Cristina Trenta är verksam vid Örebro universitet. Foto: Sofia Beijer

Fika med Cristina Trenta: ”Behövs en mer hållbar skattelagstiftning”

Faktaruta

Cristina Trenta

Vad: Forskare och docent i rätts­vetenskap, Institutionen för juridik, psyko­logi och socialt arbete, vid Öre­bro universitet.

Ort: Örebro.

17 september, 2021

Det finns flera starka kopplingar mellan hållbarhet och skatter. Möt Cristina Trenta, forskare och docent i rättsvetenskap vid Örebro universitet.

På vilket sätt hör skatter och hållbarhet ihop?
– I Agenda 2030 är de globala målen för hållbar utveckling ekonomiskt, socialt och miljömässigt integrerade. Ett av delmålen i mål 17 är att öka skatteintäk­terna. Ett exempel är problemet med matspill. Om en livsmedelsbutik slänger mat som fortfarande går att äta, så betalar de inte moms. Men om de ger bort maten till välgörenhet blir de skattskyldiga. Här behövs en mer hållbar skattelagstiftning.

Hur kan skatterådgivare uppmärksamma kopplingen mellan skatterätt, hållbarhet och mänskliga rättigheter?
– Att tidigt på utbildningarna lära ut att skatterätten och hållbarhet hänger samman. Och att vara medveten om att skatterätten har en diskriminerande effekt mot kvinnor. Jag är väldigt inspirerad av Greta Thunberg och Generation Z som har en förståelse för jämlikhet och hållbarhet på ett annat sätt än vi vuxna.

Du har sagt att utan välreglerad digital ekonomi är risken för ekonomisk ojämlikhet stor. Hur menar du?
– Sverige är beroende av EU-rätten, men om stater inte samarbetar är det svårt att få en rättvis skatt i den digitala ekonomin. Cybersä­kerheten är ett bekymmer. Skattemyndigheter samlar mycket data från skattebetalare. Ju mer information det samlas in, desto större risk för intrång. Hållbarhet handlar även om att säkerställa att skattebetalare inte får sina uppgifter komprometterade. Vi behöver en skattelagstiftning som tar detta i beaktan.

Läs mer: Fler av Balans Fika med-intervjuer hittar du här

Taggar: fika med

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • Frågan om revisionsplikt på nytt i hetluften

  15 oktober, 2021 Det saknas vetenskapligt stöd för att slopad revisionsplikt lett till ökat skattefusk och ekonomisk brottslighet.

  Nordens låga trösklar för revisionsplikt – så skiljer vi oss från övriga EU

  15 oktober, 2021 Revisionsplikten är på tapeten igen i Sverige. Men hur ser det ut i omvärlden?

  ”Tilliten är mer värd än den norska oljefonden”

  15 oktober, 2021 Bevarandet av revisionsplikten är en prioriterad fråga för den norska branschorganisationen.

  Tydligt ökat förtroende för skatterådgivare

  14 oktober, 2021 Företagsledare och politiker har ett tydligt stärkt förtroende för skatterådgivare. Även allmänhetens förtroende pekar uppåt. 

  Inga post- eller heldigitala stämmor efter årsskiftet

  12 oktober, 2021 Den tillfälliga lagen för att underlätta bolagsstämmor kommer inte att förlängas efter årsskiftet.

  Balans får ny webb 21 oktober

  11 oktober, 2021 Charlotta Marténg: Nya Balans webb ger läsaren inspiration, kunskap och bättre möjligheter till långläsning.

   Upp