Foto: Christian Gustavsson

FAR:s förslag minskar tröskeleffekterna

3 september, 2013

FAR har tagit fram ett eget förslag till ändring av 3:12-reglerna. Allt för att få regeringen att tänka om.
– FAR:s förslag mildrar tröskeleffekterna vilket är positivt för näringslivet, säger Dan Brännström, FAR:s generalsekreterare.

Sedan regeringen meddelade att 3:12-reglerna ska förändras har aktiviteten inom det svenska näringslivet varit hög. Flera branschorganisationer, däribland FAR, har jobbat hårt för att få regeringen på andra tankar. I media har åtskilliga debattartiklar synts, bland annat skrev Fredrik Johansson, policychef på Stockholms handelskammare, en debattartikel i Svenska Dagbladet i mitten av augusti där han konstaterar att regeringens förslag till nya 3:12-regler riskerar att hämma den svenska tjänstenäringen.

Under Almedalsveckan arrangerade FAR, som enda organisation, ett mycket välbesökt seminarium om 3:12. Utöver det har bland andra Svenskt Näringsliv och FAR startat kampanjsajter på nätet. Under vinjetten 3:12 – entreprenörskatt eller tillväxt samlar FAR vad som händer kring 3:12.

Ett stort antal remissinstanser, samt lagrådet, har kritiserat regeringens förslag. De menar att det närmast är omöjligt att överblicka konsekvenserna av förslaget när man ser till helheten. FAR tycker att det är bra att reglerna ses över, men betonar att det måste ske i nära dialog med näringslivet.

Men opinionsarbetet stannar inte vid seminarier, sajter på nätet eller tyckande. Arbetet med att påverka politikerna pågår och under våren och sommaren har FAR uppvaktat i princip samtliga riksdagspartier samt företrädare för regeringen. FAR har dessutom tagit påverkansarbetet ett steg längre och presenterar ett helt eget förslag till förändring av 3:12. I arbetet med att ta fram förslaget har FAR anlitat Copenhagen Economics som hjälpt till med ekonomiska analyser, dataunderlag och beräkningar.

– Tanken med förslaget är att det ska vara politiskt gångbart, så vi har utgått från regeringens förslag. FAR har förståelse för att regeringen vill motverka den överkompensation som löneunderlagsregeln sägs medföra men anser att kravet på ägarandel skapar allvarliga tröskeleffekter, säger Dan Brännström.

Enligt honom visar ekonomisk forskning att företag kommer att styras av tröskeln som uppkommer genom kravet på ägarandel. En sådan anpassning är både kostsam och tillväxthämmande.

– FAR:s förslag innebär att delägare med kapitalandel mindre än fyra procent får beräkna lönebaserat utrymme men endast upp till en nivå motsvarande två gånger delägarens lön. På så sätt mildras tröskeleffekterna och då blir negativ inverkan på tillväxt och konkurrens mindre, säger Dan Brännström.

Fotnot:
För den som vill läsa mer om FAR:s
förslag finns det på www.far.se eller på
www.nyaentreprenorsskatten.se

Läs även:
Omdiskuterade 3:12-regler skapar splittring

Taggar: 3:12 Dan Brännström fåmansbolag FAR

Text: Charlotta Danielsson

Annons
Far Online

Senareläggning av informationsplikt för skatterådgivare allt närmare

3 juni, 2020 Riksdagen öppnar upp för att skjuta på införandet av rapporteringsplikten avseende vissa gränsöverskridande arrangemang (DAC6).

RI: Revisorerna väntas få större ansvar för hållbarhet  

2 juni, 2020 Revisorer har låg kunskap inom hållbarhet anser specialister. RI är försiktig med att dra slutsatser.

”Ha inte för bråttom!”

29 maj, 2020 Testa dig fram! Det karriärtipsar Jessica Herrlin - byråledare Baker Tilly Halmstad.

5 frågor och svar om Reko kopplat till lön

28 maj, 2020 Är det bara auktoriserade lönekonsulter som ska följa Reko? Och hur är det med tystnadsplikten?

”Det går faktiskt att påverka systemet”

27 maj, 2020 Helene Agélii, NRF: Internationell standardsättning är en tungrodd process. Men den går att påverka.

ISA är en global produkt medan IFRS är en europeisk

27 maj, 2020 Det finns både likheter och skillnader i hur redovisningsstandarder respektive revisionsstandarder kommer till.

 Upp