iStock

Enkät: Så hanterar storföretagen skattefrågan

27 november, 2016

Synen på skatt som hållbarhetsfråga har slagit igenom på allvar. Balans ringer upp tre av Sveriges största börsföretag för att höra vad de tycker och hur de agerar.

Henrik Sjöström

Presschef SCA

Henrik Sjöström. Foto: SCA

Henrik Sjöström. Foto: SCA

Är skatt en hållbarhetsfråga?

– Ja, SCA redogör för bolagets skatteprinciper i den årliga hållbarhetsredovisningen. SCA agerar i alla lägen i enlighet med samtliga gällande lagar och regler. Vi styrs också av relevanta internationella standarder, som OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN Global Compact samt FN:s ramverk och vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights). Vi arbetar för att tillhandahålla transparent och balanserad information när vi kommunicerar skatt inom ramen för vår finansiella rapportering samt hållbarhetsredovisningen.

Hur agerar ditt bolag?

– Vi strävar efter att betala rätt skatt i alla länder där vi bedriver verksamhet. I de fall där en stat har en svag eller illa konstruerad skattelagstiftning och/eller svaga skattemyndigheter ska detta inte utnyttjas för att få skatteförmåner där dessa inte avses i lag. Vi använder inte skatteplanering eller onormala skattestrukturer som är avsedda att undvika skatt, saknar kommersiellt innehåll eller inte lever upp till principerna i inhemsk och internationell lagstiftning. Jurisdiktioner som tillämpar sekretess eller så kallade skatteparadis används inte för att undkomma skatt. SCA har system inrättade för att säkerställa efterlevnad av de ovannämnda principerna. Vi tillhandahåller korrekt utbildning för våra medarbetare, och erbjuder dem möjligheter att ta upp frågor genom SCA:s rutiner för klagomål.

Läs mer: Ja – skatt är en hållbarhetsfråga

Sari Rosenhall

Telia Company’s skattechef

Sari Rosenhall. Foto: Pressbild Telia

Sari Rosenhall. Foto: Pressbild Telia

Är skatt en hållbarhetsfråga?

– Ja, skatt är en viktig hållbarhetsfråga för Telia Company, med höga förväntningar från intressenter gällande transparens. Vi är en ansvarsfull skattebetalare som betalar skatt på ett korrekt sätt i alla länder enligt lokal lagstiftning och internationellt överenskomna principer. I många länder är vi en av de största skattebetalarna och vi stödjer vikten av att hantera skatt på ett transparent, rättvist och etiskt sätt.

Hur agerar ditt bolag?

– Som ett av få noterade bolag redovisar vi bolagsskattebetalningar land för land. Våra styrdokument rörande skatt och transfer pricing revideras regelbundet och godkänns av CFO och vd. Alla som arbetar med skatt utbildas i ”Tax Values” – vår värdegrund rörande ansvarsfull skattehantering. Revisionsutskottet uppdateras på och diskuterar regelbundet skatt som helhet, inklusive etik och transparens.

Läs mer: Skattepolicy som hållbarhetsfråga

Christian Sievert

Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet, H&M

Christian Sievert. Foto: Mattias Bardå

Christian Sievert. Foto: Mattias Bardå

Är skatt en hållbarhetsfråga?

– Ja, definitivt. Och det är egentligen inget nytt; H&M har alltid sett på skatt som en del av företagets roll att vara en ansvarsfull aktör i samhället. H&M betalar alltid skatt enligt de lagar och regler som gäller i de länder där vi har verksamhet och i linje med OECD:s riktlinjer.

Hur agerar ditt bolag?

– Exempelvis har vi en skattepolicy som styrelsen har antagit och också valt att offentliggöra. H&M har som sagt arbetat med frågan under många år, men som ett resultat av att hållbarhet diskuteras allt mer i samhället och att H&M totalt sett arbetar mycket med hållbarhet har vi sedan några år tillbaka också valt att kommunicera vår skattepolicy på företagets hemsida. I korthet beskriver H&M:s skattepolicy att vi följer OECD:s riktlinjer, vilket betyder att vinsterna allokeras och beskattas där värdet i verksamheten skapas.

Taggar: hållbarhet skatt

Text: Rakel Lennartsson

rakel.lennartsson@far.se
 • ”Goodwillfrågan kommer att överleva oss”

  3 mars, 2021 Sven-Arne Nilsson och Björn Gauffin har i 15 år granskat företagens redovisning.

  Mindre siffersnack – mer affärer

  2 mars, 2021 Stor satsning på rådgivning, digitalisering i praktiken och kontroll över tiden. Så jobbar JDG Revision.

  Ökad press från EU om publika skatterapporter

  1 mars, 2021 EU-ministrar eniga om gemensamma regler för land-för-land-rapportering. Men Sverige säger nej.

  Sofia Götmar-Blomstedt – ledande lagspelare

  25 februari, 2021 PwC:s nya VD Sofia Götmar-Blomstedt representerar en ny generation ledare. Vi har intervjuat henne.

  Godkänt på revisorsprovet: ”En milstolpe i karriären”

  24 februari, 2021 Mindre än två månader efter examination kom det efterlängtade beskedet: Godkänt på revisorsprovet!

  Stagnerade branschlöner under pandemin

  23 februari, 2021 Medarbetare har försvunnit ur statistiken, bonusar strukits och nyutexaminerade har svårt att komma in.

   Upp