Foto: Getty Images

Digitala signaturer – det här gäller

2 februari, 2021

Att signera dokument digitalt har blivit allt vanligare i branschen. Men det finns utmaningar. Uppfyller exempelvis lösningarna på marknaden kravet på avancerad elektronisk underskrift?

Det finns totalt tre typer av signaturer; elektronisk underskrift, kvalificerad elektronisk underskrift, samt avancerad elektronisk underskrift. I revisions- och redovisningsbranschen är det alltså avancerad elektronisk underskrift som används för att skriva under årsredovisningar och revisionsberättelser, då det föreskrivs i lagen.

Det elektroniska sättet att signera dessa dokument – och som får allt större plats i branschen – är ett självklart steg framåt i digitaliseringsprocessen.

Kontrollen ska i normalfallet göras innan affärsförbindelsen etableras, alltså innan avtalet skrivs under. För högriskkunder kan ytterligare kontrollåtgärder vara befogade.

Viktigt att komma ihåg är att revisorn och konsulten som använder avancerad elektronisk underskrift måste säkerställa att all data sparas inom EU, det gäller sedan 25 maj 2018 då nya dataskyddsförordningen GDPR togs i bruk.

Under coronavåren 2020 och månaderna som följde noterade XBRL-föreningen, som består av programvaruföretag, kreditupplysningsföretag, myndigheter, samt medlemmar som arbetar med revision, redovisning, skatt och lön, att användningen av digitala underskrifter ökade lavinartat.

XBRL-föreningen började därför fråga sig: Alla de lösningar som används på marknaden, uppfyller de kravet på avancerad elektronisk underskrift? Det ska visa sig att det aldrig går att garantera att så är fallet. Och nu höjs röster för en certifiering av den avancerad elektronisk underskriften.

Läs mer: 3 röster om digitala signaturer

Digital signering av dokument har
ökat lavinartat. Foto: Getty Images

Tre typer av underskrifter:

Elektronisk underskrift. Uppgifter i elektronisk form som är fogade till eller logiskt knutna till andra uppgifter i elektronisk form och som används av undertecknaren för att skriva under.

Avancerad elektronisk underskrift. En elektronisk underskrift som uppfyller kraven enligt artikel 26 (se faktaruta intill). Denna underskrift används av revisions- och rådgivningsbranschen.

Kvalificerad elektronisk underskrift. En avancerad elektronisk underskrift som skapas med hjälp av en kvalificerad anordning för underskriftsframställning och som är baserad på ett kvalificerat certifikat för elektroniska underskrifter.

Källa: eIDAS-förordningens artikel 3, Definitioner. (EU-reglering på området, reds.anm.).

Förordningen: ”EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG.”

En avancerad elektronisk underskrift ska uppfylla följande krav:

a) Den ska vara unikt knuten till undertecknaren.
b) Undertecknaren ska kunna identifieras genom den.
c) Den ska vara skapad på grundval av uppgifter för skapande av elektroniska underskrifter som undertecknaren med hög grad av tillförlitlighet kan använda uteslutande under sin egen kontroll.
d) Den ska vara kopplad till de uppgifter som den används för att underteckna på ett sådant sätt att alla efterföljande ändringar av uppgifterna kan upptäckas.

Källa: eIDAS-förordningens artikel 26, Krav med avseende på avancerade elektroniska underskrifter. (EU-reglering på området, reds.anm.).

Förordningen: ”EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG.”

Taggar: digitala signaturer digitalisering

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • Steg för steg – rekrytera rätt till egna byrån

  14 juni, 2021 Jonny Boström har presenterat sin satsning. Nyckeln till framgångsrik byrå? Hitta rätt medarbetare och kunder.

  Sena skattedeklarationer beläggs med förseningsavgift

  11 juni, 2021 Lämnas skattedeklarationen in efter 15 juni kommer Skatteverket att ta ut förseningsavgift.

  ”Revisorer och rådgivare bör hålla koll på globala bolagsskatten”

  11 juni, 2021 G7-länderna har kommit överens om strukturen för en global bolagsskatt.

  Ny ordförande med skatt på agendan

  10 juni, 2021 Här är de hetaste skattefrågorna. Balans intervjuar Peter Lindstrand, ny ordförande i FAR:s Strategigrupp Skatt.

  Vill du bli kvalitetskontrollant?

  9 juni, 2021 Nu söker FAR:s kvalitetsnämnd för revisionsverksamhet kvalitetskontrollanter - framför allt i Stockholmsområdet.

  Avhandling: ”Inflytande kan ske på många olika sätt”

  8 juni, 2021 Elina Malmström: Idén att forska på revision ur mindre byråers perspektiv mötte ointresse och motstånd.

   Upp