Foto: Mats Rimér

Fika med Maria Lantz: Arbetar för digitalisering

Faktaruta

Maria Lantz
Gör: Chefsjurist på FAR.
Hur länge: Sedan 2019.
Ort: Stockholm.

9 december, 2019

Regelverk som är enklare och en ökad digitalisering är två viktiga rättesnören för FAR. För att uppnå dem spelar Maria Lantz, chefsjurist på FAR, en central roll.

FAR arbetar med att förenkla regelverken som berör branschen. Berätta! 
– Det finns många regler som är särsvenska och som komplicerar arbetet för branschen. Inom till exempel revision finns ett europeiskt regelverk och då finns det ingen anledning att Sverige ska ställa hårdare krav. Inom redovisning arbetar vi på FAR för att bland annat medverka till en ökad digitalisering.

Som ansvarig för kvalitetsnämnderna och FAR:s remisser – hur ser du på de nya ISQM-standarderna (kvalitetsstandarderna som varit ute på remiss och som nu bearbetas av IAASB)?
– Detta är en viktig fråga som kommer att påverka alla FAR:s medlemsbyråer. Vi ser att det kan bli problem med skalbarheten i förslaget som var ute på remiss och eftersom alla byråer ska ha ett riskbaserat system måste vi även fundera på hur kvalitetskontrollerna ska skötas i framtiden, kan exempelvis checklistorna finnas kvar? Det är intressant att se IAASB:s arbete med dessa frågor.  Jag tror att FAR kommer behöva lägga mycket tid på att ta fram material för att hjälpa våra medlemmar.

Revision i småbolag och hur denna typ av revision ska hanteras är ett ämne som berör. Varför är det så?
– Det är ett ämne som har diskuterats länge och där det finns olika uppfattningar om hur revisonen ska hanteras. Här har FAR en uppgift att arbeta för medlemmarnas bästa för att se till att kvalitén i arbetet och förtroendet för branschen säkerställs. Jag tycker det är positivt att det nu diskuteras en internationell lösning

Taggar: FAR fika med IAASB

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
Annons
Far Online

Senareläggning av informationsplikt för skatterådgivare allt närmare

3 juni, 2020 Riksdagen öppnar upp för att skjuta på införandet av rapporteringsplikten avseende vissa gränsöverskridande arrangemang (DAC6).

RI: Revisorerna väntas få större ansvar för hållbarhet  

2 juni, 2020 Revisorer har låg kunskap inom hållbarhet anser specialister. RI är försiktig med att dra slutsatser.

”Ha inte för bråttom!”

29 maj, 2020 Testa dig fram! Det karriärtipsar Jessica Herrlin - byråledare Baker Tilly Halmstad.

5 frågor och svar om Reko kopplat till lön

28 maj, 2020 Är det bara auktoriserade lönekonsulter som ska följa Reko? Och hur är det med tystnadsplikten?

”Det går faktiskt att påverka systemet”

27 maj, 2020 Helene Agélii, NRF: Internationell standardsättning är en tungrodd process. Men den går att påverka.

ISA är en global produkt medan IFRS är en europeisk

27 maj, 2020 Det finns både likheter och skillnader i hur redovisningsstandarder respektive revisionsstandarder kommer till.

 Upp