Getty Images

Digitalt stöd för revisionsberättelser och K3 behöver öka

28 januari, 2021

I början av februari kommer aktiebolag som upprättar en koncernredovisning som följer regelverket K3 att kunna skicka in både sin årsredovisning och den egna koncernredovisningen digitalt – om en programvara används som stöder detta. Nu måste programvaruleverantörerna hänga med.

Som Balans nyligen kunde berätta har Bolagsverket lämnat in en hemställan till justitiedepartementet där man föreslår att digitalt inlämnade årsredovisningar för aktiebolagen som tillämpar K2 eller K3 ska bli obligatoriskt för räkenskapsår som inleds närmaste efter 30 juni 2021.

− Vi vill uppmana alla revisorer och redovisningskonsulter att hjälpa sina kunder hitta programvara för digital inlämning av årsredovisning, och eventuell koncernredovisning, innan det blir ett lagkrav. Samt att revisorer även hittar programvara för revisionsberättelse om bolaget lämnar in den som egen separat fil, säger nu Birgitta Åhlander Auktoriserad Redovisningskonsult FAR, hos FAR.

Birgitta Åhlander. Foto: Lieselotte van der Meijs

Men i skrivande stund är det enbart programvaruleverantören e-revisor som erbjuder möjligheten att lämna in årsredovisningen enligt K3. Det är inte heller alla programvaruleverantörer som stöder inlämning av revisionsberättelsen som en egen separat fil.

Förra året fick Bolagsverket in 100 000 digitalt inlämnade årsredovisningar, en milstolpe för myndigheten. Däremot var det endast 3 600, inte ens fyra procent, av de digitalt inlämnade årsredovisningarna som innehöll en revisionsberättelse, vilket i sin tur var en besvikelse.

Nina Brede, verksamhetsanansvarig på Bolagsverket, pekade på att revisions- och rådgivningsbranschen har en betydelsefull roll i att hjälpa kunden bli digital. Hon påminde vidare att EU gör ESEF-rapporteringen obligatorisk från 1 januari 2022.

− Det är viktigt att prova på att lämna in digitala revisionsberättelser för det kommer ett svenskt obligatorium, även om det inte finns något exakt datum för det än. Det gäller att hänga med i svängarna! sa Nina Brede till Balans.

Camilla Carlsson. Foto: Lieselotte van der Meijs

Något även Camilla Carlsson hos FAR skriver under på.

− Vi skulle väldigt gärna se att fler programvaruleverantörer snart öppnade upp möjligheten för digital inlämning av K3 samt revisionsberättelsen, understryker Camilla Carlsson, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR.

Läs mer: Lagkrav på digital årsredovisning i sommar 

Läs mer: 100 000 digitalt inlämnade årsredovisningar 2020

Taggar: Bolagsverket digital årsredovisning digital revisionsberättelse digitalisering K3

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • WeAudit vinner Årets framtidsbyrå 2021

  23 september, 2021 Denna gång räckte nomineringen till seger. WeAudit blir Årets framtidsbyrå 2021.

  Henrik Persson vinner CH Witts pris

  23 september, 2021 Henrik Persson, Deloitte, får ta emot CH Witts pris 2021 för bästa artikel i Balans.

  Penningtvätt – flera lagskärpningar på gång

  22 september, 2021 Revisorer behöver bli mycket bättre på att rapportera misstänkt penningtvätt.

  Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

   Upp