Foto: Getty Images

Efterfrågad lättnad för revisions-VD – men ingen har ansökt om dispens

Faktaruta

Bakgrund

Utredningen om revisorer och revision tillsattes 2006. 2008 lämnade Bo Svensson sina förslag, varav ett av de viktigaste var revisionspliktens avskaffande. Inom ramen för den stora utredningen lämnades också förslag om att andra än revisorer skulle kunna vara VD för en revisionsbyrå. Förslaget röstades dock ned av riksdagen 2013.

 

Mellan juli 2009 och november 2013 kunde dåvarande Revisorsnämnden ge dispens från kravet att VD ska vara kvalificerad revisor. 1 november 2013 ändrades lagen och denna möjlighet togs bort.

 

13 november, 2020

Sedan en tid beviljar Revisorsinspektionen (RI) dispens från kravet på att VD:n för ett revisionsbolag måste arbeta minst 50 procent med revision. Men ansökningarna lyser med sin frånvaro.

Enligt svensk lag måste VD:n för en revisionsbyrå vara auktoriserad revisor. VD-kravet ställer till det för många revisionsbyråer i en tid då kraven på ledarskap är höga, samtidigt som konkurrensen hårdnar i branschen.

Byråer som varit innovativa och separerat VD-skapet från revisionen, för att bättre kunna tillgodose kraven på ett modernt ledarskap, har fått backa. Detta har kritiserats av branschföreträdare, inklusive FAR, som menar att VD-kravet är både omodernt och särsvenskt.

Läs mer: VD-krav ifrågasätts

Revisorsinspektions chefsjurist Anders Ahlgren bekräftar att VD-kravet har diskuterats länge.

– Redan Bo Svensson tittade på det [i utredningen om revisorer och revision 2006-2008, reds anm] och lämnade ett förslag om att det skulle bort. Men 2013 valde regeringen att inte gå vidare med det, säger Anders Ahlgren.

Anders Ahlgren. Foto: Dan Sjunnesson, Studio CA

Nu har myndigheten på eget initiativ hittat en lösning på frågan.

– Revisorsinspektionen och branschen har haft en del samråd och en fråga som ofta dyker upp är så kallade särsvenska regler. Exempelvis VD-kravet är en sådan, säger Anders Ahlgren.

Kravet på att VD:n för en revisionsbyrå måste vara revisor ställer till det i så måtto att den som är revisor också har ett verksamhetskrav. Yrkesverksamhetskravet innebär att man måste vara sysselsatt minst halvtid med revision för att få behålla sin auktorisation.

– Det är kombinationen VD-krav och yrkesverksamhetskravet som är problemet som vi ser det. Omvänt formulerat innebär det ett förbud att vara VD på mer än halvtid, säger Anders Ahlgren.

Eftersom politikerna inte ville backa från VD-kravet har RI i stället valt att se över sin praxis i fråga om dispenser från yrkesverksamhetskravet. I slutet av september meddelade myndigheten att VD:ar för revisionsbyråer numera kan ansöka om dispens från yrkesverksamhetskravet ”om arbetsbördan som VD innebär att det inte går att arbeta minst halvtid med revisionsverksamhet”

Drygt en månad har gått sedan RI meddelade sin nya hållning, men ingen ansökan om dispens har kommit in till myndigheten.

– Antingen har informationen inte nått ut än, eller så har man inte behövt dispenser än. Men det har funnits situationer historiskt där vi haft dialog med VD:ar som varit bekymrade över den här frågan, säger Anders Ahlgren.

Hur tänker du om att ingen har ansökt om dispens, trots att branschen varit kritisk?
– Det har förmodligen inte behövts än. Nu känns det skönt att kunna ge det här beskedet i alla fall, nästa gång frågan kommer upp, säger Anders Ahlgren och fortsätter.

– I ärlighetens namn hade det varit ganska förvånande om det kommit in en massa ansökningar direkt.

De flesta byråer har hittat mer eller mindre kreativa lösningar på situationen. Baker Tilly i Helsingborg, exempelvis, har valt att kalla rollen för CEO i stället för vd.

– Nu tillhandahåller vi den officiella lösningen på problemet, säger Anders Ahlgren.

Läs mer: VD:ar välkomnar dispensen men vill ha en fot i verksamheten

Taggar: auktoriserad revisor revision Revisorsinspektionen VD

Text: Rakel Lennartsson

redaktionen@far.se
 • Skatterådgivare frustrerade över oklara coronastödsregler

  25 november, 2020 Coronastödsreglerna är otydliga och otidsenliga. Det är några kommentarer i Balans intervju med tre skatterådgivare.

  Pernilla Lundqvist expert i utredning om bokföringslagen

  24 november, 2020 Redovisningsspecialisten och FAR-profilen Pernilla Lundqvist tar plats som expert i utredningen om en modernare bokföringslag.

  Kampen mot penningtvätt – du som redovisningskonsult har en viktig roll

  23 november, 2020 Redovisningskonsulter är bra på att upptäcka misstänkta transaktioner.

  Kampen mot penningtvätt – ”Ta hjälp av FAR och var stolt”

  23 november, 2020 Klaes Gidlund är kvalitetskontrollanten som själv blev kontrollerad av länsstyrelsen.

  Mentorprogram öppnar dörrar: ”Integration gynnar byråerna”

  20 november, 2020 Omar Doughoz engagerar sig i PwC:s mentorprogram för att hjälpa ungdomar i socialt utsatta områden.

  Luften går ur efter inställt revisorsprov: ”Går aldrig att få igen all förlorad tid”

  19 november, 2020 Besvikelsen är enorm efter dagens besked att Revisorsinspektionen (RI) ställer in revisorprovet 23–24 november.

   Upp