Foto: Getty Images

EU:s revisionspaket utvärderat

14 augusti, 2019

Ökad konkurrens och mer dynamik inom branschen. Det är de första slutsatserna när EU:s revisionspaket utvärderas.

På uppdrag av EU-parlamentets utskott ECON, Economic and Monetary Affairs Comittee har professor Marleen Willekens gjort en första studie för att se effekterna av EU:s revisionspaket. Studien har koncentrerat sig på kostnader, koncentration och konkurrens och åren 2013-2017 har granskats närmare.

Tre slutsatser dras i studien:

  • Konkurrensen i branschen har ökat och byråer utanför Big 4 har tagit marknadsandelar. Framför allt syns skillnaderna i vissa enskilda medlemsländer. Sett till hela EU:s marknad är effekterna inte lika tydliga.
  • Kostnaderna för revision har ökat något, på grund av att antalet revisionstimmar har ökat och frågorna är mer komplexa. Kostnaderna för tjänster som inte är revision har minskat något.
  • EU:s revisionspaket har varit möjligt att implementera på lite olika sätt. I länder där strikta rotationsregler införts har Big 4 tappat marknadsandelar, framför allt inom finanssektorn. I länder med flexiblare rotationsregler syns inte riktigt lika tydliga effekter.

Marleen Willekens konstaterar att det är för tidigt att se de fulla effekterna av revisionspaketet och anser att ytterligare studier behöver göras innan några nya reformer genomförs.

Läs mer: EU:s revisionspaket från förslag till beslut 

Läs mer: Study on EU Statuary Audit Reform

Taggar: EU:s revisionspaket revisionspaketet

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons

De är nominerade till Årets framtidsbyrå 2019

23 augusti, 2019 15 kvalificerade byråer har blivit fem nominerade. Balans har listan.

Auktorisation leder till nöjdare kunder

21 augusti, 2019 Redovisningsbyråerna särskiljer sig med mycket höga kundbetyg, enligt Svenskt Kvalitetsindex. Auktorisation leder till högre betyg.

EU:s revisionspaket utvärderat

14 augusti, 2019 Första slutsatser: Ökad konkurrens och mer dynamik inom branschen.

Professionella värden styr revisorer och konsulter

12 augusti, 2019 Karin Seger: Revisorer och redovisningskonsulter känner stort ansvar för att ge kunden rätt alternativ.

Passion gav lönsamhet

4 juli, 2019 Så blev Lamooi Accounting en av de mest lönsamma byråerna på ett par år.

Månadens medlem: Elias Alakir

1 juli, 2019 Elias Alakir är bland de yngsta auktorise­rade revisorerna i Sverige.

 Upp