Foto: Getty Images

Digitala informationskedjor framtidsssäkrar samhället

Faktaruta

Delaktiga i rapporten Blockkedjeinspirerade tekniklösningar för redovisning, revision och skatt har förutom FAR och Kairos Future varit Skatteverket, Visma, SEB, Fortnox och FAR:s medlemmar Deloitte, PwC, Grant Thornton och KPMG.

 

Rapporten presenterades 28 januari vid ett seminarium hos Kairos Future.

 

29 januari, 2019

Blockkedjeinspirerade lösningar revolutionerar möjligheterna för en effektiv och värdeskapande redovisning och revision. Bland annat påverkas områden som digitala kvitton och fullmakter.

FAR:s tredje framtidsstudie är klar, framtagen tillsammans med bland andra Kairos Future. Rapporten Blockkedjeinspirerade tekniklösningar för redovisning, revision och skatt har identifierat fem områden där lösningar med blockkedjeinspirerad teknik kan användas. Det handlar om digitala kvitton, personalliggare, realtid/SINK (särskild inkomstskatt för personer bosatta utomlands), fullmakter och företagsuppgifter.

–  I den här framtidsstudien går vi ett steg längre och tittar på konkreta lösningar. I den första som kom 2013 fokuserade vi på branschen, kunderna och samhällets framtid i stort. Den andra, Nyckeln till framtiden, kom 2016 och inriktade sig på digitalisering och automation, säger Karin Apelmans, FAR:s generalsekreterare.

Karin Apelman. Foto: Kristofer Hedlund

Ett av syftena med studien är att avmystifiera blockkedjetekniken och i stället fokusera på vad man kan använda tekniken, eller teknik inspirerad av blockkedjan, till.

– Digitala informationskedjor förenklar och skapar samhällsnytta exempelvis genom att riskerna för bedrägerier minskar och företagen sparar pengar genom minskad administration, säger Karin Apelman.

För områdena digitala kvitton, personalliggare och fullmakter görs bedömningen att lösningarna kan göra störst samhällsnytta och skulle kunna realiseras på relativt kort sikt.

Just digitala kvitton är något som efterfrågas av många och kassaregisterlagstiftningen gör det möjligt att kassaregistret producerar ett elektroniskt kvitto. Men den nuvarande lagstiftningen kräver samtidigt att en anställd som vill dra av kostnader för utlägg och ett företag som vill dra av kostnader och moms måste spara kvittot i original i bokföringen. Det innebär det ursprungliga filformatet för digitala filer och pappersformat för papperskvitton. I studien konstateras att det här är en av orsakerna till att införandet av digitala kvitton dragit ut på tiden.

Genom att använda blockkedjeinspirerad teknik skulle en säker kvittohantering kunna införas när det gäller digitala kvitton. På så sätt skulle digital lagring av digitala kvitton möjliggöras. Samtidigt skulle risken för misstag och bedrägerier med manipulerade kvitton och kvitton som kostnadsförs flera gånger minska. Digitala transaktioner skulle underlättas och realtidsrapportering möjliggöras.

– Den största nyttan med ett digitalt kvitto ligger nog i att företagens och de anställdas administration skulle minska kraftigt, säger Karin Apelman.

När det gäller SINK finns det ett par beroenden av andra processer som behöver utredas och eventuellt lösas innan lösningen kan realiseras. För området företagsuppgifter finns det ett par länder som har intressanta lösningar för några olika typer av data. Det finns ett behov av att se vilka olika grupper av data som bör vara i fokus samt en bättre kunskap om de lösningar som i dag finns i andra länder och deras för- och nackdelar.

Här hittar du rapporten i sin helhet: Blockkedjeinspirerade tekniklösningar för redovisning, revision och skatt

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Flyttad redovisning av momsen skapar ny oro bland löne- och redovisningskonsulter

14 februari, 2019 Nytt bakslag för många konsulter. 1 mars ändras sättet att redovisa momsen på Skatteverkets webb.

”Därför behövs en HQ-kommission”

14 februari, 2019 Carl Svernlöv om HQ-affären: ”Den centrala frågan är om FI verkligen hade fog för återkallelsen.”

NRF i Stockholm – hetaste frågorna 2019

13 februari, 2019 Under onsdagen träffas Nordiska Revisorsförbundet (NRF) för att komma överens om vägen framåt.

Skatteverket efter kritiken: ”Önskemålen finns på vår prioriterade lista”

13 februari, 2019 Nu ska Skatteverket se över vad som behöver ändras i AGI-systemet.

Skatteverkets system för AGI ger konsulterna extraarbete

13 februari, 2019 Redovisningskonsulter och lönekonsulter har stött på problem när de använt Skatteverkets nya tjänst AGI.

Redovisningskonsulten som blev ekonomichef

12 februari, 2019 Ann-Sofie Kjellberg, tidigare auktoriserad redovisningskonsult på PwC/Aspia och FAR-aktiv, kan titulera sig ny ekonomichef på Mazars. 

 Upp