Foto: Getty Images

Digital ingivning till Bolagsverket ökar

9 oktober, 2019

Från och med december går det att göra separat inlämning av årsredovisning och revisionsberättelse digitalt till Bolagsverket. Antalet digitalt inlämnade årsredovisningar ökar, samtidigt som stödet för digital inlämning av revisionsberättelsen stiger, visar en ny enkät från tidningen Balans till programleverantörerna.

Intresset för att lämna in årsredovisningar digitalt ökar snabbt, visar siffror från Bolagsverket. När tjänsten öppnade 26 mars i fjol, lämnades 5 960 årsredovisningar in digitalt det året. I år har det kommit in 30 177 årsredovisningar, fram till slutet av september.

– Det är en snabbt ökande trend, vilket vi är glada för. Men vi skulle gärna se att kurvan blir ännu brantare, inte minst mot att vi erbjuder ännu fler lösningar, säger Nina Brede, projektägare på Bolagsverket.

I december blir det möjligt att via en ny digital tjänst lämna in årsredovisning och revisionsberättelse för sig, parallellt med den nuvarande lösningen.

– Vår förhoppning är att det ska leda till att intresset för digital inlämning ökar ännu mer och att leverantörerna ökar mjukvarustödet för separat inlämning av årsredovisningar och revisionsberättelser, säger Nina Brede.

En enkät till programleverantörerna angående digital inlämning av årsredovisningar och revisionsberättelser, visar att stödet ökar.

Enkäten består av fyra frågor:

1. Har ni lagt in möjlighet för digital ingivning av revisionsberättelsen i ert program?

2. Om nej på fråga 1, när avser ni göra det?

3. Hur många har valt att lämna in årsredovisningen digitalt, exempelvis under det senaste året (eller annan relevant period)? Kommentera gärna. Exempelvis om det är mer/mindre än väntat, eventuella förklaringar/orsaker samt hur prognosen ser ut.

4. Hur många har valt att lämna in även revisionsberättelsen digitalt? 

Hogia

1. Ja, möjligheten för digital ingivning av revisionsberättelsen har funnits på plats i Hogias program sedan i februari 2019.
2. –
3. Att lämna in årsredovisningen digitalt i Hogias bokslutsprogram har varit möjligt sedan september 2018. Till och med augusti i år har 4 180 årsredovisningar lämnats in till Bolagsverket från våra system. Användarna tycker det är smidigt och vår ambition är att digital inlämning skall minska andelen föreläggande som generellt sett är hög för årsredovisningar som skickas in till Bolagsverket idag.
4. Sedan februari i år har 350 årsredovisningar med revisionsberättelse lämnats in till Bolagsverket från våra system. Att det är relativt få som lämnat in revisionsberättelse så här långt beror, dels på att många revisionsbyråer inte kommit igång med digital inlämning ännu, dels att det kräver att revisor och redovisningskonsult kommer överens om att inlämningen skall göras digitalt. Vi räknar med att digital inlämning av revisionsberättelse kommer ta större fart när Bolagsverket lanserar en lösning som gör det möjligt att lämna in årsredovisning och revisionsberättelse separat från respektive programleverantör. Det är också viktigt att Bolagsverket blir klara med sin lösning för koncernbolag som följer regelverket K3, så att vi som programvaruleverantör kan utveckla lösningar som ger ett mer komplett stöd för byrån. I Hogias boksluts- och revisionsprogram kan såväl byråer som företag lämna in årsredovisning sammanslagen med revisionsberättelse. Nu lanserar vi Hogia Signit, en signeringslösning i våra programvaror som gör att processen från första verifikation till signerad årsredovisning och revisionsberättelse blir helt digital, vilket också är en viktig del för att byråer och företag ska blir mer digitala.

Visma

1. Nej, det har vi inte gjort i dagsläget.
2. Vi för just nu en dialog med Bolagsverket om hur den tekniska lösningen de facto ska se ut. Vår avsikt är att framöver skapa stöd för digital inlämning av revisionsberättelsen i den programvara det passar bäst utifrån den tekniska lösning som Bolagsverket väljer.
3. Det handlar om totalt omkring 6 000 inlämnade årsredovisningar via Vismas olika lösningar. Det motsvarar ungefär 20 procent av det totala antalet digitalt inlämnade årsredovisningar. Vår prognos är att andelen kommer att öka markant under 2020.
4. Se svar på fråga 2.

Björn Lundén

1. Ja.
2. –
3. Från start har vi via vårt system lämnat in 10 733 st digitala årsredovisningar och 8 722 st av dem är lämnade mellan 1 januari 2019 till 30 september 2019. Björn Lundén har flest inlämnade digitala årsredovisningar av alla programföretag – hittills i alla fall. Vi kan konstatera att våra kunder verkligen har ökat sin digitala inlämning. Och att de som har börjat att skicka in digitalt fortsätter att göra det och uppskattar enkelheten.
4. Vi vet att våra användare har skickat årsredovisningar digitalt med revisionsberättelse från BL Bokslut men det går inte att svara på hur. Bolagsverket kunde inte se det i sin statistik.

Årsredovisning Online

1. Ja, Årsredovisning Online har stöd för digital revisionsberättelse.
2. Ej relevant.
3. Under det senaste året har cirka 75 procent av våra kunder lämnat in årsredovisningen digitalt. Andelen som lämnar in digitalt har stadigt ökat sedan starten, men redan från början valde fler än hälften digital inlämning. Vi väntar oss även att ökningen fortsätter. Kunderna upplever att processen är väldigt enkel och smidig, och i och med möjligheten att signera originalet elektroniskt får man en helt digital kedja, där man inte behöver några papper.
4. Under det senaste året har cirka 15 procent av våra kunder som har revision lämnat årsredovisningen och revisionsberättelsen digitalt.

Briljant Ekonomisystem

1. Ja.
2. –
3. Totalt 317.
4. Det har vi tyvärr ingen uppgift på.

Fortnox

1.  Ja, via vår samarbetspartner Wolters Kluwer har vi stöd för ingivning av revisionsberättelse för de som går under K2-regelverket.
2. –
3. Wolters Kluwer står för cirka 30 procent av alla digitalt inlämnade årsredovisningar under september 2019. På grund av digitaliseringen och effektivitetet mellan Fortnox och Wolters Kluwer bedömer vi att fler kommer att lämna in digitalt.
4. Fortnox har ingen siffra på detta.

E-revisor.se

1. Ja. Vårt verktyg ger även revisorn stöd för att upprätta revisionsberättelsen med ett antal frågor.
2. –
3. Över 1 100 digitala inlämningar har skett, varav 16 st enligt K3-regelverket. Vi förväntar att antalet kommer öka framöver när kännedom om möjligheterna får ökad spridning.
4. Ett 20-tal. Främst K2-bolag, men även några K3-bolag.

Red Flag

1. Ännu inte.
2. Från 2020.
3. 100 procent av Red Flags aktiebolagskunder lämnade in årsredovisningen digitalt.
4. –

Wolters Kluwer

1. Ja, det finns för K2 med revisionsberättelse.
2. –
3. Under den senaste månaden (september 2019) har cirka 620 årsredovisningar laddats upp till Bolagsverket. Det var cirka 33 procent av samtliga under september. Vi ser en stadig ökning av inlämnade årsredovisningar.
4. Vi mäter inte det eftersom vi ser varje digital inlämning som en enhet

Edison Solutions

1. Nej.
1. Inte i dagsläget.
3. Vet ej.
4. Vet ej.

Läs mer: Digital inlämning av årsredovisning – så har det gått

 

Taggar: Bolagsverket digital årsredovisning revisionsberättelse

Text: Martin Wallström

martin.wallstrom@far.se
Annons
Far Online
Annons

WeAudit – framtidens revisionsbyrå tar för sig

20 maj, 2020 Med kärnvärden som modiga, i framkant och innovativa strävar WeAudit efter att revolutionera branschen.

Hallå där… Petra Örjegren – ny ledamot i insynsrådet för SWEDAC

18 maj, 2020 Auktoriserade redovisningskonsulten Petra Örjegren ny ledamot i insynsrådet för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. 

Allvarliga rättssäkerhetsfrågor i turer kring lagstiftning 

15 maj, 2020 Många vändor kring vilka företag som ska kunna få statligt stöd vid korttidspermittering. 

Anna Svanberg: Öppenhet är en förutsättning

15 maj, 2020 I februari tillträdde Anna Svanberg som VD för EY.

Redovisningsstandarder – så väljer företagen

15 maj, 2020 Två logiker styr när företag som driver egen forskning och utveckling redovisar sina tillgångar.

Fika med Karin Jonnergård: Revisorer saknar digitala verktyg för revision

14 maj, 2020 Professor Karin Jonnergård har påbörjat ett projekt inom digitaliseringens effekter på revision och kapitalmark­nad.

 Upp