Foto: Christian Gustavsson

Fika med Sara Uhlén: ”Intressant förflyttning för både lön och redovisning”

Faktaruta

Sara Uhlén

Vad: Ordförande Strategigrup­pen Redo­visnings- och Lönekonsul­ter FAR. Part­ner, styrelse­ledamot och Auktoriserad Redovis­ningskonsult FAR på Grant Thornton i Stockholm.

27 oktober, 2020

Sara Uhlén är sedan sommaren 2020 ny ordförande för Strategigruppen Redovisnings- och Lönekonsulter FAR. Det här står på agendan.

Vilka frågor är mest aktuella för Strategigruppen närmaste året?
– För det första, att höja marknadens upplevda värde av de auk­toriserade redovisnings- och lönekonsulternas tjänster. Lyssna på kunderna, utöka använ­dandet av effektiva systemlösningar, utveckla rådgivning och kvalitet samt paketera allt på ett attraktivt sätt. För det andra, branschens attraktionskraft. Vi behöver utveckla mer stimulerande arbets­uppgifter, erbjuda modernt ledarskap, utveckla lärandet och anpassa incitamenten. För det tredje, att höja stoltheten och etablera nyttan och fördelarna med att anlita våra konsulter. Det är inte nya frågor, men de behöver fortfarande adresseras.

Hur får vi fler lönekonsulter att bli medlemmar i FAR?
– Vi diskuterar erbjudanden till med­lemsbyråerna för att bli attraktiva på marknaden, mer än till enskilda konsulter. Det är en förflyttning som är intressant när det gäller både lön och redovisning. Det kommer bli svårare att klara allt när du är helt själv då framtidens tjänsteerbjudande i struktur och paketering finns i teamet där rätt kompetenser gör rätt saker och kompletterar varandra.

Vad innebär coronapandemin för Strategigruppens arbete med framtidsfrågorna?
– Under den intensiva våren behövde många företag akut stöd och hjälp i form av rådgiv­ning. Nu går vi in i en höst med stora möjlig­heter att fånga marknadens utökade behov av outsocurcad redovisning och lönefunktion, många upptäckte i våras sin sårbarhet i dessa delar. Däremot vill man inte gärna marknads­föra sig för aggressivt, det passar sig inte i en pandemi. Sammanfattningsvis, ur en kris kommer många möjligheter som gör det lättare att driva förändring. Där är vi nu.

Taggar: auktoriserad lönekonsult auktoriserad redovisningskonsult FAR fika med lön redovisning

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • Skatterådgivare frustrerade över oklara coronastödsregler

  25 november, 2020 Coronastödsreglerna är otydliga och otidsenliga. Det är några kommentarer i Balans intervju med tre skatterådgivare.

  Pernilla Lundqvist expert i utredning om bokföringslagen

  24 november, 2020 Redovisningsspecialisten och FAR-profilen Pernilla Lundqvist tar plats som expert i utredningen om en modernare bokföringslag.

  Kampen mot penningtvätt – du som redovisningskonsult har en viktig roll

  23 november, 2020 Redovisningskonsulter är bra på att upptäcka misstänkta transaktioner.

  Kampen mot penningtvätt – ”Ta hjälp av FAR och var stolt”

  23 november, 2020 Klaes Gidlund är kvalitetskontrollanten som själv blev kontrollerad av länsstyrelsen.

  Mentorprogram öppnar dörrar: ”Integration gynnar byråerna”

  20 november, 2020 Omar Doughoz engagerar sig i PwC:s mentorprogram för att hjälpa ungdomar i socialt utsatta områden.

  Luften går ur efter inställt revisorsprov: ”Går aldrig att få igen all förlorad tid”

  19 november, 2020 Besvikelsen är enorm efter dagens besked att Revisorsinspektionen (RI) ställer in revisorprovet 23–24 november.

   Upp