Foto: Lina Arvidsson

Fika med Karin Jonnergård: Revisorer saknar digitala verktyg för revision

Faktaruta

Karin Jonnergård

Vad: Professor i före­tagsekonomi på Lunds universitet. Bolagsstyrnings­forskare.

Ort: Lund.

14 maj, 2020

Hon är professor i företagsekonomi på Lunds universitet, bolagsstyrningsforskare, och har nyligen påbörjat ett projekt inom digitaliseringens effekter på revision och kapitalmark­nad. Balans fikar med Karin Jonnergård.

Vilka frågor har särskilt varit i fokus hos styrelseledamöter senaste åren?
– Många styrelseledamöter i revisionskommit­téer funderar på IT-frågor. Hur kan man arbeta med digitaliseringen? Vad händer med affärs­modellerna? Hur klarar man att säkerställa information? Många är positiva. De lägger ner mycket tid på frågorna och i allmänhet tror jag att de svenska företagarna har kommit långt. Det som kan irritera, särskilt hightechföretag, är att revisorerna är långt efter. De här företa­gen har infört avancerade system, men revisorerna har inte de rätta digitala verktygen att revidera med.

Ett av projekten du är involverad i rör digitaliseringens effekter på revision och kapitalmarknad. Berätta!
– Vi tittar på utvecklingen av digitaliserade redovisningssystem och affärsmodeller samt effekten de har på användarna. Vi tittar ock­så på vad som händer på revisionsbyråerna. Hur kommer kompetensprofilerna att föränd­ras och var ska man hitta dessa nya profiler? Även i en digitaliserad revision behöver revi­sorerna hantera avancerade bedömningsfrå­gor som kräver rejäl grundkunskap. Hur blir det med nästa generations revisorer, som går in i branschen när den redan är digitaliserad?

Du undervisar bland annat inom redovisningsområdet. Vad pratas det mest om just nu?
– Hur mycket eller långt det går att använda digitaliseringen för beslutsfattande och kon­troll. Vi vet att digitalisering kan förbättra be­slut så länge som beslutsfattaren har förstå­else för hur systemet fungerar och behandlar information, men kan leda till en övertro på systemets lösningar om denna förståelse sak­nas. Om all information är digital försvinner företagarnas vardagliga ekonomiska signaler uppe i molnet. Hur ska de då behålla närkontakt med sin egen lönsamhet?

Taggar: bolagsstämma fika med

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
Annons
Far Online

Återvänder till revisorsyrket: ”En nystart”

9 juli, 2020 Ola Almquist lämnade jobbet som revisor för en tjänst som ekonomichef. Nu har han återvänt.

Så får din byrå godkänd utbildningsplan

8 juli, 2020 Revisorsinspektionen uppdaterar sin vägledning om godkännande av utbildningsplan - för att underlätta för byråerna.

Förtroendet A och O i relationen med kunden

6 juli, 2020 "Auktorisationen tillför ett stort värde för kunden".

”Det är tuffa tider – men de gynnar oss”

3 juli, 2020 Auktoriserade revisorn Carl-Magnus Falk bakom nytt webbaserat boksluts- och årsredovisningsprogram som ska revolutionera redovisningen.

7 nyheter på hållbarhetsområdet

1 juli, 2020 Taxonomier, handlingsplaner, förordningar och direktiv. Och vad är egentligen New Green Deal?

 Upp