iStock

FAR säger ja till krav på rapportering av betalningstider

28 maj, 2018

Betalningstiderna i näringslivet har ökat de senaste tio åren. Nu vill näringsdepartementet att krav på rapportering av betalningstider införs. FAR är generellt positiv till förslaget.

Långa betalningstider inom näringslivet är ett problem. En kartläggning som näringsdepartementet har gjort visar att de tio senaste åren har betalningstiden ökat med tre dagar. Det får konsekvenser. Leverantörerna får sämre likviditet, vilket i sin tur ger dem sämre möjligheter att utveckla sina verksamheter.

För snart ett och ett halvt år sedan bjöd närings- och innovationsminister Mikael Damberg in representanter för svenskt näringsliv till ett möte om långa betalningstider. Syftet var att inleda ett arbete där näringslivet kom överens om hur betalningstiderna ska kortas. Som komplement till den självreglering regeringen vill få till inom näringslivet vill politikerna också införa krav på rapportering av betalningstider.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

En promemoria har presenterats av näringsdepartementet. I den föreslås en ny lag där företag med minst 500 anställda årligen ska redovisa uppgifter om avtalade betalningstider, faktiska betalningstider och försenade betalningar. På så sätt ska det enklare gå att följa utvecklingen av betalningstiderna. Från departementets håll hoppas man också att genom att uppgifterna blir offentliga kommer företag som har långa betalningstider, eller betalar sent, att vilja ändra sitt beteende.

Den nya lagen föreslås att träda i kraft 1 januari 2019, och den första rapporteringen ska ske under juli eller augusti 2020. Promemorian från näringsdepartementet är nu ute på remiss och FAR är en av remissinstanserna. I sitt svar skriver branschorganisationen att den generellt är positiv till förslaget, och att man delar analysen att en rapportering är en förutsättning för att kunna följa upp utvecklingen av betalningstiderna. FAR anser också att den kostnad som uppstår för de rapporterande företagen är försvarbar.

FAR har dock några invändningar, en av dem rör storleken på företagen som ska bli rapporteringsskyldiga. ”FAR anser att man helst ska undvika att införa nya kategorier av företag, och bedömer att gränsdragningen i detta fall lika väl kan var minst 250 anställda vilket är ett av gränsvärdena för kategorin större företag, och dessutom ett av gränsvärdena för företag som måste upprätta lagstadgad hållbarhetsrapport.” skriver man i remissvaret.

FAR anser också att lagen måste utvärderas efter en tid för att säkerställa att den uppnår sitt syfte.

FAR:s remissvar i sin helhet hittar du här

Taggar: FAR remiss

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
 • Steg för steg – rekrytera rätt till egna byrån

  14 juni, 2021 Jonny Boström har presenterat sin satsning. Nyckeln till framgångsrik byrå? Hitta rätt medarbetare och kunder.

  Sena skattedeklarationer beläggs med förseningsavgift

  11 juni, 2021 Lämnas skattedeklarationen in efter 15 juni kommer Skatteverket att ta ut förseningsavgift.

  ”Revisorer och rådgivare bör hålla koll på globala bolagsskatten”

  11 juni, 2021 G7-länderna har kommit överens om strukturen för en global bolagsskatt.

  Ny ordförande med skatt på agendan

  10 juni, 2021 Här är de hetaste skattefrågorna. Balans intervjuar Peter Lindstrand, ny ordförande i FAR:s Strategigrupp Skatt.

  Vill du bli kvalitetskontrollant?

  9 juni, 2021 Nu söker FAR:s kvalitetsnämnd för revisionsverksamhet kvalitetskontrollanter - framför allt i Stockholmsområdet.

  Avhandling: ”Inflytande kan ske på många olika sätt”

  8 juni, 2021 Elina Malmström: Idén att forska på revision ur mindre byråers perspektiv mötte ointresse och motstånd.

   Upp