Foto: Dreamstime

FAR och SRF i samarbete om kvalitetskontroll

4 november, 2014

FAR och SRF har startat ett samarbete gällande kvalitetskontroll av de auktoriserade redovisningskonsulterna. Samarbetet har resulterat i gemensamma riktlinjer, checklistor och mallar.
   – Det är av yttersta vikt att redovisningskonsulterna bedöms på samma sätt och att vi får samma kvalitet, säger Caisa Drefeldt, ordförande i FAR:s kvalitetsnämnd för redovisningsverksamhet.

Redovisningskonsulter som är medlemmar i FAR har kvalitetskontrollerats sedan 2008 och sedan 2009 har kvalitetskontrollen varit obligatorisk. Under en längre tid har FAR och SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, diskuterat frågan om lika kvalitetskontroll.

– Det är nödvändigt att arbeta med den här typen av projekt och det är väsentligt att man har samma kriterier, men därför tar det också tid, säger Caisa Drefeldt.

Målsättningen med den lika kvalitetskontrollen är att vara tydlig mot marknaden att titeln auktoriserad redovisningskonsult är den samma oavsett vilken organisation konsulten tillhör.

– Ska vi ha lika kvalitetskrav oavsett organisation innebär det att vi måste ha likadana riktlinjer för hur själva kvalitetskontrollen går till och vilka krav som ställs, säger Maria Bengtson, ansvarig FAR:s kvalitetssekretariat.

Checklistorna för kvalitetskontrollen är desamma oavsett om det är FAR eller SRF som utför kvalitetskontrollen och medlemmarna kommer åt dessa på respektive hemsida.

Lika kvalitets­kontroll innebär också att det går att kontrollera varandras medlemmar. Exempel­vis behöver inte en byrå där det finns fem medlemmar varav fyra tillhör FAR och en SRF genomgå två kontroller.

– För de byråer som ska genomgå en så kallad enskild kontroll och har auktoriserade redovisningskonsulter från både SRF och FAR, kommer detta att bli en effektivisering då byrån enbart behöver avsätta tid för ett externt besök, säger Eva Sandström, kvalitetschef på SRF.

– Det viktiga är att alla ska veta att titeln auktoriserad redovisningskonsult står för samma sak, oavsett medlemskap i FAR eller SRF, säger Maria Bengtson.

De gemensamma riktlinjerna och check­listorna ska användas vid kvalitetskontroller under hösten och kommer sedan att utvärderas för att se om något behöver revideras.

– Det har varit fruktbart och lärorikt för båda kvalitetsnämnderna att träffas och diskutera frågorna, säger Maria Bengtson.

Text: Charlotta Marténg

Annons
Far Online

Fika med Jan Söderqvist: Byråer behöver rusta för ökad efterfrågan på rådgivning

4 juni, 2020 Coronakrisen har lett till ett massivt sug efter rådgivning. Balans digitalfikar med branschexperten Jan Söderqvist.

Senareläggning av informationsplikt för skatterådgivare allt närmare

3 juni, 2020 Riksdagen öppnar upp för att skjuta på införandet av rapporteringsplikten avseende vissa gränsöverskridande arrangemang (DAC6).

RI: Revisorerna väntas få större ansvar för hållbarhet  

2 juni, 2020 Revisorer har låg kunskap inom hållbarhet anser specialister. RI är försiktig med att dra slutsatser.

”Ha inte för bråttom!”

29 maj, 2020 Testa dig fram! Det karriärtipsar Jessica Herrlin - byråledare Baker Tilly Halmstad.

5 frågor och svar om Reko kopplat till lön

28 maj, 2020 Är det bara auktoriserade lönekonsulter som ska följa Reko? Och hur är det med tystnadsplikten?

”Det går faktiskt att påverka systemet”

27 maj, 2020 Helene Agélii, NRF: Internationell standardsättning är en tungrodd process. Men den går att påverka.

 Upp