Getty Images

Examensrådet om revisorsprovet: ”Ska bevaka och analysera noga”

13 oktober, 2020

Vårens framflyttade revisorsprov visade ett magert resultat på 45 procent godkända. Det går inte att dra några enskilda slutsatser, men kommande prov kommer att utvärderas ordentligt, menar samtliga aktörer Balans varit i kontakt med.

Som Balans har kunnat berätta klarade inte ens hälften av de som skrev vårens framflyttade revisorsprov godkänt. Endast 36 personer av de totalt 80 tentanderna passerade nålsögat, det vill säga 45 procent, av de som slutligen skrev provet i augusti istället som det var tänkt under våren. Gränssnittet har på senare år legat på cirka 60 procent godkända.

– Det går inte att dra några slutsatser från ett enstaka provtillfälle. Resultatutveckling måste följas under en längre tidsperiod. Provresultatet har tidigare i historien varit lägre, skriver Per Johansson, myndighetschef Revisorsinspektionen (RI) till Balans.

Per Johansson. Foto: Christian Gustavsson

Han menar att pandemin kan ha lett till att förutsättningarna varit sämre för tentanderna.

– Det som dock skiljer vårprovet år 2020 jämfört med tidigare år är att vi befinner oss i en pandemi med fysisk distansering och en allmän oro i samhället, något som även negativt kan ha påverkat årets förutsättningar för byråerna och FAR att bedriva utbildning. Myndigheten tillsammans med Examensrådet kommer att följa utvecklingen av provresultatet kommande åren.

Examensrådets ordförande Kristian Stensjö delar RI:s syn och tillägger att inga förändringar skett i Examensrådets processer eller rutiner.

– Det vi kan konstatera jämfört med tidigare prov är att FAR:s förberedelsekurs inför revisorsexamen genomförts i digital form jämfört med fysiskt vid tidigare prov samt att tentandernas förberedelseperiod blev förlagd i nära anslutning till semestertider. Från Examensrådets sida avser vi inte genomföra några förändringar men naturligtvis bevaka, analysera och utvärdera kommande utfall noga, meddelar han i ett mejl till Balans.

Kristian Stensjö. Foto: Deloitte

Vad innebär pandemiläget för auktorisationen av revisorer nu närmast?
– Jag ser ingen direkt påverkan i det korta perspektivet. Med hänsyn till de krav vi har på oss som auktoriserade revisorer samt ständigt ökande internationella som nationella kvalitetskrav är det viktigt att revisorsexamen håller en nivå som motsvarar dessa krav, skriver Kristian Stensjö och fortsätter:

–  Jag vill därför poängtera och uppmuntra vikten av att tentanderna fortsätter att avsätta den tid som krävs för att förbereda sig väl inför avläggande av provet samt att respektive byrå ger tentanderna oförändrat stöd och anpassar detta från fysisk till digital form i den omfattning som krävs.

Robert Wennberg är chef för FAR:s utbildningsverksamhet. Precis som RI och Examensrådet håller han och medarbetarna koll på utvecklingen.

Robert Wennberg. Foto: Lieselotte van der Meijs

– Det är vanskligt att dra några förhastade slutsatser utan en mer ingående analys, sett i ljuset av flera ovanliga omständigheter. FAR följer resultatet från varje prov för att kunna se vilka som klarar det och hur FAR på olika sätt kan stötta byråerna och tentanderna i förberedelserna inför provet, säger han.

Läs mer: Balans bevakning av coronakrisen hittar du här

Tidningen Balans följer utvecklingen av coronaviruset och hur den påverkar dig i din yrkesroll, och på www.far.se samlas alla artiklar från Balans, tidningen Resultat och andra relevanta källor.

Taggar: auktoriserad revisor Corona examen Revisorsinspektionen revisorsprov

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • ”Välkommet besked om arvs- och gåvoskatt”

  24 september, 2021 Klarläggande besked för branschens rådgivare, menar Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR.

  WeAudit vinner Årets framtidsbyrå 2021

  23 september, 2021 Denna gång räckte nomineringen till seger. WeAudit blir Årets framtidsbyrå 2021.

  Henrik Persson vinner CH Witts pris

  23 september, 2021 Henrik Persson, Deloitte, får ta emot CH Witts pris 2021 för bästa artikel i Balans.

  Penningtvätt – flera lagskärpningar på gång

  22 september, 2021 Revisorer behöver bli mycket bättre på att rapportera misstänkt penningtvätt.

  Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

   Upp