Foto: Kristofer Hedlund

Fika med Carl Svernlöv

Faktaruta

Carl Svernlöv

Vad: Advokat på Baker McKenzie och adjungerad professor i associationsrätt på Uppsala universitet.

Aktuell: Boken Aktiebolagsrätt för revisorer (Wolters Kluwer).

Ort: Stockholm.

22 januari, 2018

Hur ser en revisionsintresserad advokat på etikdiskussionen kring revisorer? Det och annat undrar Balans när advokat Carl Svernlöv kommer förbi på en fika i FAR:s nya lokaler i Stockholm.

Du har skrivit boken Aktiebolagsrätt för revisorer tillsammans med Peter Åkersten på KPMG. Varför är du så intresserad av revisorer?

– Revisorer ägnar sig mycket åt frågor inom aktiebolagsrätten, något jag tycker är spännande. Det handlar om ansvarsfrågor, som jag har doktorerat inom.

Hetaste frågorna inom bolagsrätt?

– Den första är ändringar i aktieägarrättighetsdirektivet som ska vara implementerade senast våren 2019. Ändringarna är under utredning och läget kommer att klarna senare i år. Den andra frågan som jag tror kommer att vara en bubblare på vårens stämmor är frågan om vinstintresset kontra andra intressen, såsom CSR och hållbarhet. Röster har höjts för att ta in bestämmelser i bolagsordningen som uttryckligen medger att styrelsen tar hänsyn till andra frågor än vinstintresset. Jag anser att detta är överflödigt eftersom styrelsen kan ta sådan hänsyn även utan en särskild föreskrift. Risken är dessutom att det skapar målkonflikter och försvårar uppföljningen av styrelsens arbete.

Hur ser du på etikdiskussionen kring revisorsyrket?

– Jag tror att mycket beror på en missuppfattning från medierna om revisorernas funktion och vilken förmåga de har att påverka vad som faktiskt händer i bolagen. Det finns en tendens att skylla på revisorerna när det går snett. Den kritiken är långtifrån alltid befogad. Man glömmer bort att det är styrelsen som har ansvaret och att revisorn bara har en kontrollerande funktion.

Läs mer: Carl Svernlöv: ”HQ-domen visar att HQ AB var ute i ogjort väder”

Taggar: fika med

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
Far Online

Ny HD-dom om mutbrott – var går gränsen?

1 april, 2020 HD har avgjort ett uppmärksammat mål om mutor. IMM samt auktoriserade revisorn Helena Adrian kommenterar.

Välj livsstil – sedan jobb

31 mars, 2020 Roger Zinders har inte låtit jobbet styra hur han lever eller var han bor.

REDO för delat ledarskap

30 mars, 2020 Arbetar nästan helt digitalt och har vuxit från tre till fjorton personer på tre år.

Tillfällig lag ska underlätta bolagsstämmor

26 mars, 2020 Regeringen agerar nu för att bolags- och föreningsstämmor ska kunna genomföras.

Revisorsprovet i maj skjuts fram

25 mars, 2020 Vårens revisorsexamen senareläggs till 18-19 augusti 2020. Det meddelade RI i dag.

Informationsplikt för skatterådgivare kan senareläggas

24 mars, 2020 Införandet av rapporteringsplikt för skatterådgivare kan skjutas fram på grund av coronaepidemin.

 Upp