Getty Images

EU-kommissionen: OK skjuta upp informationsplikt för skatterådgivare

11 maj, 2020

Nytt förslag från EU-kommissionen om informationsplikt för skatterådgivare. Nu ger kommissionen medlemsländerna alternativet att senarelägga implementeringen.

På grund av coronakrisen har många EU-länder haft svårt att få klart nödvändiga processer inför implementeringen av informationsplikten för skatterådgivare som skulle ha gällt från 1 juli 2020. Efter många veckors samtal med EU:s medlemsstater och rapporteringsskyldiga företag kommer nu EU-kommissionen med ett nytt förslag; att skjuta på genomförandet.

EU-kommissionens förslag för rapporteringsskyldiga företag går ut på att nytt sista datum för att rapportera in så kallade historiska arrangemang blir 30 november 2020, istället för som tidigare 31 augusti 2020. Det vill säga, en senareläggning med tre månader. Med historiska arrangemang avses rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang där första steget i implementeringen togs mellan 25 juni 2018 och 30 juni 2020.

Deadline för att rapportera gränsöverskridande rapporteringspliktiga arrangemang som gjordes tillgängliga, blev klara för implementering, eller vars genomförande påbörjades mellan 1 juli 2020 och 30 september 2020 blir med det nya förslaget 31 oktober 2020.

Hans Peter Larsson. Foto: Lieselotte van der Meijs

– Går man på kommissionens linje får man skjuta på genomförandet av informationsplikt för skatterådgivare i tre månader. Frågan är vad vi i Sverige ska göra. Kommer Sverige att gå på kommissionens förslag eller kommer vi att skjuta på alla sanktionsavgifter i ett år, vilket vore önskvärt, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig, FAR.

12 maj har skatteutskottet möte för att diskutera frågan. 27 maj fattas beslut av riksdagen.

Läs mer: Informationsplikt för skatterådgivare kan senareläggas

Läs mer: Balans bevakning av coronakrisen hittar du här

Tidningen Balans följer utvecklingen av coronaviruset och hur den påverkar dig i din yrkesroll, och på www.far.se samlas alla artiklar från Balans, tidningen Resultat och andra relevanta källor.

Taggar: Corona EU informationsplikt skatterådgivare

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • Frågan om revisionsplikt på nytt i hetluften

  15 oktober, 2021 Det saknas vetenskapligt stöd för att slopad revisionsplikt lett till ökat skattefusk och ekonomisk brottslighet.

  Nordens låga trösklar för revisionsplikt – så skiljer vi oss från övriga EU

  15 oktober, 2021 Revisionsplikten är på tapeten igen i Sverige. Men hur ser det ut i omvärlden?

  ”Tilliten är mer värd än den norska oljefonden”

  15 oktober, 2021 Bevarandet av revisionsplikten är en prioriterad fråga för den norska branschorganisationen.

  Tydligt ökat förtroende för skatterådgivare

  14 oktober, 2021 Företagsledare och politiker har ett tydligt stärkt förtroende för skatterådgivare. Även allmänhetens förtroende pekar uppåt. 

  Inga post- eller heldigitala stämmor efter årsskiftet

  12 oktober, 2021 Den tillfälliga lagen för att underlätta bolagsstämmor kommer inte att förlängas efter årsskiftet.

  Balans får ny webb 21 oktober

  11 oktober, 2021 Charlotta Marténg: Nya Balans webb ger läsaren inspiration, kunskap och bättre möjligheter till långläsning.

   Upp