Christian Gustavsson

FAR:s förslag minskar tröskeleffekterna

3 september, 2013

FAR har tagit fram ett eget förslag till ändring av 3:12-reglerna. Allt för att få regeringen att tänka om.
– FAR:s förslag mildrar tröskeleffekterna vilket är positivt för näringslivet, säger Dan Brännström, FAR:s generalsekreterare.

Sedan regeringen meddelade att 3:12-reglerna ska förändras har aktiviteten inom det svenska näringslivet varit hög. Flera branschorganisationer, däribland FAR, har jobbat hårt för att få regeringen på andra tankar. I media har åtskilliga debattartiklar synts, bland annat skrev Fredrik Johansson, policychef på Stockholms handelskammare, en debattartikel i Svenska Dagbladet i mitten av augusti där han konstaterar att regeringens förslag till nya 3:12-regler riskerar att hämma den svenska tjänstenäringen.

Under Almedalsveckan arrangerade FAR, som enda organisation, ett mycket välbesökt seminarium om 3:12. Utöver det har bland andra Svenskt Näringsliv och FAR startat kampanjsajter på nätet. Under vinjetten 3:12 – entreprenörskatt eller tillväxt samlar FAR vad som händer kring 3:12.

Ett stort antal remissinstanser, samt lagrådet, har kritiserat regeringens förslag. De menar att det närmast är omöjligt att överblicka konsekvenserna av förslaget när man ser till helheten. FAR tycker att det är bra att reglerna ses över, men betonar att det måste ske i nära dialog med näringslivet.

Men opinionsarbetet stannar inte vid seminarier, sajter på nätet eller tyckande. Arbetet med att påverka politikerna pågår och under våren och sommaren har FAR uppvaktat i princip samtliga riksdagspartier samt företrädare för regeringen. FAR har dessutom tagit påverkansarbetet ett steg längre och presenterar ett helt eget förslag till förändring av 3:12. I arbetet med att ta fram förslaget har FAR anlitat Copenhagen Economics som hjälpt till med ekonomiska analyser, dataunderlag och beräkningar.

– Tanken med förslaget är att det ska vara politiskt gångbart, så vi har utgått från regeringens förslag. FAR har förståelse för att regeringen vill motverka den överkompensation som löneunderlagsregeln sägs medföra men anser att kravet på ägarandel skapar allvarliga tröskeleffekter, säger Dan Brännström.

Enligt honom visar ekonomisk forskning att företag kommer att styras av tröskeln som uppkommer genom kravet på ägarandel. En sådan anpassning är både kostsam och tillväxthämmande.

– FAR:s förslag innebär att delägare med kapitalandel mindre än fyra procent får beräkna lönebaserat utrymme men endast upp till en nivå motsvarande två gånger delägarens lön. På så sätt mildras tröskeleffekterna och då blir negativ inverkan på tillväxt och konkurrens mindre, säger Dan Brännström.

Fotnot:
För den som vill läsa mer om FAR:s
förslag finns det på www.far.se eller på
www.nyaentreprenorsskatten.se

Läs även:
Omdiskuterade 3:12-regler skapar splittring

Taggar: 3:12 Dan Brännström fåmansbolag FAR

Text: Charlotta Danielsson

 • WeAudit vinner Årets framtidsbyrå 2021

  23 september, 2021 Denna gång räckte nomineringen till seger. WeAudit blir Årets framtidsbyrå 2021.

  Henrik Persson vinner CH Witts pris

  23 september, 2021 Henrik Persson, Deloitte, får ta emot CH Witts pris 2021 för bästa artikel i Balans.

  Penningtvätt – flera lagskärpningar på gång

  22 september, 2021 Revisorer behöver bli mycket bättre på att rapportera misstänkt penningtvätt.

  Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

   Upp