Getty Images

Efterfrågad lättnad för revisions-VD – men ingen har ansökt om dispens

Faktaruta

Bakgrund

Utredningen om revisorer och revision tillsattes 2006. 2008 lämnade Bo Svensson sina förslag, varav ett av de viktigaste var revisionspliktens avskaffande. Inom ramen för den stora utredningen lämnades också förslag om att andra än revisorer skulle kunna vara VD för en revisionsbyrå. Förslaget röstades dock ned av riksdagen 2013.

 

Mellan juli 2009 och november 2013 kunde dåvarande Revisorsnämnden ge dispens från kravet att VD ska vara kvalificerad revisor. 1 november 2013 ändrades lagen och denna möjlighet togs bort.

 

13 november, 2020

Sedan en tid beviljar Revisorsinspektionen (RI) dispens från kravet på att VD:n för ett revisionsbolag måste arbeta minst 50 procent med revision. Men ansökningarna lyser med sin frånvaro.

Enligt svensk lag måste VD:n för en revisionsbyrå vara auktoriserad revisor. VD-kravet ställer till det för många revisionsbyråer i en tid då kraven på ledarskap är höga, samtidigt som konkurrensen hårdnar i branschen.

Byråer som varit innovativa och separerat VD-skapet från revisionen, för att bättre kunna tillgodose kraven på ett modernt ledarskap, har fått backa. Detta har kritiserats av branschföreträdare, inklusive FAR, som menar att VD-kravet är både omodernt och särsvenskt.

Läs mer: VD-krav ifrågasätts

Revisorsinspektions chefsjurist Anders Ahlgren bekräftar att VD-kravet har diskuterats länge.

– Redan Bo Svensson tittade på det [i utredningen om revisorer och revision 2006-2008, reds anm] och lämnade ett förslag om att det skulle bort. Men 2013 valde regeringen att inte gå vidare med det, säger Anders Ahlgren.

Anders Ahlgren. Foto: Dan Sjunnesson, Studio CA

Nu har myndigheten på eget initiativ hittat en lösning på frågan.

– Revisorsinspektionen och branschen har haft en del samråd och en fråga som ofta dyker upp är så kallade särsvenska regler. Exempelvis VD-kravet är en sådan, säger Anders Ahlgren.

Kravet på att VD:n för en revisionsbyrå måste vara revisor ställer till det i så måtto att den som är revisor också har ett verksamhetskrav. Yrkesverksamhetskravet innebär att man måste vara sysselsatt minst halvtid med revision för att få behålla sin auktorisation.

– Det är kombinationen VD-krav och yrkesverksamhetskravet som är problemet som vi ser det. Omvänt formulerat innebär det ett förbud att vara VD på mer än halvtid, säger Anders Ahlgren.

Eftersom politikerna inte ville backa från VD-kravet har RI i stället valt att se över sin praxis i fråga om dispenser från yrkesverksamhetskravet. I slutet av september meddelade myndigheten att VD:ar för revisionsbyråer numera kan ansöka om dispens från yrkesverksamhetskravet ”om arbetsbördan som VD innebär att det inte går att arbeta minst halvtid med revisionsverksamhet”

Drygt en månad har gått sedan RI meddelade sin nya hållning, men ingen ansökan om dispens har kommit in till myndigheten.

– Antingen har informationen inte nått ut än, eller så har man inte behövt dispenser än. Men det har funnits situationer historiskt där vi haft dialog med VD:ar som varit bekymrade över den här frågan, säger Anders Ahlgren.

Hur tänker du om att ingen har ansökt om dispens, trots att branschen varit kritisk?
– Det har förmodligen inte behövts än. Nu känns det skönt att kunna ge det här beskedet i alla fall, nästa gång frågan kommer upp, säger Anders Ahlgren och fortsätter.

– I ärlighetens namn hade det varit ganska förvånande om det kommit in en massa ansökningar direkt.

De flesta byråer har hittat mer eller mindre kreativa lösningar på situationen. Baker Tilly i Helsingborg, exempelvis, har valt att kalla rollen för CEO i stället för vd.

– Nu tillhandahåller vi den officiella lösningen på problemet, säger Anders Ahlgren.

Läs mer: VD:ar välkomnar dispensen men vill ha en fot i verksamheten

Taggar: auktoriserad revisor revision Revisorsinspektionen VD

Text: Rakel Lennartsson

redaktionen@far.se
 • ”Tiden är mogen för en ny standard”

  17 maj, 2021 Harald Jagner om vad olika intressenter har att vinna på en standard för kommunal revision.

  Experten: 13 frågor och svar om revisorns granskning av stödåtgärder

  12 maj, 2021 Revisorns granskning av stödåtgärder inom ramen för ordinarie revision väcker frågor. Kristofer Block reder ut.

  Revisionsbranschen tappar i kundnöjdhet

  11 maj, 2021 Negativ trend vad gäller kundnöjdheten i revisions- och rådgivningsbranschen. Det visar nya siffror från SKI.

  ”Årsredovisningarna speglar att det är en annan finansiell värld vi lever i”

  5 maj, 2021 Lars Östman och Walter Schuster: Årsredovisningarna har både blivit tjockare och ändrat karaktär.

  Redovisningskonsult – så upptäcker du penningtvätt hos kunden

  4 maj, 2021 Så här kan du som redovisningskonsult tänka mer riskbenäget kring penningtvätt.

  Nya hållbarhetslagen är redan gammal – nu höjer EU ribban

  3 maj, 2021 Från och med 2023 måste alla större företag hållbarhetsrapportera enligt en gemensam standard.

   Upp