Christian Gustavsson

Fika med Sara Uhlén: ”Intressant förflyttning för både lön och redovisning”

Faktaruta

Sara Uhlén

Vad: Ordförande Strategigrup­pen Redo­visnings- och Lönekonsul­ter FAR. Part­ner, styrelse­ledamot och Auktoriserad Redovis­ningskonsult FAR på Grant Thornton i Stockholm.

27 oktober, 2020

Sara Uhlén är sedan sommaren 2020 ny ordförande för Strategigruppen Redovisnings- och Lönekonsulter FAR. Det här står på agendan.

Vilka frågor är mest aktuella för Strategigruppen närmaste året?
– För det första, att höja marknadens upplevda värde av de auk­toriserade redovisnings- och lönekonsulternas tjänster. Lyssna på kunderna, utöka använ­dandet av effektiva systemlösningar, utveckla rådgivning och kvalitet samt paketera allt på ett attraktivt sätt. För det andra, branschens attraktionskraft. Vi behöver utveckla mer stimulerande arbets­uppgifter, erbjuda modernt ledarskap, utveckla lärandet och anpassa incitamenten. För det tredje, att höja stoltheten och etablera nyttan och fördelarna med att anlita våra konsulter. Det är inte nya frågor, men de behöver fortfarande adresseras.

Hur får vi fler lönekonsulter att bli medlemmar i FAR?
– Vi diskuterar erbjudanden till med­lemsbyråerna för att bli attraktiva på marknaden, mer än till enskilda konsulter. Det är en förflyttning som är intressant när det gäller både lön och redovisning. Det kommer bli svårare att klara allt när du är helt själv då framtidens tjänsteerbjudande i struktur och paketering finns i teamet där rätt kompetenser gör rätt saker och kompletterar varandra.

Vad innebär coronapandemin för Strategigruppens arbete med framtidsfrågorna?
– Under den intensiva våren behövde många företag akut stöd och hjälp i form av rådgiv­ning. Nu går vi in i en höst med stora möjlig­heter att fånga marknadens utökade behov av outsocurcad redovisning och lönefunktion, många upptäckte i våras sin sårbarhet i dessa delar. Däremot vill man inte gärna marknads­föra sig för aggressivt, det passar sig inte i en pandemi. Sammanfattningsvis, ur en kris kommer många möjligheter som gör det lättare att driva förändring. Där är vi nu.

Taggar: auktoriserad lönekonsult auktoriserad redovisningskonsult FAR fika med lön redovisning

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • Rapportering: ”Det är dags att ta i hand”

  2 juli, 2021 EU:s gröna omställning av ekonomin innebär att hållbarhetsexperterna och redovisningsspecialisterna nu måste samarbeta.

  Modernisering av bokföringslagen – viktigaste punkterna

  2 juli, 2021 En modernisering av bokföringslagen har länge varit på tapeten. Nu har utredningen lämnats till regeringen.

  RI:s nya chefsrevisor: ”Ska inte pilla i detaljer”

  1 juli, 2021 Anna-Karin Brusk Rönnqvist är ny chefsrevisor på Revisorsinspektionen (RI) från 1 juli.

  ”Låt korttidsstödet komma till den nytta som avsågs från början”

  1 juli, 2021 Korttidsstödet har kantats av allvarliga problem - menar Åsa Lundvall och Karin Apelman från FAR.

  ISQM närmar sig – det här ska du ha koll på

  30 juni, 2021 ISQM innebär ett nytt sätt att hantera kvalitetsfrågor på revisionsbyråer.

   Upp