Foto: Christian Gustavsson

Fika med Charlotte Söderlund: Hållbarhet allt oftare på styrelsernas bord

Faktaruta

Charlotte Söderlund

Gör: Auktoriserad revisor på EY,  ledamot i FAR:s specialistgrupp för hållbar utveckling.

Bor: Stockholm.

FAR:s specialistgrupp för hållbar utveckling arbetar bland annat med att utveckla och förvalta den standard som används för granskning av hållbarhetsredovisningar i Sverige, RevR 6 Bestyrkande av hållbarhetsredovisning. En annan viktig uppgift är ett svara på remisser.

17 september, 2019

Hållbarhet blir allt hetare. Sedan ett par år ska företag av en viss storlek upprätta en hållbarhetsrapport och den senaste tiden har klimatfrågan seglat upp som en viktig punkt på agendan. Balans har träffat Charlotte Söderlund från FAR:s specialistgrupp för hållbar utveckling för att få veta vad som är på gång.

Vilka effekter har den lagstadgade hållbarhetsrapporten haft?

– Den har fått upp hållbarhetsfrågorna på styrelsens bord och det är viktigt. Jag upplever att företagen arbetar allt mer systematiskt med uppförandekoder och flera bolag har sett över organisation och ansvar för väsentliga frågor. Att bolagen har antagit utmaningen och arbetar mer aktivt med hållbarhetsfrågorna är ju en förutsättning för att kunna rapportera, så visst har den lagstadgade hållbarhetsrapporten haft effekt.

Vad händer när det gäller bestyrkande av hållbarhetsredovisningar?

– Vi måste se över vår verktygslåda med rekommendationer och vägledningar. Hittills har RevR 6 varit det vanligaste verktyget för oss, därför är det väldigt roligt att IAASB i våras gick ut med en global remiss för att ta fram en internationell motsvarighet till RevR 6. När det gäller den lagstadgade hållbarhetsrapporten har vi i specialistgruppen arbetat med att ta fram en lista med frågor och svar. Nu återstår att formalisera detta i en vägledning för revisorer, vilket vi kommer att arbeta med det kommande året.

Klimatkrisen är ju högaktuell. Hur påverkar den branschen?

– Det finns ett antal internationella riktlinjer, ramverk och rekommendationer relaterade till klimatfrågan och de får nu ökad aktualitet. Det ramverk som fått mest uppmärksamhet är TCFD (Task Force on Climate Related Financial Disclosures) som EU valt att ta in i sin vägledning från i juni i år för den lagstadgade hållbarhetsrapporten.

FAR:s specialistgrupp för hållbar utveckling arbetar bland annat med att utveckla och förvalta den standard som används för granskning av hållbarhetsredovisningar i Sverige, RevR 6 Bestyrkande av hållbarhetsredovisning. En annan viktig uppgift är ett svara på remisser.

Taggar: fika med hållbarhetsredovisning IAASB

Text: Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se
Annons
Annons

Myndighetssatsning mot välfärdsbrottslighet

22 oktober, 2019 Myndigheterna arbetar allt närmare varandra för att bekämpa brott mot välfärdssystemen. 

FAR:s disciplinnämnd får färre anmälningar

22 oktober, 2019 Antalet anmälningar till FAR:s disciplinnämnd har minskat betydligt, visar en sammanställning.

Stor potential i digital ekonomisk rapportering

18 oktober, 2019 Digital rapportering får ett genombrott i år, spår Björn Rydberg, EY, samt XBRL Sweden.

SBO-rapportering gynnar revision av europeiska banker

17 oktober, 2019 SBO-rapportering leder till öppnare och mer meningsfulla revisioner i europeiska banker.

Deskjockeys har Norden som spelplan

14 oktober, 2019 Deskjockeys från Sverige öppnar kontor i Helsingfors med målet att bli nordiska digitala specialister.

 Upp