Foto: Saerun Norén

Digital i sinnet – analog i hjärtat

Faktaruta

Nexia

Byrån i siffror

Grundades år: 1997 i Sverige. Nexia International grundades 1971.

Antal årsarbetare: 25.

Antal delägare: 4.

Omsättning: 30 mkr.

Antal kontor: 1. Blickarna riktas mot Göte­borg och Malmö. Planen är att Nexia om fem år totalt har tre kontor i Sverige och den dubbla personalstyr­kan; alltså 50 personer på tre kontor, mot dagens 25 personer på ett kontor.

29 mars, 2019

Papperslösa vardagar, internationella nätverk och tekniska lösningar i all ära. Men Nexias medarbetare glömmer inte kärnan i verksamheten. Människorna.

Det doftar nygräddade bullar i kvar­teret som leder till Nexias lokaler på Gamla Brogatan i Stockholm. Anrika konditoriet Vete-Katten lig­ger runt hörnet och i byråns nyrenoverade lokaler två trappor upp står mycket riktigt ett fat kanelbullar framdukat i köket.

För ett par månader sedan flyttade de 25 medarbetarna, som alla sitter i var sitt rum, upp en våning i fastigheten i och med en större renovering. Vid Balans be­sök är halva styrkan på plats och de nya lokalerna skvallrar om kundbesök och om framtida rekryteringar.

– Vi anställer just nu, om fem år är vi ganska fullpackade här i lokalerna, sä­ger Anders Lundgren, partner och aukto­riserad revisor.

Han är en av en handfull personer som har haft Nexia som arbetsgivare i 20 år och en av de första externa som anställdes av Per-Åke Bois.

Per-Åke Bois. Foto: Saerun Norén

Han hade i sin tur lämnat BDO med ett gäng kollegor för att köra igång Nexias verksamhet, efter att Nexia International hade tappat sin representant i Sverige. Intresset väcktes efter att ha sett en annons i Balans.

Sedan dess har Per-Åke Bois, som är auktoriserad revisor, sett verksamheten växa och de internationella kunderna gå från noll till dagens 30 procent.

– Teknik, metod och person. Har man hög kvalitet på det så blir det en spännande och utvecklande dynamik. Från början var vi främst en revisionsby­rå, men så startade vi redovisnings- och löneverksamhet, började söka efter kun­der som var utmanande och medarbeta­re med matchande kompetensprofil. Det ledde till att vi kunde ta hyggligt betalt – och investera, berättar han.

Byrån är specialiserad på små och medelstora ägarledda företag och jobbar även med stiftelser, föreningar och samfund. Det in­ternationella nätverket bjuder på en stor tillgänglighet mellan kollegor, så kallade ”Nexianer”.

Anders Lundgren med kollegan Therese Hamilton. Foto: Saerun Norén

Anders Lundgren som sitter i utbildningskommittén i Nexia International, har arbetat på kontoren i London och i Sydney och är den som har drivit digitaliserings­frågan på kontoret. Sedan fyra år arbetar Nexia Stock­holm papperslöst och elektroniskt, även om inte alla kunder har gått över helt.

– Jag skulle vilja påstå att kvaliteten har blivit ännu högre i och med den elektroniska granskningen. Det blir inte så mycket överflödig dokumentation, utan fokus på rätt saker; revision och riskbedömning. Det är dessutom 2019 och naturligt att vara restriktiv med papper, säger Anders Lundgren.

Revisorsassistenten Cecilia Angarth började på by­rån för tre år sedan och var den första att anamma det heldigitala arbetssättet.

Cecilia Angarth. Foto: Saerun Norén

– Det var en självklarhet för mig. Varför an­vända pärmar? Jag tycker att det digitala sättet är su­persmidigt. Du kan gå över till att arbeta digitalt från en dag till en annan. Att helt fasa ut den analoga akten, få den helt digital med jämförelseår, tar dock ett par räkenskapsår, menar Cecilia Angarth.

Men man får inte tappa bort sig bland begreppen, påminner Anders Lundgren. Viktigast när man dryftar digitalisering, automatisering, AI, big data och blockkedjor är att komma ihåg kärnan.

– Ju mer automatiserat samhället blir, desto viktigare blir personerna. Vi jobbar med människor, siffrorna är det som kommer på köpet. Våra kunder ska känna sig trygga i att siffrorna fungerar. Vi brukar säga att vi är digitala i sinnet och analoga i hjärtat, säger han.

Något som även avspeglar sig i stämningen på kontoret.

Förmiddagsfika på kontoret i Stockholm. Foto: Saerun Norén

– Det är roligt att kunna påverka här på företa­get, det är inte så stort och idéer välkomnas från alla håll. Ingen behöver vara rädd för att prata med delägarna. Dörrarna är alltid öppna. Det är klart att det kan bli mycket jobb periodvis. Men man kan alltid skicka ett Skype-meddelande och fråga om man kan träffas i köket och ta en fika, säger Cecilia Angarth.

Reportaget i sin helhet är publicerat i Balans nr 2, 2019 (prenumerationsinlogg behövs).

Taggar: vår byrå

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons
Annons

Passion gav lönsamhet

4 juli, 2019 Så blev Lamooi Accounting en av de mest lönsamma byråerna på ett par år.

Månadens medlem: Elias Alakir

1 juli, 2019 Elias Alakir är bland de yngsta auktorise­rade revisorerna i Sverige.

EU-kommissionen får kritik för bristande hållbarhetsredovisning

26 juni, 2019 Europeiska revisionsrätten riktar kritik mot EU-kommissionen för otillräcklig redovisning av hållbarhet.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet: Varken ja eller ej – vad händer då?

19 juni, 2019 Om revisorn varken kan tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet bör revisorn i normalfallet avstyrka.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet – en fråga att behandla omsorgsfullt

19 juni, 2019 För­valtningsrevision där revisorn lämnar rekom­mendation om ansvarsfrihet är rätt unikt för Sverige.

 Upp