är tvärtom”

Faktaruta

Susanne Tillqvist

Gör: Driver platt­formen WizWomen och egna rådgivnings­byrån Still Consulting.

Hur länge:  Sedan 2018.

Ort: Stockholm.

6 april, 2020

Konsult- och rådgivningsbranschen behöver bli mer jämställd och hållbar. Susanne Tillqvist, grundare till plattformen WizWomen, stakar ut vägen.

WizWomen är inte ett nätverk, utan en plattform. Vad innebär det?
– I ett nätverk ställer deltagarna frågan: Vad kan jag få ut? Vår plattform ska bidra till att skapa förändring genom att vara en gemensam kraft. Vi använ­der våra positioner och erfarenheter för ökad transparens, hållbarhet och jämställdhet. Främst riktar vi oss till konsult- och rådgivningsföretag, inom revision och rådgivning, samt till mana­gementkonsulter, advokatbyråer och kommunikationsbyråer.

Hur ska byråerna bli mer jämställda och samtidigt vara affärsmässiga?
– Det krävs att gamla, invanda strukturer och bete­enden bryts. Det gäller allt från att i ökad utsträckning rotera viktiga affärspositioner, ifrågasätta fördomar och ”vi har alltid gjort så”, till att bli mer flexibla när det gäller exempelvis föräldraledighet som och skapa mindre rigida strukturer för hur en karriär kan se ut. Till exempel att vara mer öppen för att individer på väg mot delägarskap kan rotera in och ut ur yrket.

– Många företag uppfattar sig vara jämställda när det i själva verket är tvärtom. Så: mät, mät och mät! Våga påtala orättvisor. Ge feedback när något är fel. Bara då kommer de obekväma sanningarna fram och kan hanteras.

WizWomen verkar för förändring i konsult- och rådgivningsbranschen. Berätta!
– Vi kan i branschen se en förändring mot ökad personalomsättning, arbetsplatser som lovar balans i livet men som erbjuder mot­satsen och att andelen kvinnor ju högre upp i pyramiden du tittar minskar kraftigt. Därför bildade jag tillsammans med Lise Tormod, vd på Cordial, WizWomen – för att som förebil­der och med våra erfarenheter bidra till en mer långsiktigt hållbar bransch. I dag är vi 22 aktiva i plattformen, samtliga delägare och/ eller VD:ar, men betydligt fler deltagare på våra event.

Läs mer: ”Branschen måste öka takten – jämställdhet är framtiden”

Läs mer: Balans jämställdhetsundersökning 2020 – kurvan pekar uppåt

Taggar: hållbarhet jämställdhet WizWomen

Text: Martin Wallström

redaktionen@far.se
 • ”Goodwillfrågan kommer att överleva oss”

  3 mars, 2021 Sven-Arne Nilsson och Björn Gauffin har i 15 år granskat företagens redovisning.

  Mindre siffersnack – mer affärer

  2 mars, 2021 Stor satsning på rådgivning, digitalisering i praktiken och kontroll över tiden. Så jobbar JDG Revision.

  Ökad press från EU om publika skatterapporter

  1 mars, 2021 EU-ministrar eniga om gemensamma regler för land-för-land-rapportering. Men Sverige säger nej.

  Sofia Götmar-Blomstedt – ledande lagspelare

  25 februari, 2021 PwC:s nya VD Sofia Götmar-Blomstedt representerar en ny generation ledare. Vi har intervjuat henne.

  Godkänt på revisorsprovet: ”En milstolpe i karriären”

  24 februari, 2021 Mindre än två månader efter examination kom det efterlängtade beskedet: Godkänt på revisorsprovet!

  Stagnerade branschlöner under pandemin

  23 februari, 2021 Medarbetare har försvunnit ur statistiken, bonusar strukits och nyutexaminerade har svårt att komma in.

   Upp