Foto: Kristofer Hedlund

Experten: Därför behövs standarden som säkrar kvaliteten på skatterådgivning

Faktaruta

Fakta auktoriserad skatterådgivare FAR

2011 infördes titeln Auktoriserad skatterådgivare FAR.

2012 antogs den första skatterådgivaren genom examination.

2016 antogs Standard för kvalitetssäkring av skatterådgivningsverksamhet.

2016 genomförs frivillig kvalitetskontroll av byråer där skatterådgivare är verksamma.

2017 införs obligatorisk kvalitetskontroll av byråer där skatterådgivare är verksamma. Denna utförs löpande, minst vart sjätte år.

 

I dag finns cirka 350 auktoriserade skatterådgivare FAR.

 

De första auktoriserade skatterådgivarna antogs genom övergångsregler.

 

För att bli auktoriserad krävs akademisk examen, fem års yrkeserfarenhet, diplom från FAR:s skattesektions kurs i yrkesetik och fyra referenser.

16 september, 2016

I juni antog FAR:s styrelse Standard för kvalitetssäkring av skatterådgivningsverksamhet, som ett nästa steg i arbetet med att kvalitetssäkra rådgivningen kring skatt.

En skatterådgivare lämnar i princip aldrig samma råd två gånger, och det är svårt att gå in i efterhand och kontrollera rådgivningen i sig. Vad man däremot kan kontrollera är att företaget där skatterådgivaren är verksam har system på plats för kvalitetssäkring. Det säger Jessica Otterstål, Auktoriserad skatterådgivare på BDO och ledamot i skattesektionens styrgrupp.

Varför behövs en standard för kvalitetssäkring av skatterådgivningsverksamhet?

Standarden som antogs av FAR:s styrelse i juni syftar till att sätta den gemensamma miniminivån för riktlinjer och rutiner som måste vara på plats på företag eller i verksamhet där en auktoriserad skatterådgivare arbetar. Rådgivning är per definition betydligt mindre regelstyrt än både redovisning och revision.

Varför kommer denna standard just nu och inte i samband med auktorisationen?

– Det är viktigt att betona att standarden inte är en effekt av de skriverier som varit till följd av Luxleaks eller Panama Papers, utan resultatet av ett långsiktigt arbete med att ta fram en process för auktorisation av skatterådgivare. Sedan 2011 har en ganska tuff examinationsprocess funnits på plats och nu är det dags att följa upp den med kontinuerlig kvalitetskontroll.

Läs mer: Standard för kvalitetssäkring av skatterådgivningsverksamhet inom FAR

Vad är poängen med att det ska vara en standard?

– Standarden sätter en lägsta nivå för system för kvalitetssäkring som måste finnas på plats på varje företag där en auktoriserad skatterådgivare arbetar. Standarden ska fungera som ett användbart stöd i skatterådgivarens praktiska verksamhet, samtidigt som den fungerar som kvalitetsstämpel gentemot kunder och samhället i stort.

Standarden ställer krav på att ställningstaganden där rättsläget är osäkert ska uppmärksammas särskilt i rapporten till kunden. Varför gäller inte detsamma i fråga om etiska avväganden?

– Den stora frågan om skatt och moral är väldigt problematisk. Vems moral ska vi utgå ifrån och vilken syn på skatt ska vi inta? Företag kan till exempel se skatt som en kostnad som liksom övriga kostnader ska hållas nere, medan andra mer eller mindre ser skatt som en odiskutabel avgift. Det vi som skatterådgivare kan göra i fråga om etiska dilemman är att tala om för våra kunder att viss hantering förvisso kan vara helt laglig men ändå uppfattas som olämplig. Det är alltid kunden som fattar beslutet.

Text: Rakel Lennartsson

rakel.lennartsson@far.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons
Annons

Valuta för EU-pengarna

20 maj, 2019 Balans intervjuar Eva Lindström - svensk ledamot i Europeiska revisionsrätten.

Det här gör Europeiska revisionsrätten

20 maj, 2019 Sedan 1977 finns Europeiska revisionsrätten som granskar EU:s finanser. Här kommer en snabbkurs.

Hovrättens friande dom mot Grant Thornton står fast

17 maj, 2019 Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i målet mellan Troms Kraft och Grant Thornton.

Saldo Redovisnings vd utnämnd till supertalang

16 maj, 2019 Matias Aphram, vd Saldo Redovisning, har utsetts till en av Sveriges 101 Supertalanger 2019.

Fortsatt skyhögt förtroende för revisionsbranschen

13 maj, 2019 Förtroendet och kundnöjdheten i revisionsbranschen är fortsatt mycket stark jämfört med andra branscher.

 Upp