Michael Bernhardtz är affärsområdeschef för Risk Advisory på Deloitte. Foto: Christian Gustavsson

Fika med Michael Bernhardtz: ”Vi behöver bli bättre på penningtvättsfrå­gor och cyberrisker”

Faktaruta

Michael Bernhardtz

Vad: Affärsområdes­chef för Risk Ad­visory, Deloitte.

Ort: Stockholm.

12 mars, 2021

Michael Bernhardtz är affärsområdeschef för Risk Advisory på Deloitte, ett nytt affärsområde hos storbyrån sedan sensommaren 2020.

Vad är på gång inom Risk Advisory hos Deloitte?
– Den gemensamma nämnaren är risk och det är mycket fokus på hållbarhets­frågor, bedrägeriutredningar och den finansiella sektorn, där det finns alla möjliga regelverk som ska granskas eller utvärderas. Det finns också underliggande behov av att bli bättre på att hantera penningtvättsfrå­gor samt cyberrisker. I Sverige har vi kommit långt när det gäller digital utveckling, men det måste till bättre kontroller, ordning och reda och risktänk inom cybersfären.

Ser du några trender inom riskrådgivning?
– Hållbarhetsfrågor kommer allt högre upp på agendan, där regelverk stipulerar hur banker ska förhålla sig till och rappor­tera kring hållbarhetsrisker. För 15–20 år sedan relaterade man hållbarhet enbart till miljö. Nu lägger vi till frågor som korruption, barnarbete, mutor och drägliga arbetsför­hållanden, det vill säga, att man bedriver sin verksamhet på ett schysst sätt. Det handlar om att vara hållbar, på lång sikt.

Varför är det viktigt att uppmärksamma de här frågorna?
– Om man pratar bedrägeri, hållbarhet och cyber, är det egentligen samhälleliga frågor. Hanteras inte frågorna på ett bra sätt, då ökar kriminaliteten och det blir sämre för miljön. Skulle ett företag eller en organisation råka ut för en cyberattack, kan det i värsta fall leda till att samhällskritiska funktioner ligger nere. Vidare kan man nämna att om man till exempel pensionssparar så ska man kunna lita på att dessa medel hanteras rätt och riktigt och att informationen som levereras från noterade bolag stämmer.

Taggar: cybersäkerhet Deloitte fika med penningtvätt

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • WeAudit vinner Årets framtidsbyrå 2021

  23 september, 2021 Denna gång räckte nomineringen till seger. WeAudit blir Årets framtidsbyrå 2021.

  Henrik Persson vinner CH Witts pris

  23 september, 2021 Henrik Persson, Deloitte, får ta emot CH Witts pris 2021 för bästa artikel i Balans.

  Penningtvätt – flera lagskärpningar på gång

  22 september, 2021 Revisorer behöver bli mycket bättre på att rapportera misstänkt penningtvätt.

  Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

   Upp