”EBM:s förslag inte genomtänkt”

16 juni, 2016

EBM blandar ihop yrkesrollerna. Det menar FAR som reagerar på den rapport som EBM tagit fram och där myndigheten drar slutsatsen att aktiebolag utan revisor i högre grad används för brott.

– Från FARs sida delar vi oron för att små aktiebolag utnyttjas för kriminella syften. Det är tragiskt att företagsformen aktiebolag nu tappar i förtroende. Därför måste alla goda krafter medverka till att vi kan behålla tilliten och effektiviteten i näringslivet, säger Dan Brännström, generalsekreterare i FAR.

Balans har tidigare berättat om den rapport EBM lämnade över till Riksrevisionen tidigare i veckan. I rapporten har EBM utvärderat avskaffandet av revisionsplikten för att se om den gett några effekter på den ekonomiska brottsligheten. Enligt EBM väljer 80 till 85 procent av alla nyregistrerade aktiebolag bort revisorn, och myndigheten menar att risken är större för att dessa bolag används som brottsverktyg då det saknas insyn vad gäller verksamhet och vilka som sitter i styrelsen.

Bland EBM:s förslag på åtgärder finns bland annat att varje aktiebolag ska anlita en redovisningskonsult som ska upprätta ett obligatoriskt bokslutsintyg.

FAR, som inte erbjudits att komma med synpunkter eller bidrag till rapporten, vänder sig mot åtgärdsförslaget och menar att det krävs mer än så. EBM borde uppmuntra frivillig revision i de minsta aktiebolagen anser FAR och vill se åtgärder med involvering av fler myndigheter.

– EBMs förslag är inte genomtänkt. Att ersätta revisionsplikten med en skyldighet att anlita en auktoriserad redovisningskonsult för att upprätta bokslutsintyg tyder på okunskap om båda yrkesrollerna. Det är bara revisorn som kan granska och lämna ett bestyrkande avsett för tredje man, säger Dan Brännström.

– En auktoriserad redovisningskonsult ska biträda med redovisningstjänster och rådgivning, inte agera granskare eller kontrollant. Därför är det en främmande tanke att vi redovisningskonsulter ska börja lämna bokslutsintyg. Vi har varken rätt utbildning eller regelverk för sådan granskning, säger Kristina Lilja, ordförande i FARs sektion för redovisningskonsulter.

 

Taggar: auktoriserad redovisningskonsult EBM FAR revisionsplikt

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
 • WeAudit vinner Årets framtidsbyrå 2021

  23 september, 2021 Denna gång räckte nomineringen till seger. WeAudit blir Årets framtidsbyrå 2021.

  Henrik Persson vinner CH Witts pris

  23 september, 2021 Henrik Persson, Deloitte, får ta emot CH Witts pris 2021 för bästa artikel i Balans.

  Penningtvätt – flera lagskärpningar på gång

  22 september, 2021 Revisorer behöver bli mycket bättre på att rapportera misstänkt penningtvätt.

  Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

   Upp