Foto: Getty Images

Examensrådets ordförande: Revisorsprovet inte svårare för kandidater från småbyråer

2 november, 2020

Man kan i princip missa alla frågor som har med IFRS och börsbolag att göra – och ändå klara revisorsexamen. Examensrådets ordförande Kristian Stensjö förklarar hur revisorsprovet är konstruerat.

Utöver storbyråernas mer formaliserade processer för utbildning och sållning, brukar det ibland sägas att revisorsprovets konstruktion och innehåll gynnar kandidater från storbyråer. Kristian Stensjö, delägare i Deloitte och ordförande i Examensrådet, håller inte med om det.

– Så som provet är konstruerat har inte storbyråerna en fördel gentemot de mindre byråerna, säger han.

Kristian Stensjö, ordförande i Examensrådet. Foto: Deloitte

Kristian Stensjö berättar att de hade väldigt mycket diskussion när dåvarande Revisorsnämnden gick över till ett revisorsprov, i samband med reformen där två revisorskategorier avskaffades.

Det handlade om att konstruera ett prov som inte devalverade värdet av en revisorsexamen, men samtidigt var rättvist utifrån att revisorer på små respektive stora byråer arbetar med olika materia.

– Vi beslutade oss för att frågor som relaterar till exempelvis K3, som är huvudregelverket för redovisning, ska alla kunna och dessa frågor ska utgöra i storleksordningen 50 procent av provet, medan exempelvis frågor om K2 respektive frågor om IFRS/börsbolag ska utgöra cirka 25 procent vardera. Till detta vävs så kallade allmänkunskaper som exempelvis aktiebolagsrätt, skatterätt med mera.

Det innebär att man i teorin kan ha noll poäng inom kategorin IFRS/börsbolag och ändå klara provet. För att klara revisorsexamen krävs att man klarar 60 procent av frågorna.

Procenten har betydelse
När det sammanvägda resultatet vid en provomgång hamnar under 50 procent reser det frågor om provet var för svårt. Hamnar det tvärtom över 70 procent undrar man om provet var för lätt, berättar Kristian Stensjö.

Huruvida en kandidat ligger över eller under medelresultatet har dock ingen betydelse för bedömningen.

Det handlar alltså om absoluta kunskaper. Däremot har det blivit ett slags praxis att runt 60 procent blivit den nivå som uppfattas som rimlig och acceptabel när det kommer till hur många som klarar ett revisorsprov.

Vid senaste provet klarade bara 45 procent av kandidaterna nivån för godkänt. Provet dessförinnan var motsvarande siffra 49 procent. Det är alarmerande men för tidigt för att tala om en trend, menar både Robert Wennberg,  utbildningsansvarig på FAR, och Kristian Stensjö, som inte vill dra några förhastade slutsatser.

Robert Wennberg, utbildningschef på FAR. Foto: Lieselotte van der Meijs

– Det kanske går att tala om en viss tendens, men jag vågar inte uttala mig. Det senaste provet gjordes under så speciella omständigheter, säger Robert Wennberg, och syftar på coronakrisen.

– Om vi skulle göra några förändringar i provets konstruktion vill vi ha ordentligt med kött på benen, säger Kristian Stensjö.

Läs mer: Revisorsprovet – 31 procent av småbyråerna slår Big4

Läs mer: Olika förutsättningar att klara revisorsprovet

Läs mer: Rekordfå klarade vårens revisorprov

Taggar: examen revisorsprov

Text: Rakel Lennartsson

redaktionen@far.se
 • Skatterådgivare frustrerade över oklara coronastödsregler

  25 november, 2020 Coronastödsreglerna är otydliga och otidsenliga. Det är några kommentarer i Balans intervju med tre skatterådgivare.

  Pernilla Lundqvist expert i utredning om bokföringslagen

  24 november, 2020 Redovisningsspecialisten och FAR-profilen Pernilla Lundqvist tar plats som expert i utredningen om en modernare bokföringslag.

  Kampen mot penningtvätt – du som redovisningskonsult har en viktig roll

  23 november, 2020 Redovisningskonsulter är bra på att upptäcka misstänkta transaktioner.

  Kampen mot penningtvätt – ”Ta hjälp av FAR och var stolt”

  23 november, 2020 Klaes Gidlund är kvalitetskontrollanten som själv blev kontrollerad av länsstyrelsen.

  Mentorprogram öppnar dörrar: ”Integration gynnar byråerna”

  20 november, 2020 Omar Doughoz engagerar sig i PwC:s mentorprogram för att hjälpa ungdomar i socialt utsatta områden.

  Luften går ur efter inställt revisorsprov: ”Går aldrig att få igen all förlorad tid”

  19 november, 2020 Besvikelsen är enorm efter dagens besked att Revisorsinspektionen (RI) ställer in revisorprovet 23–24 november.

   Upp