Foto: Lina Arvidsson

Fika med Karin Jonnergård: Revisorer saknar digitala verktyg för revision

Faktaruta

Karin Jonnergård

Vad: Professor i före­tagsekonomi på Lunds universitet. Bolagsstyrnings­forskare.

Ort: Lund.

14 maj, 2020

Hon är professor i företagsekonomi på Lunds universitet, bolagsstyrningsforskare, och har nyligen påbörjat ett projekt inom digitaliseringens effekter på revision och kapitalmark­nad. Balans fikar med Karin Jonnergård.

Vilka frågor har särskilt varit i fokus hos styrelseledamöter senaste åren?
– Många styrelseledamöter i revisionskommit­téer funderar på IT-frågor. Hur kan man arbeta med digitaliseringen? Vad händer med affärs­modellerna? Hur klarar man att säkerställa information? Många är positiva. De lägger ner mycket tid på frågorna och i allmänhet tror jag att de svenska företagarna har kommit långt. Det som kan irritera, särskilt hightechföretag, är att revisorerna är långt efter. De här företa­gen har infört avancerade system, men revisorerna har inte de rätta digitala verktygen att revidera med.

Ett av projekten du är involverad i rör digitaliseringens effekter på revision och kapitalmarknad. Berätta!
– Vi tittar på utvecklingen av digitaliserade redovisningssystem och affärsmodeller samt effekten de har på användarna. Vi tittar ock­så på vad som händer på revisionsbyråerna. Hur kommer kompetensprofilerna att föränd­ras och var ska man hitta dessa nya profiler? Även i en digitaliserad revision behöver revi­sorerna hantera avancerade bedömningsfrå­gor som kräver rejäl grundkunskap. Hur blir det med nästa generations revisorer, som går in i branschen när den redan är digitaliserad?

Du undervisar bland annat inom redovisningsområdet. Vad pratas det mest om just nu?
– Hur mycket eller långt det går att använda digitaliseringen för beslutsfattande och kon­troll. Vi vet att digitalisering kan förbättra be­slut så länge som beslutsfattaren har förstå­else för hur systemet fungerar och behandlar information, men kan leda till en övertro på systemets lösningar om denna förståelse sak­nas. Om all information är digital försvinner företagarnas vardagliga ekonomiska signaler uppe i molnet. Hur ska de då behålla närkontakt med sin egen lönsamhet?

Taggar: bolagsstämma fika med

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
Annons
Far Online
Annons

5 frågor och svar om Reko kopplat till lön

28 maj, 2020 Är det bara auktoriserade lönekonsulter som ska följa Reko? Och hur är det med tystnadsplikten?

”Det går faktiskt att påverka systemet”

27 maj, 2020 Helene Agélii, NRF: Internationell standardsättning är en tungrodd process. Men den går att påverka.

ISA är en global produkt medan IFRS är en europeisk

27 maj, 2020 Det finns både likheter och skillnader i hur redovisningsstandarder respektive revisionsstandarder kommer till.

Bokföringsnämnden – ingen vanlig myndighet

27 maj, 2020 Hur styrs Bokföringsnämnden? Balans intervjuar Bokföringsnämndens kanslichef Stefan Pärlhem.

Vem styr över reglerna?

26 maj, 2020 En resa genom maskineriet som tröskar fram lagarna och reglerna för revisions- och rådgivningsbranschen.

WeAudit – framtidens revisionsbyrå tar för sig

20 maj, 2020 Med kärnvärden som modiga, i framkant och innovativa strävar WeAudit efter att revolutionera branschen.

 Upp