”EBM:s förslag inte genomtänkt”

16 juni, 2016

EBM blandar ihop yrkesrollerna. Det menar FAR som reagerar på den rapport som EBM tagit fram och där myndigheten drar slutsatsen att aktiebolag utan revisor i högre grad används för brott.

– Från FARs sida delar vi oron för att små aktiebolag utnyttjas för kriminella syften. Det är tragiskt att företagsformen aktiebolag nu tappar i förtroende. Därför måste alla goda krafter medverka till att vi kan behålla tilliten och effektiviteten i näringslivet, säger Dan Brännström, generalsekreterare i FAR.

Balans har tidigare berättat om den rapport EBM lämnade över till Riksrevisionen tidigare i veckan. I rapporten har EBM utvärderat avskaffandet av revisionsplikten för att se om den gett några effekter på den ekonomiska brottsligheten. Enligt EBM väljer 80 till 85 procent av alla nyregistrerade aktiebolag bort revisorn, och myndigheten menar att risken är större för att dessa bolag används som brottsverktyg då det saknas insyn vad gäller verksamhet och vilka som sitter i styrelsen.

Bland EBM:s förslag på åtgärder finns bland annat att varje aktiebolag ska anlita en redovisningskonsult som ska upprätta ett obligatoriskt bokslutsintyg.

FAR, som inte erbjudits att komma med synpunkter eller bidrag till rapporten, vänder sig mot åtgärdsförslaget och menar att det krävs mer än så. EBM borde uppmuntra frivillig revision i de minsta aktiebolagen anser FAR och vill se åtgärder med involvering av fler myndigheter.

– EBMs förslag är inte genomtänkt. Att ersätta revisionsplikten med en skyldighet att anlita en auktoriserad redovisningskonsult för att upprätta bokslutsintyg tyder på okunskap om båda yrkesrollerna. Det är bara revisorn som kan granska och lämna ett bestyrkande avsett för tredje man, säger Dan Brännström.

– En auktoriserad redovisningskonsult ska biträda med redovisningstjänster och rådgivning, inte agera granskare eller kontrollant. Därför är det en främmande tanke att vi redovisningskonsulter ska börja lämna bokslutsintyg. Vi har varken rätt utbildning eller regelverk för sådan granskning, säger Kristina Lilja, ordförande i FARs sektion för redovisningskonsulter.

 

Taggar: auktoriserad redovisningskonsult EBM FAR revisionsplikt

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
 • Steg för steg – rekrytera rätt till egna byrån

  14 juni, 2021 Jonny Boström har presenterat sin satsning. Nyckeln till framgångsrik byrå? Hitta rätt medarbetare och kunder.

  Sena skattedeklarationer beläggs med förseningsavgift

  11 juni, 2021 Lämnas skattedeklarationen in efter 15 juni kommer Skatteverket att ta ut förseningsavgift.

  ”Revisorer och rådgivare bör hålla koll på globala bolagsskatten”

  11 juni, 2021 G7-länderna har kommit överens om strukturen för en global bolagsskatt.

  Ny ordförande med skatt på agendan

  10 juni, 2021 Här är de hetaste skattefrågorna. Balans intervjuar Peter Lindstrand, ny ordförande i FAR:s Strategigrupp Skatt.

  Vill du bli kvalitetskontrollant?

  9 juni, 2021 Nu söker FAR:s kvalitetsnämnd för revisionsverksamhet kvalitetskontrollanter - framför allt i Stockholmsområdet.

  Avhandling: ”Inflytande kan ske på många olika sätt”

  8 juni, 2021 Elina Malmström: Idén att forska på revision ur mindre byråers perspektiv mötte ointresse och motstånd.

   Upp