Mats Rimér

Fika med Maria Lantz: Arbetar för digitalisering

Faktaruta

Maria Lantz
Gör: Chefsjurist på FAR.
Hur länge: Sedan 2019.
Ort: Stockholm.

9 december, 2019

Regelverk som är enklare och en ökad digitalisering är två viktiga rättesnören för FAR. För att uppnå dem spelar Maria Lantz, chefsjurist på FAR, en central roll.

FAR arbetar med att förenkla regelverken som berör branschen. Berätta! 
– Det finns många regler som är särsvenska och som komplicerar arbetet för branschen. Inom till exempel revision finns ett europeiskt regelverk och då finns det ingen anledning att Sverige ska ställa hårdare krav. Inom redovisning arbetar vi på FAR för att bland annat medverka till en ökad digitalisering.

Som ansvarig för kvalitetsnämnderna och FAR:s remisser – hur ser du på de nya ISQM-standarderna (kvalitetsstandarderna som varit ute på remiss och som nu bearbetas av IAASB)?
– Detta är en viktig fråga som kommer att påverka alla FAR:s medlemsbyråer. Vi ser att det kan bli problem med skalbarheten i förslaget som var ute på remiss och eftersom alla byråer ska ha ett riskbaserat system måste vi även fundera på hur kvalitetskontrollerna ska skötas i framtiden, kan exempelvis checklistorna finnas kvar? Det är intressant att se IAASB:s arbete med dessa frågor.  Jag tror att FAR kommer behöva lägga mycket tid på att ta fram material för att hjälpa våra medlemmar.

Revision i småbolag och hur denna typ av revision ska hanteras är ett ämne som berör. Varför är det så?
– Det är ett ämne som har diskuterats länge och där det finns olika uppfattningar om hur revisonen ska hanteras. Här har FAR en uppgift att arbeta för medlemmarnas bästa för att se till att kvalitén i arbetet och förtroendet för branschen säkerställs. Jag tycker det är positivt att det nu diskuteras en internationell lösning

Taggar: FAR fika med IAASB

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

  Fika med Cristina Trenta: ”Behövs en mer hållbar skattelagstiftning”

  17 september, 2021 Det finns flera starka kopplingar mellan hållbarhet och skatter menar Cristina Trenta, forskare, Örebro universitet.

  ”När börsvärdet påverkas blir det tryck i frågan”

  14 september, 2021 Ett nytt lagförslag från EU tvingar fram ökad transparens på skatteområdet.

  ”Hållbarhet lika stort som digitaliseringen”

  14 september, 2021 Redovisningskonsulternas roll förändras i takt med att hållbarhetsrapportering blir allt viktigare.

   Upp