Foto: Getty Images

EU:s revisionspaket utvärderat

14 augusti, 2019

Ökad konkurrens och mer dynamik inom branschen. Det är de första slutsatserna när EU:s revisionspaket utvärderas.

På uppdrag av EU-parlamentets utskott ECON, Economic and Monetary Affairs Comittee har professor Marleen Willekens gjort en första studie för att se effekterna av EU:s revisionspaket. Studien har koncentrerat sig på kostnader, koncentration och konkurrens och åren 2013-2017 har granskats närmare.

Tre slutsatser dras i studien:

  • Konkurrensen i branschen har ökat och byråer utanför Big 4 har tagit marknadsandelar. Framför allt syns skillnaderna i vissa enskilda medlemsländer. Sett till hela EU:s marknad är effekterna inte lika tydliga.
  • Kostnaderna för revision har ökat något, på grund av att antalet revisionstimmar har ökat och frågorna är mer komplexa. Kostnaderna för tjänster som inte är revision har minskat något.
  • EU:s revisionspaket har varit möjligt att implementera på lite olika sätt. I länder där strikta rotationsregler införts har Big 4 tappat marknadsandelar, framför allt inom finanssektorn. I länder med flexiblare rotationsregler syns inte riktigt lika tydliga effekter.

Marleen Willekens konstaterar att det är för tidigt att se de fulla effekterna av revisionspaketet och anser att ytterligare studier behöver göras innan några nya reformer genomförs.

Läs mer: EU:s revisionspaket från förslag till beslut 

Läs mer: Study on EU Statuary Audit Reform

Taggar: EU:s revisionspaket revisionspaketet

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
Annons
Far Online

Så får din byrå godkänd utbildningsplan

8 juli, 2020 Revisorsinspektionen uppdaterar sin vägledning om godkännande av utbildningsplan - för att underlätta för byråerna.

Förtroendet A och O i relationen med kunden

6 juli, 2020 "Auktorisationen tillför ett stort värde för kunden".

”Det är tuffa tider – men de gynnar oss”

3 juli, 2020 Auktoriserade revisorn Carl-Magnus Falk bakom nytt webbaserat boksluts- och årsredovisningsprogram som ska revolutionera redovisningen.

7 nyheter på hållbarhetsområdet

1 juli, 2020 Taxonomier, handlingsplaner, förordningar och direktiv. Och vad är egentligen New Green Deal?

Har lagkraven höjt kvaliteten? – så svarar hållbarhetsexperterna

30 juni, 2020 Sveriges större bolag har krav på sig att hållbarhetsrapportera. Frågan är om det höjt redovisningskvaliteten.

Hållbarhetsspecialisterna hyllar EU:s taxonomi

29 juni, 2020 EU:s kommande taxonomiförordning kan vara första steget mot ett IFRS för icke-finansiell information.

 Upp