Detta krävs för att bli auktoriserad revisor

Faktaruta

Grundkraven för att bli auktoriserad revisor

Teoretisk utbildning som ska bestå av minst en kandidatexamen (180 hp) från universitet eller högskola  Studier på högskolenivå inom redovisning.

Studier på revisionsföretag eller på högskolenivå inom revision 3 års praktik inom revision.

Revisionsföretaget ska ha en utbildningsplan som omfattar ämnen inom revision (dessa kan alternativt studeras på universitet eller högskola).

Relevanta kunskaper inom juridik, it- och systemkunskap, matematik, ekonomisk förvaltning av företag.

Undantag: Under en övergångsperiod fram till 2024 kan man använda de gamla utbildningskraven som innebär att man ska ha studerat företagsekonomi, juridik och de fyra ämnena som kallas övriga ämnen (informationsteknik och datorsystem, nationalekonomi, matematik samt statistik). Totalt minst 180 poäng varav minst 135 poäng inom ekonomi och juridik (90 poäng i företagsekonomi och 45 poäng inom juridik, exempelvis handelsrätt).

31 oktober, 2019

Snabba förändringar i branschen har skapat nya förväntningar på revisorsrollen. Så här blir du revisor i framtiden.

Globalisering, hållbarhet, digitalisering och automatisering. Mycket händer som påverkar branschen och rollen som auktoriserad revisor. För att fortsätta vara attraktiva arbetsgivare och lyckas i kampen om talangerna behöver byråerna ha möjlighet att rekrytera från en bredare bas än tidigare. Förändrade utbildningskrav ska helt enkelt göra yrket mer attraktiv. Utan att för den sakens skull försämra kvaliteten.

– Mer färdigheter inom informationshantering, dataanalys, statistik och matematik behövs. Även språkkunskaper efterfrågas i allt större utsträckning, säger Sara Orback, föreningsjurist FAR.

FAR har tagit fram en rekommendation som redogör både för de formella och informella krav som ställs på en revisor. Rekommendationen ger också viss vägledning om hur målen kan uppnås, berättar Sara Orback.

– Då den som vill bli auktoriserad revisor fortfarande måste klara samma kunskapsprov som tidigare är egentligen det mest korrekta att säga att det nu finns fler vägar fram till att uppnå kraven för att få skriva provet, säger Sara Orback.

Läs mer: Attraktivare arbetsgivare med godkänd utbildningsplan

Läs mer: Nodum första mindre byrån med godkänd utbildningsplan

Taggar: auktoriserad revisor revision

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
Annons
Annons

Frias från skadeståndsansvar i samband med rådgivning

12 november, 2019 Hovrätten dömde advokatbyrån till skadestånd, men Högsta domstolen friade.

Hon upplevde företagens Brexit-problem inifrån

8 november, 2019 Skatterådgivaren Ida Lejerdals arbete för PwC i London gav en nära inblick i företagens Brexit-frågor.

Experten reder ut: K3 på frivillig basis

5 november, 2019 Ska mindre företag som tillämpar K2 övergå till K3? Eva Törning reder ut.

Etiken är eftersatt på universitetens redovisningskurser

4 november, 2019 Etik är ett eftersatt område inom universitetskurserna i redovisning.

Hetaste skattefrågorna inför 2020

1 november, 2019 Här är skatteområdena som är hetast inför 2020, Tidningen Balans har talat med två experter.

Attraktivare arbetsgivare med godkänd utbildningsplan

31 oktober, 2019 I jakten på rätt personal kan en godkänd utbildningsplan vara en konkurrensfördel.

 Upp