iStock

FAR:s medlemsrådgivning: Det här vill branschfolk veta

12 april, 2017

Vilka frågor som är mest frekventa hos branschorganisationen FAR:s medlemsrådgivning beror givetvis på perioden på året och vad som är i ropet just då. Balans har pratat med några av branschexperterna och tagit tempen på vårens hetaste snackisar.

De senaste tre åren har FAR:s experter hanterat cirka 1 700 – 1 800 inkomna branschärenden per år. Föreningsjuristerna Sara Orback och Maria Lantz ägnar en betydande del av sin tid åt att svara på medlemsfrågor.

Sara Orback. Foto: Lieselotte van der Meijs

– Medlemsrådgivningen får många frågor från revisorer om förtida avgång. Det kan exempelvis handla om att kunden inte har betalat den förra revisionen och nu är det dags för nästa. Om det har gått alltför lång tid och en avgång skulle försätta kunden i så kallad revisorsnöd är det då ofta inte möjligt att avgå med hänvisning till att man inte har fått betalt. För att undvika denna situation bör revisorn avgå tidigt när kunden inte betalar, säger Sara Orback.

En annan fråga som medlemsrådgivningen ofta får är om ett lån till ett systerbolag eller till ägaren av bolaget är tillåtet. Ett svar Maria Lantz kan bistå med.

Maria Lantz. Foto: Lieselotte van der Meijs

Maria Lantz. Foto: Lieselotte van der Meijs

– Om låntagaren omfattas av den förbjudna kretsen, till exempel, vd, ägare, styrelseledamöter, familjemedlemmar till vd, ägare och/eller styrelseledamöter, eller ett företag som kontrolleras av någon av dessa – är lånet förbjudet men kan ändå vara tillåtet om det omfattas av någon av undantagsreglerna. Exempelvis kan ett lån trots att det är riktat till någon som omfattas av den förbjudna kretsen vara tillåtet om det är ett kommersiellt lån. För att vara ett kommersiellt lån krävs att lånemottagaren bedriver rörelse vid lånetillfället och att det finns affärsmässiga skäl till lånet utifrån långivarens intressen, säger hon.

Läs mer: Medlemsrådgivning – ditt stöd i vardagen

Johanna Svensson är auktoriserad revisor på branschorganisationen och insatt i frågor som rör hennes fält av expertis.

Johanna Svensson. Foto: Lieselotte van der Meijs

Johanna Svensson. Foto: Lieselotte van der Meijs

– Många ställer frågor om utformningen av den nya revisionsberättelsen eftersom de nya rekommendationerna RevR 700, RevR 701 och RevR 705 trädde i kraft för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2016 eller senare. I den nya revisionsberättelsen finns bland annat ett nytt avsnitt som heter Annan information än årsredovisningen. Många medlemmar behöver hjälp med att identifiera om deras uppdrag omfattar någon annan information att rapportera om och hur rapporteringen ska göras i revisionsberättelsen, berättar hon.

Ett annat område som det ställs mycket frågor kring är intyg. Bland annat undrar man vad en revisor kan intyga och vilken standard som ska tillämpas.

– Osäkerheten kring intyg beror delvis på att instruktioner och mallar från de som begär in intygen inte är korrekt utformade mot bakgrund av de standarder som revisorn har att förhålla sig till. Viktigt för revisorn att tänka på när ett intyg ska avges är bland annat typen av information, om ett bestyrkande ska göras och i så fall vilken grad av säkerhet det rör sig om, granskningsåtgärder och rapportering, tillägger Johanna Svensson.

Läs mer: Redovisningskonsult – felrättare eller coachande rådgivare?

Även många redovisningskonsulter hör av sig till medlemsrådgivningen. Auktoriserade redovisningskonsulten Camilla Carlsson på FAR är en fena på att ge råd och svar. Hon berättar om vårens populäraste frågetecken:

Camilla Carlsson. Foto: Lieselotte van der Meijs

Camilla Carlsson. Foto: Lieselotte van der Meijs

– Vi får många frågor kring arkivering av räkenskapsinformation kopplat till elektronisk lagring. Det är av yttersta vikt att man kan skriva ut sin räkenskapsinformation utan fördröjning. Dessutom ska det framgå av företagets arkivplan hur man har valt att arkivera företagets räkenskaper.

Vidare tar Camilla Carlsson emot många undringar kring förändringen i ÅRL. Exempelvis: ska ett K2 företag som inte haft några anställda under året lämna upplysning om medeltalet anställda i bolaget årsredovisning?

– Företag ska lämna upplysningar om medelantalet av de personer som har varit anställda under räkenskapsåret. Om företaget inte har haft några anställda under räkenskapsåret behöver någon upplysning inte lämnas. Men ett företag får lämna fler upplysningar än de som krävs enligt årsredovisningslagen, förtydligar hon.

Har du också branschspecifika frågor du vill ha svar på? FAR:s experter når du här.

Taggar: FAR redovisningskonsult revisor

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • WeAudit vinner Årets framtidsbyrå 2021

  23 september, 2021 Denna gång räckte nomineringen till seger. WeAudit blir Årets framtidsbyrå 2021.

  Henrik Persson vinner CH Witts pris

  23 september, 2021 Henrik Persson, Deloitte, får ta emot CH Witts pris 2021 för bästa artikel i Balans.

  Penningtvätt – flera lagskärpningar på gång

  22 september, 2021 Revisorer behöver bli mycket bättre på att rapportera misstänkt penningtvätt.

  Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

   Upp