”Faser i livet viktigare än kön”

4 mars, 2016

Årets uppryckning i jämställdhetsstatistiken är resultatet av flera års uthålligt arbete med jämställdhetsfrågor. Det menar Agneta Strandberg HR-chef på EY. Genom att tala om livsfaser i stället för kön, blir frågan relevant för alla.

EY har i flera år varit populärast bland de stora revisionsbyråerna när studenterna får ranka sin drömarbetsgivare. I Balans jämställdhetsundersökning blir placeringen mer medelmåttig, men HR-chef Agneta Strandberg är trygg med att företagets uthålliga arbete nu börjar ge resultat:

– Det är lite ketchupeffekt. Ett sådant här arbete är väldigt långsiktigt när det påbörjas men när man når break even så går det snabbt, säger hon.

EY håller just nu på att anta ett nytt mål för sitt partnerintag.

– Målbilden måste naturligtvis vara 50/50, men samtidigt är det viktigt att mål är realistiska så att det blir möjligt att visa resultat. EY har haft som mål att minst var tredje ny delägare ska vara kvinna. Det håller nu på att revideras, men det är en nordisk fråga, säger Agneta Strandberg.

EY tabell2Andel kvinnor i olika ledningsbefattningar. Sedan undersökningen gjordes har en kvinna lämnat ledningsgruppen.

Sedan några år tillbaka är EY fullt integrerat på nordisk nivå. Av fyra ”service line”-chefer på nordisk nivå var tidigare två kvinnor. Nyligen skedde en oförutsedd förändring med följd att fördelningen kvinnor män bland de ”service line”-ansvariga gick ned till en av fyra, från två av fyra. Signalvärdet av en jämställd ledning är viktigt, tror Agneta Strandberg.

– En av de största utmaningarna för oss är att få fram en mångfald av förebilder. Dels tror jag på förebildseffekten, dels är det ju så att vi alla har en tendens att välja de som är lika oss själva, det är naturligt men därför måste ledarna representera en mångfald.

Merparten av alla medarbetare som varje år rekryteras till EY kommer direkt från universitet och högskola och i nuläget är rekryteringen helt jämställd med viss övervikt för kvinnor. Att behålla dem är i dag närmast en ”hygienfaktor”.

– Vi vill växa hela tiden och vi vill att alla som vi rekryterar ska kunna utveckla sin fulla potential. Om vi rekryterar en grupp som vi sedan inte får se utvecklas vore det ett misslyckande.

EY diagram 2Andel kvinnliga delägare åren 2010 – 2016.

2008 gjorde EY en stor jämställdhetsanalys av sin organisation. Redan då var intaget på ingångsnivå i princip helt jämställt och de första fem anställningsåren syntes ingen skillnad mellan kvinnor och män.

– Efter cirka fem år, när medarbetaren befordras till managernivå såg vi att vi började tappa kvinnor. För många sammanföll det med familjebildning och då har vi sett att framför allt kvinnor gör andra livsval.

Men är det arbetsgivarens problem om detta styrs av sociala normer i samhället?

– Ja, vi anser att det är vår uppgift att skapa möjligheter för de anställda att hantera de här olika faserna i livet, det är inte upp till den enskilda medarbetaren utan det måste finnas ett stöd i organisationen. Och vi ser det inte som en kvinnofråga utan vi talar hellre om faser i livet.

Som på många jämförbara företag ser Agneta Strandberg att de största jämställdhetsutmaningarna finns ute i landet och inom vissa delar av rådgivningsverksamheten.

– Rådgivning, särskilt den som handlar om att hjälpa till vid stora affärer, är väldigt svårplanerad. Affärerna är ofta internationella och förloppet är kunddrivet så det kan vara svårt att kombinera med ansvar för hem och familj.

I takt med att män tar ut en allt större del av föräldraledigheten kanske kvinnor kan ha en chans att ge sig in i denna revisionsbyråernas sista manliga bastion.

– EY uppmuntrar att män är föräldralediga, så det är ett sätt för oss att försöka bidra till samhällsförändring. Genom att se det som en livsfas och se till att alla föräldralediga har individuella planer så behöver det inte skada karriären, säger Agneta Strandberg.

 

Här hittar du Balans jämställdhetsundersökning och alla tillhörande artiklar

Text: Rakel Lennartsson

rakel.lennartsson@far.se
 • Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

  Fika med Cristina Trenta: ”Behövs en mer hållbar skattelagstiftning”

  17 september, 2021 Det finns flera starka kopplingar mellan hållbarhet och skatter menar Cristina Trenta, forskare, Örebro universitet.

  ”När börsvärdet påverkas blir det tryck i frågan”

  14 september, 2021 Ett nytt lagförslag från EU tvingar fram ökad transparens på skatteområdet.

  ”Hållbarhet lika stort som digitaliseringen”

  14 september, 2021 Redovisningskonsulternas roll förändras i takt med att hållbarhetsrapportering blir allt viktigare.

   Upp