Foto: Christian Gustavsson

Fika med Susanne Tillqvist: ”Många företag uppfattar sig vara jämställda när det i själva verket är tvärtom”

Faktaruta

Susanne Tillqvist

Gör: Driver platt­formen WizWomen och egna rådgivnings­byrån Still Consulting.

Hur länge:  Sedan 2018.

Ort: Stockholm.

6 april, 2020

Konsult- och rådgivningsbranschen behöver bli mer jämställd och hållbar. Susanne Tillqvist, grundare till plattformen WizWomen, stakar ut vägen.

WizWomen är inte ett nätverk, utan en plattform. Vad innebär det?
– I ett nätverk ställer deltagarna frågan: Vad kan jag få ut? Vår plattform ska bidra till att skapa förändring genom att vara en gemensam kraft. Vi använ­der våra positioner och erfarenheter för ökad transparens, hållbarhet och jämställdhet. Främst riktar vi oss till konsult- och rådgivningsföretag, inom revision och rådgivning, samt till mana­gementkonsulter, advokatbyråer och kommunikationsbyråer.

Hur ska byråerna bli mer jämställda och samtidigt vara affärsmässiga?
– Det krävs att gamla, invanda strukturer och bete­enden bryts. Det gäller allt från att i ökad utsträckning rotera viktiga affärspositioner, ifrågasätta fördomar och ”vi har alltid gjort så”, till att bli mer flexibla när det gäller exempelvis föräldraledighet som och skapa mindre rigida strukturer för hur en karriär kan se ut. Till exempel att vara mer öppen för att individer på väg mot delägarskap kan rotera in och ut ur yrket.

– Många företag uppfattar sig vara jämställda när det i själva verket är tvärtom. Så: mät, mät och mät! Våga påtala orättvisor. Ge feedback när något är fel. Bara då kommer de obekväma sanningarna fram och kan hanteras.

WizWomen verkar för förändring i konsult- och rådgivningsbranschen. Berätta!
– Vi kan i branschen se en förändring mot ökad personalomsättning, arbetsplatser som lovar balans i livet men som erbjuder mot­satsen och att andelen kvinnor ju högre upp i pyramiden du tittar minskar kraftigt. Därför bildade jag tillsammans med Lise Tormod, vd på Cordial, WizWomen – för att som förebil­der och med våra erfarenheter bidra till en mer långsiktigt hållbar bransch. I dag är vi 22 aktiva i plattformen, samtliga delägare och/ eller VD:ar, men betydligt fler deltagare på våra event.

Läs mer: ”Branschen måste öka takten – jämställdhet är framtiden”

Läs mer: Balans jämställdhetsundersökning 2020 – kurvan pekar uppåt

Taggar: hållbarhet jämställdhet

Text: Martin Wallström

redaktionen@far.se
Annons
Far Online
Annons

5 frågor och svar om Reko kopplat till lön

28 maj, 2020 Är det bara auktoriserade lönekonsulter som ska följa Reko? Och hur är det med tystnadsplikten?

”Det går faktiskt att påverka systemet”

27 maj, 2020 Helene Agélii, NRF: Internationell standardsättning är en tungrodd process. Men den går att påverka.

ISA är en global produkt medan IFRS är en europeisk

27 maj, 2020 Det finns både likheter och skillnader i hur redovisningsstandarder respektive revisionsstandarder kommer till.

Bokföringsnämnden – ingen vanlig myndighet

27 maj, 2020 Hur styrs Bokföringsnämnden? Balans intervjuar Bokföringsnämndens kanslichef Stefan Pärlhem.

Vem styr över reglerna?

26 maj, 2020 En resa genom maskineriet som tröskar fram lagarna och reglerna för revisions- och rådgivningsbranschen.

WeAudit – framtidens revisionsbyrå tar för sig

20 maj, 2020 Med kärnvärden som modiga, i framkant och innovativa strävar WeAudit efter att revolutionera branschen.

 Upp