iStock

Dyrt att inte erbjuda kunden kvitto

18 april, 2017

Att registrera försäljningen i kassaregistret men inte ge kunden kvitto kan stå företagaren dyrt. Högsta förvaltningsdomstolen anser att det är rätt av Skatteverket att påföra en restaurang full kontrollavgift efter att restaurangen missat kvittot till fem kunder.

Det kan bli dyrt för företagaren om inte bolaget har ordning på sina rutiner kring kvittohanteringen. En företagare som omfattas av skatteförfarandelagens regler om kassaregister är skyldig att ha rutiner som säkerställer att kunden erbjuds kvitto i samband med köp.

Sedan förra hösten råder inga oklarheter vad som gäller. Då prövade Högsta förvaltningsdomstolen en fråga som rör fullt uttagen kontrollavgift då framtaget kvitto inte erbjöds kunden. En restaurang i Göteborg fick kontrollbesök av Skatteverket. Två tjänstemän från Skatteverket, samt ytterligare tre kunder, erbjöds inte kvitto. I stället slängdes kvittot direkt i papperskorgen enligt Skatteverkets kontrollanter.

Skatteverket påförde restaurangen full kontrollavgift, och menade att det inte var tillräckligt att försäljningen registrerats i bolagets kassaregister.

Restaurangägaren försvarade sig med att rutinen var att lägga kvittot på disken framför kunden och överklagade till förvaltningsrätten som beslutade att sätta ner kontrollavgiften från 10 000 kronor till 5 000 kronor.

Att erbjuda kunden kvitto är ett måste. Foto: iStock

Att erbjuda kunden kvitto är ett måste. Foto: iStock

Skatteverket överklagade då till kammarrätten. Där blev tongångarna annorlunda. Kammarrätten skriver i sin dom att en näringsidkare kan påföras kontrollavgift på olika grunder, bland annat för att kunder inte erbjudits kvitto. Kammarrätten ansåg inte att det framkommit några skäl som gjorde det oskäligt att ta ut full kontrollavgift.

Frågan fick prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen som nu har meddelat sin dom. Att bolaget inte erbjudit fem av 16 kunder kvitto under en halvtimme innebär att bolaget brustit mot kvittokravet i skatteförfarandelagen. Därmed finns också grund för Skatteverket att ta ut kontrollavgift.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar också att en full kontrollavgift inte är oskälig, trots att bolaget bara brustit i sista ledet i kvittokravet. Bolaget ska därför betala full kontrollavgift. Eftersom rättsfallet gäller 2014 är kontrollavgiften 10 000 kronor.

1 januari 2016 höjdes kontrollavgiften till 12 500 kronor.

Texten har tidigare publicerats i Resultat, nr 1, 2017.

Du hjälper väl dina kunder att ligga steget före? Resultat vänder sig direkt till företagaren och förklarar komplicerade frågor på ett enkelt sätt. Dina kunder får de senaste nyheterna inom skatt, redovisning och andra företagsaktuella ämnen. Det ger dig möjlighet att ge fler och bättre affärsmässiga råd. Som medlem i FAR ger du bort Resultat till ett rabatterat pris. Om du inte är medlem i FAR kan du välja att prenumerera. Läs mer här.

Taggar: företagare Skatteverket

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
 • ”Tiden är mogen för en ny standard”

  17 maj, 2021 Harald Jagner om vad olika intressenter har att vinna på en standard för kommunal revision.

  Experten: 13 frågor och svar om revisorns granskning av stödåtgärder

  12 maj, 2021 Revisorns granskning av stödåtgärder inom ramen för ordinarie revision väcker frågor. Kristofer Block reder ut.

  Revisionsbranschen tappar i kundnöjdhet

  11 maj, 2021 Negativ trend vad gäller kundnöjdheten i revisions- och rådgivningsbranschen. Det visar nya siffror från SKI.

  ”Årsredovisningarna speglar att det är en annan finansiell värld vi lever i”

  5 maj, 2021 Lars Östman och Walter Schuster: Årsredovisningarna har både blivit tjockare och ändrat karaktär.

  Redovisningskonsult – så upptäcker du penningtvätt hos kunden

  4 maj, 2021 Så här kan du som redovisningskonsult tänka mer riskbenäget kring penningtvätt.

  Nya hållbarhetslagen är redan gammal – nu höjer EU ribban

  3 maj, 2021 Från och med 2023 måste alla större företag hållbarhetsrapportera enligt en gemensam standard.

   Upp