Kristofer Hedlund

Expansiv jätte med lokal förankring

Faktaruta

Byrån i siffror

Medarbetare:

Runt 1 450 personer som jobbar med redovisning, lön och rådgivning. Målet är att under nästkommande år rekrytera ytterligare cirka 300 medarbetare.

Antal kontor:

Aspia har drygt 70 lokala kontor över hela landet, från Ystad i söder till Kiruna i norr. Genom köpet av DLN Payroll Services finns Aspia även i Norge, Danmark och Finland.

Omsättning:

Aspia beräknar att omsättningen 2019 blir cirka 1,5 miljarder kronor.

6 februari, 2019

Med drygt 70 kontor, 1 450 medarbetare i Sverige och närvaro i alla nordiska länder är Aspia en marknadsledande aktör inom redovisning, lön och affärsrådgivning. Balans gläntar på dörren till några av kontoren.

Det är snart ett år sedan nyheten att PwC säljer av sin redo­visningsverksamhet slog ner som en bomb i branschen. Sedan dess har Aspia förvärvat KPMG:s löne- och redovisningsdel samt lönespecialisten DLN Payroll Services, och har nu runt 1 450 medarbetare på drygt 70 kontor i Sverige. Genom köpet av DLN finns byrån även i Norge, Danmark och Finland.

Visionen är att skapa möjligheter för små och medelstora företag och att hjälpa dem att driva och utveckla sina verksamheter. Erbjudandet har ett stort digitalt fokus, men tillgänglighet och tydlig lokal förankring är lika viktiga delar.

– Det är en styrka att vi finns på så många orter. All business sker ju inte i Stockholm och vi ska vara där företagen är och stötta dem i deras utveckling, säger vd Magnus Eriksson.

Inför förändringen gjorde den då tillträdande vd:n Magnus Eriksson en road trip och besökte kontor i hela landet. Ambitionen var att processen skulle vara så transparent som möjligt och att alla anställda skulle få möjlighet att ställa frågor och ventilera eventuell oro.

– Reaktionerna var väldigt olika, från stor oro till att man klappade i händerna. Människor rör sig olika fort på förändringskurvan och vi ville lyssna och få alla medarbetares input, säger Magnus Eriksson.

Det blev en hel del frågor om allt från anställningsavtal och villkor till hur den nya organisationen kommer att se ut samt hur vi ska arbeta med vårt varumärke.

– Många var oroliga över hur det skulle bli när man inte längre var en del av den tidigare organisationen, och hur det skulle bli när vi blev ett eget och helt nystartat företag. Andra såg direkt fördelar och ville veta vilka möjlig­heter till personlig utveckling det här skulle innebära.

Aspia-vd:n Magnus Eriksson (t.h.) inviger det nya kontoret i Borlänge. Foto: Patrik Lindström

Det har också funnits frågor kring ägarskapet och hur det skulle bli med ett riskkapitalbolag som huvudägare.

– Vi är fortfarande en partnerägd organisation, med 29 delägare. Men med IK Investments som huvudägare har vi stora möjligheter att satsa och utvecklas, säger Magnus Eriksson.

Kommunikation är en nyckel i förändringsar­betet. Ett nytt intranät är lanserat som är utvecklat utifrån medarbetarnas behov, och varje vecka distribueras ett veckobrev med information om vad som är på gång. Medarbetarna uppmanas att ställa frågor och bidra med input till allt som rör vårt arbete kring arbetssätt, kundarbete och varumärke. Ett viktigt budskap är att möjligheterna är större nu när man inte längre begränsas av de lagar och regler som omfattar revisionsverksamhet.

– Medarbetarna är vår viktigaste resurs och här har vi a-laget inom redovisning, lön och rådgivning. Vi levererar ett högt värde och har stor relevans på marknaden. Jag upplever att vi internt har fått ett bättre självförtroende och en starkare position i bran­schen sedan vi blev ett självständigt bolag. Våra med­arbetare inom lön, redovisning och rådgivning kan nu arbeta och utvecklas utan begränsningar utifrån oberoendereglerna. Vi har helt nya möjligheter att erbjuda andra tjänster och gå till helt nya marknader än vi hade tidigare, säger Magnus Eriksson.

Kontorsområdescheferna har varit en viktig länk i förändringsprocessen. De flesta kontoren finns visserligen kvar på samma adresser, men det är ändå mycket som är nytt. Från företagslogga och mejladres­ser till företagskultur.

– Vi har jobbat mycket med företagskulturen, med vision, mission och värderingar. Strategier är viktiga men styrkan ligger i kulturen. Vi pratar mycket om gruppen före jaget. Vi arbetar tillsammans, och glädje och skratt är viktigt. Det är en mänsklig kultur i kom­bination med ett starkt resultatfokus, säger Magnus Eriksson.

Azmir Talundzic är chef för kontorsområdet Södra Dalarna, som består av tre kontor med totalt 65 medarbetare; i Borlänge, Falun och Ludvika. Kontoret i Borlänge är helt nytt och inrett för att passa Aspias ”way of working”, det vill säga ett aktivitetsbaserat kontorslandskap. Balans besöker kontoret samma dag som det är invigning. Azmir Talundzic ser goda möjligheter för utveckling och planerar att anställa fler medarbetare de kommande åren.

Aspia Borlänge. Fr.v: Kontorsområdeschef Azmir Talundzic, regionchef Erik Källås, samt Aspia-vd:n Magnus Eriksson. Foto: Patrik Lindström

– Medarbetarna är vår viktigaste resurs och nu har vi möjlighet att göra mycket mer än vi kunde tidigare. Det ger oss större möjligheter att utvecklas, både som kontor och som enskilda individer, säger Azmir Talundzic.

I och med Aspias förvärv av KPMG:s redovis­ningsverksamhet i september förra året fick kontoren i Borlänge och Falun totalt 16 nya medarbetare.

– Det är jättebra för kontoret. Vi fick flera erfarna medarbetare från KPMG som nu jobbar med våra lite yngre medarbetare. Det är en bra blandning. Tillsam­mans är vi Aspia, även om vi fortfarande har ett tätt samarbete med de byråerna vi kommer ifrån, säger Azmir Talundzic.

Pernilla Nordahl är kontorsområdeschef för Sala och Västerås. I och med förvärvet av KPMG:s redo­visningsdel i höstas fördubblades personalstyrkan inom kontorsområdet, från 20 medarbetare till drygt 40. Framför allt var det Västeråskontoret som växte, vilket innebar att det var dags att leta efter nya lokaler. När Balans är på besök i början av december är det invigning av det nya kontoret.

Pernilla Nordahl, kontorsområdeschef Aspia i  Sala och Västerås, vd Magnus Eriksson och Patrik Åkerlund snackar jobb. Foto: Filip Erlind

– Vi är två verksamheter som växer tillsammans och kompletterar varandra bra, både åldersmässigt och kompetensmässigt. Och ambitionen är att fortsät­ta växa. Vi vill bli större och kunna hjälpa fler företag i området, säger Pernilla Nordahl.

Bildandet av Aspia och de två förvärven under hösten har inneburit en stor förändring för medarbe­tarna.

– Det är viktigt att ha förståelse för att alla människor hanterar förändringar på olika sätt och som ledare är det viktigt att ta sig tid att lyssna. Medarbetarna behöver ges utrymme att få lufta sina tankar och funderingar, och kanske är det först i nästa steg man är mottaglig för att höra varför föränd­ringen är så bra. Kommunikation är oerhört viktigt i en förändringsprocess, säger Pernilla Nordahl.

Annika Trydal är kontorschef på Stockholmskonto­ret på Torsgatan 21, med runt 75 anställda.

Vi har i hela Aspia varit väldigt tydliga med att nya kollegor från KPMG och DLN inte ska känna det som att de kommer till PwC, utan att vi är ett helt nytt företag, säger Annika Trydal.

Annika Trydal, kontroschef Aspia Stockholm och vd Magnus Eriksson går igenom ett par dokument. Foto: Kristofer Hedlund

Hon betonar vikten av att sätta medarbetarna i centrum och att lyssna.

– De flesta vill vara involverade och vi bjuder in till att ställa frågor. Hos oss finns stora möjligheter. Har man en idé så ska man veta att ledningen lyssnar, säger Annika Trydal.

Aspias målbild är att växa och stärka närvaron i Norden. På frågan om det är fler förvärv på gång svarar Magnus Eriksson varken ja eller nej.

Men en hint om vad han tror om utvecklingen får vi i svaret på frågan hur han reagerade när KPMG knackade på dörren.

– Jag blev inte alls förvånad. Det är ju en trend i branschen. Jag är mer förvånad över om man som Big 7-byrå inte funderar på en liknande lösning. Det är ju bra både för medarbetarna och verksamheten.

Red.anm:  I mitten av januari, efter att Balans hälsat på kontorenkom nyheten att Aspia har förvärvat Skeppsbron Skatt. I och med förvärvet breddar Aspia sitt tjänsteutbud genom att nu även erbjuda skatterådgivning.

Taggar: Aspia vår byrå

Text: Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se
 • Jämställdhet – lika viktigt för män som för kvinnor

  23 juni, 2021 Deloittes VD Jan Berntsson har gjort jämställdhet till en integrerad del av storbyråns strategi.

  Skattefrågor i ropet

  22 juni, 2021 Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR, benar ut ett gäng heta skatterelaterade ämnen på allas läppar.

  Liten byrå med stor kompetens

  18 juni, 2021 Drömmen att starta har funnits länge. Nu driver Erika Öberg och Christine Forsbäck EC Revision.

  Årets framtidsbyrå 2021 – vem vinner priset?

  17 juni, 2021 Femton byråer har kommit upp i toppoäng på FAR:s framtidstest. Några har chans att vinna.

  Redovisningskonsulten – värd varenda krona

  16 juni, 2021 Så beskriver kunder vad de verkligen uppskattar hos sin auktoriserade redovisningskonsult.

  Kunder vill ha närvaro och engagemang av sin redovisningskonsult

  16 juni, 2021 Stor potential för framåtlutade auktoriserade redovisningskonsulter.

   Upp